ESA: - Norge har ikke kontroll på EU-kontrollen

Har ikke gjennomført direktivet innen fristen.

Norske myndigheter må møte i EFTA-domstolen fordi direktivet som bestemmer reglene om EU-kontroll av biler, ikke er fullt ut gjennomført i norsk rett.

Det skulle i utgangspunktet skjedd i løpet av 2011. EFTAs overvåkingsorgan, ESA, sendte Norge en purring i oktober 2012.

Direktivet bestemmer periodene og kravene til en EU-kontroll, samt hvilke kjøretøy som skal sjekkes. Norge har ikke gjennomført en oppdatering av denne, i påvente av at det blir vedtatt en nasjonal forskrift.

- Norge har altså ikke gjennomført direktivet innenfor fristen, og ESA har derfor besluttet å ta saken til EFTA-domstolen, skriver organet i en pressemelding.

Den senere tid har EU-kommisjonen også foreslått årlige kontroller av personbiler, samt at mopeder, motorsykler, tilhengere og traktorer også skal underlegges denne ordningen. Dette ble imidlertid trukket tilbake.

(NTB)