PUMPE-TRØBBEL: Tar du feil pumpe, kan det koste deg opp imot 70 000 kroner å få orden på motoren igjen. Foto: Alloverpress
PUMPE-TRØBBEL: Tar du feil pumpe, kan det koste deg opp imot 70 000 kroner å få orden på motoren igjen. Foto: AlloverpressVis mer

Feil drivstoff kan bli rådyrt

Tanket feil? Dette må du gjøre.

Dinside: Så lenge du ikke vrir om tenningsnøkkelen, kan du slippe relativt billig unna. Men har du startet motoren, kan det bli rådyrt å fylle feil drivstoff.

Siden økningen i antall dieselbiler kom fra 2007, har antall feilfyllinger vært økende.

Tall fra bergingsselskapene Viking, NAF og Falck anslår at det skjer om lag 15 000 feilfyllinger i løpet av ett år.

Og det er spesielt i tida fra nå og ut sommeren vi oftest fyller feil.

Ulik diameter Som du kanskje selv har lagt merke til, har diesel-påfyllingstuten større diameter enn bensintuten.

Påfyllingsåpningen i nyere biler reflekterer denne størrelsesforskjellen. Det betyr at en dieseltut er for stor for påfyllingsåpningen til en bensinbil, noe som forhindrer eiere av bensinbiler fra å fylle diesel.

Det er imidlertid ingen ting som hindrer uheldige dieselbilførere i å benytte den tynnere bensintuten.

Omkring 15 prosent av bergingene dreier seg om folk som har fylt diesel på bensinbiler. Forklaringen er antageligvis at en del eldre bensinbiler har så store påfyllingsåpninger at det er mulig å dytte inn en dieseltut.

Ulik farge på håndtakene Er du blant dem som disponerer to eller flere biler som bruker ulikt drivstoff? Eller er du av den distré typen som i verste fall kan finne på å velge feil pumpehåndtak selv om du bare disponerer én bil?

Slik unngår du å fylle feil:
De fleste bilprodusenter merker innsiden av drivstofflokket med drivstofftypen som skal brukes. Hvis dette klistremerket mangler - og du ønsker en ekstra påminnelse - kan det lønne seg å gjøre en liten egeninnsats. Hvorfor ikke lime eller teipe fast en gul lapp der du skriver «DIESEL!» eller «BENSIN!» med fete typer?
• Husk at bensinpumpe-håndtakene som regel er grønne (blyfri bensin), og at tuten vanligvis er ren og tørr.
• Dieselpumpe-håndtakene er vanligvis svarte eller blå. Tuten og rammen du henter den ut fra (samt bakken under) er ofte møkkete, klissete og luktende.
Tanket feil? Dette må du gjøre: Hvis du likevel skulle være uheldig, bør du merke deg følgende skadebegrensende tiltak:

Hvis du oppdager feilen mens du er i ferd med å tanke - ikke rør tenningsnøkkelen.
Hvis du allerede har startet bilen før du oppdager hva du har gjort - kutt motoren umiddelbart.
Uansett om motoren er startet eller ikke - kontakt et bergingsselskap, som frakter bilen din til verksted.
Hvis du ikke har rørt tenningsnøkkelen, vil det vanligvis være tilstrekkelig å tømme og rense tanken og bytte drivstoff-filteret, noe som ikke behøver å bli altfor dyrt.

Det samme gjelder om du har startet bilen, forutsatt at du er heldig nok til at det feilaktige drivstoffet ikke har rukket fram til drivstoffpumpe og de ulike motorkomponentene.

Hvis feilaktig drivstoff derimot har forurenset innsprøytningssystem og motor, kan feilfylling fort bli en dyr affære.

Konsekvenser: Bensin i dieselbil Diesel har - i motsetning til blyfri bensin - en smørende effekt. Dette er årsaken til at det ofte er søl, griseri og lukt knyttet til dieselpumper. Moderne dieselmotorer opererer med svært høyt innsprøytingstrykk, ofte opp imot utrolige 2000 bar.

Motoren vil fuske, og de aller fleste vil umiddelbart forstå at noe er galt. Hvis føreren ikke selv kutter motoren, vil denne etter hvert kutte av seg selv og vil deretter vanligvis ikke la seg starte på ny.

Hvis det kommer ren bensin inn i dieselpumpe, trykkreservoar og injektorer, risikerer man derfor at disse komponentene får skader. Bytting av disse komponentene kan bli dyrt.

I beste fall kan det koste 5000 kroner for hver av fire dyser, og i tillegg blir det fort nesten 30 000 kroner for en ny dieselpumpe.

I svært uheldige tilfeller kan også feilfylling av bensin føre til belastningsskader på mekaniske komponenter som stempler og råder. Dette kan bli svært dyrt.

I tillegg kan uforbrent bensin ende opp i katalysatoren, som dermed overopphetes. Dette kan føre til katalysatorkollaps og i aller verste fall brann. Også bytting av katalysator kan koste en del tusenlapper.

NAF har faktisk hørt om reparasjoner på rundt 70 000 kroner etter feilfylling!

Konsekvenser: Diesel i bensinbil Fordi diesel har en smørende effekt, er det mindre alvorlig å kjøre en bensinbil med diesel på tanken.

Innsprøytningssystemene i dieselmotorer opererer med svært høyt trykk. Dette for å oppnå en effektiv forstøving av dieselen i brennkamrene, noe som gir effektiv forbrenning.

Fordi innsprøytningssystemene i bensinmotorer opererer med et mye lavere trykk, oppnås ikke skikkelig forstøving.

I tillegg har en bensinmotor mye lavere kompresjon enn en dieselmotor. Når diesel når fram til en kald bensinmotor, vil man vanligvis oppleve fravær av tenning og påfølgende motorstans.

Hvis motoren er varm, vil man kunne oppleve at dieselen tenner, men at den ikke forbrenner fullstendig. Resultatet er tenningsbank, som fortoner seg som bråking og risting.

Hvis føreren ikke selv kutter motoren, vil denne etter hvert kutte av seg selv, og den vil som oftest ikke la seg starte på ny. Vanligvis vil det være nok å tømme og rengjøre tank, bytte bensinfilter og rengjøre bensinpumpe og innsprøytningssystem.

Hvis du er ekstra uheldig, kan uforbrent diesel ha havnet i katalysatoren, slik at denne må rengjøres eller byttes.

Les også: NAF må berge 20 hver dag!

Forsikring Feilfylling kan bli dyrt, også for deg som har kaskoforsikring. Det varierer fra selskap til selskap om feilfylling og eventuelle følgeskader dekkes.

MERK FORSKJELLEN:  Pumper med bensin er som regel grønne, mens dieselpumpene er enten svarte eller blå. Foto: Per Ervland
MERK FORSKJELLEN: Pumper med bensin er som regel grønne, mens dieselpumpene er enten svarte eller blå. Foto: Per Ervland Vis mer

Det lureste er derfor å konsentrere seg hver gang du fyller drivstoff på en bil ...

Les også: Smart oppfinnelse hindrer feilfylling

Saken ble opprinnelig publisert på DinSide. Les her.