GIR ASTMA: Flere helseundersøkelser viser at veitrafikk bidrar til utbrudd av astma hos barn. Foto: Istockphoto
GIR ASTMA: Flere helseundersøkelser viser at veitrafikk bidrar til utbrudd av astma hos barn. Foto: IstockphotoVis mer

Får astma av biltrafikken

Dokumentert for første gang.

En ny undersøkelse, publisert i European Respiratory Journal, har sett på astmatilfeller i 10 europeiske byer.

Ifølge resultatene av undersøkelsen kan nesten to av 10 tilfeller av barneastma knyttes til forurensing fra veitrafikken. Av de nordiske byene er Stockholm representert.

- Luftforurensing har tidligere kun blitt oppfattet som en trigger, men for første gang kan vi sette et tall på antall tilfeller av astma som kunne vært unngått dersom man ikke hadde vært utsatt for forurensing fra trafikken, sier Laura Perez fra Swiss Tropical and Public Health Institute. Perez har ledet undersøkelsen.

- Flere helseundersøkelser viser at veitrafikk bidrar til utbrudd av astma hos barn. Vi antar derfor at resultatene av undersøkelsene vil påvirke politiske beslutninger og fremtidig byplanlegging, sier Perez.

Om lag 10 prosent av Norges voksne befolkning har astma, mens rundt 20 prosent av tiåringene har eller har hatt astma, ifølge ifølge Norges Astma- og allergiforbund.

Færre dieselbiler Foruten svevestøvet er det antatt at det særlig er NOx-gassene som bidrar til luftveisproblemer.

Ifølge Astma- og allergiforbundet bidrar NOx-gassene til større luftveisproblemer for astmatikere og mennesker med kols, i form av tungpustethet, økt medisinering, hoste og flere astmaanfall.

NO2 er den farligste av NOx-gassene, og hovedutslippet kommer fra bileksos.

Dieselbiler slipper ut mer NOx-gasser enn bensinbiler. Derfor ønsket bystyret i Oslo å innføre forbud mot dieselbiler på enkelte dager med høy forurensning.

Statens vegvesen har imidlertid avvist forslaget fordi det ville gi for mange negative ringvirkninger.

Bensin bedre Den siste statistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken over solgte biler i Norge er imidlertid godt nytt for astmatikere. I mars hadde 54,7 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, mens dieselandelen på samme tid i fjor var på 67,7 prosent.

- Moderne bensinmotorene er mye bedre enn dieselmotorene når det gjelder lokal forurensing. Samtidig er ikke bensinmotorene veldig langt bak på CO2-utslipp, sier Britt Ann Kåstad Høiskar i Astma- og Allergiforborbundet.

ASTMA Flere helseundersøkelser viser at veitrafikk bidrar til utbrudd av astma hos barn. FOTO: HM Arkiv
ASTMA Flere helseundersøkelser viser at veitrafikk bidrar til utbrudd av astma hos barn. FOTO: HM Arkiv Vis mer

Hun forteller at de jobber knallhardt for at regjeringen skal øke fokus på NOx.

- Først og fremst vil vi at pumpeprisen på diesel og bensin skal jevnes ut. I tillegg vil vi at NOx-utslippet skal oppgis på lik linje med CO2-utslipp når en bil selges ny i Norge. Får vi gjennomslag for dette, er vi godt på vei.

Flere foruresningskilder Ifølge miljøstatus.no er veitrafikk er den viktigste kilden til luftforurensning i byer og tettsteder. Men selv om veitrafikken øker, har de samlede utslippene av NOx gått ned. Dette skyldes at det har blitt stilt stadig strengere krav til eksosutslipp for lette kjøretøyer.

Tunge dieselkjøretøyer står nå for omtrent halvparten av NOx-utslippene fra bilparken.

Veitrafikken er imidlertid ikke alene om å bidra med forurensing. Fyring med ved i boliger og fritidsboliger var den største kilden til utslipp av svevestøv i 2010, ifølge miljøstatus.no.

Les også:
2013 - de beste sommerdekkene
Denne dingsen kan spare deg for 70 000 kroner
Denne tabben kan koste deg 2000 kroner
Test deg selv: Kan du bilmerkenes logoer?

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.