UTBETALING: Får du feriepenger hos NAV, kommer pengene i disse dager, med ett unntak: Ferietillegget til dagpengemottakere ble utbetalt i slutten av januar. Foto: Colourbox.com
UTBETALING: Får du feriepenger hos NAV, kommer pengene i disse dager, med ett unntak: Ferietillegget til dagpengemottakere ble utbetalt i slutten av januar. Foto: Colourbox.comVis mer

Får du feriepenger i mai?

Sjekk om det gjelder deg.

Dinside: Om du får feriepenger og hvor mye, avhenger av hvilken stønad du fikk i fjor.

Var du i jobb i 2013, skal feriepengene utgjøre en viss prosent av det du tjente i fjor, og utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien eller på junilønna.

Mottok du derimot penger fra NAV i 2013, vil en rekke NAV-brukere få feriepenger i disse dager.

Disse får feriepenger Det er følgende stønadsmottakere som får feriepenger av NAV:

De som i 2013 mottok sykepenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger eller foreldrepenger fra NAV, med visse unntak:

Ordningen gjelder bare for arbeidstakere og ikke for selvstendig næringsdrivende, frilansere, mottakere av dagpenger eller mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Utbetalingen vil ifølge NAVs nettsider bli gjort innen 31. mai.

I jobb i 2013? Sjekk hvor mye du får i feriepenger

Så mye får du utbetalt Det utbetales feriepenger av en viss periode fra fjoråret, som varierer avhengig av hvilken støtte du har mottatt.

Prosentsatsen som blir brukt, er 10,2 prosent, med ett unntak: Sykemeldte som var 59 eller eldre i 2013, har en sats på 12,5 prosent.

Her kan du se hvilke NAV-brukere som får feriepenger, og hvor mye det er snakk om:

Sykepenger Var du sykemeldt fra jobben i 2013, vil du få feriepenger av de første 48 sykepengedagene i fjor.

Har du vært sykemeldt fra 2013 og over i 2014, får du utbetalt feriepenger av de dagene du var syk i 2013. De dagene du var sykemeldt i 2014, blir utbetalt til neste år.

Du kan i slike tilfeller få feriepenger for maks 48 dager i hvert av opptjeningsårene.

Les også om endringene for uføre som blir innført 1. januar 2015.

Pleiepenger og opplæringspenger Har du mottatt pleiepenger eller opplæringspenger i fjor, får du feriepenger for de første 12 ukene i opptjeningsåret.

Også her er det slik at for støtte som ble utbetalt fra 2013 og over i 2014, får du utbetalt feriepenger av støtten som ble utbetalt i 2013.

Du kan altså få utbetalt feriepenger for 12 uker i fjor og for nye 12 uker i opptjeningsåret 2014.

Sjekk om du kan ta ferie i utlandet uten kutt i NAV-støtten

Foreldrepenger ved fødsel/adopsjon Foreldre som mottok foreldrepenger ved fødsel eller adopsjon i 2013, får utbetalt feriepenger for de første 12 ukene ved 100 prosent uttak, eller de første 15 ukene ved 80 prosent uttak.

Derfor lønner det seg med 100 prosent uttak av foreldrepenger

Mottok du penger i årsskiftet 2013/2014, vil du få utbetalt feriepenger for de ukene du mottok foreldrepenger i 2013. Feriepenger for resten av de 12 eller 15 ukene i 2014, kommer altså til neste år.

Her gjelder det egne regler for dem som har mottatt foreldrepenger opparbeidet av arbeidsavklaringspenger, eller om du var arbeidsledig og mottok dagpenger.

Svangerskapspenger Ventet du barn i 2013 og mottok svangerskapspenger, får du utbetalt feriepenger for de første 64 dagene av stønadsperioden.

Dette betyr at de som mottok støtte både i 2013 og 2014, vil få feriepenger av ukene med støtte i 2013 nå, og resten av de 64 dagene i 2014 til neste år.

Slik skal NAV hjelpe de unge ut i jobb

Var du arbeidsledig i fjor? Dagpengemottakere har allerede mottatt et ferietillegg, som ble utbetalt i slutten av januar.

Saken ble opprinnelig publisert på DinSide. Les her.