GRUSOMT: Såkalt KMK-trafikk har de siste årene forårsaket mange grufulle ulykker. En arbeidsgruppe fra Statens vegvesen og politiet skal nå få bukt med problemet. Foto: Statens vegvesen
GRUSOMT: Såkalt KMK-trafikk har de siste årene forårsaket mange grufulle ulykker. En arbeidsgruppe fra Statens vegvesen og politiet skal nå få bukt med problemet. Foto: Statens vegvesenVis mer

Får du øye på «Den østerrikske hånd», har du bomma litt

Statens vegvesen vil ha slutt på galskapen.

(Dagbladet): Statens vegvesen vil den såkalte KMK-trafikken (kjøring mot kjøreretningen) til livs.

Sammen med politiet dannet de en arbeidsgruppe for å kartlegge problemet, og resultatet er blant annet «Den østerrikske hånd» - et skilt som ikke skal være til å misforstå når man beveger seg mot kjøreretningen.

I tidsrommet mellom 2002 og 2009 ble det registrert 15 ulykker der årsaken var kjøring mot kjøreretningen.

Resultatet var fem drepte, sju alvorlig skadde og 19 lettere skadde personer.

Undersøkelser viser at det oftest er eldre og/ eller stressede personer som havner i motgående kjørefelt:

- Stressede sjåfører er ofte personer som ikke finner fram til reisemålet sitt og som derfor gjør kritiske feil, sier Kjersti Bakken, som er prosjektleder for arbeidsgruppa.

SNU:  Får du øye på dette skiltet, så bør det ringe en bjelle i full fart. Foto: Statens vegvesen
SNU: Får du øye på dette skiltet, så bør det ringe en bjelle i full fart. Foto: Statens vegvesen Vis mer

- Sjåfører i mental ubalanse eller i rus kan også foreta slike feilhandlinger. I tillegg er deler av trafikkmiljøet blitt komplisert med blant annet flere av- og påkjøringsramper, sier Bakken.

Skiltet har ikke overraskende sitt opphav i Østerrike, og det har blitt en mal for en rekke internasjonale, lignende løsninger.

- Det har vært viktig å finne et universelt skilt som alle kan forstå, ikke bare nordmenn, sier Bakken.

I tillegg til skilting har flere andre forslag blitt drøftet.

Blant annet intensive tiltak den første tiden etter åpning av nye veistrekninger, for å lære og vise trafikantene riktig bruk av kryss og ramper.