OVERSPISER Overvektige barn spiser større posrsjoner. Én av årsakene kan være at de smaker lite av maten. Foto: COLOURBOX
OVERSPISER Overvektige barn spiser større posrsjoner. Én av årsakene kan være at de smaker lite av maten. Foto: COLOURBOXVis mer

Feite barn - dårlig smak

Overvektige barn har mindre følsomme smaksløker.

De tamme smaksløkene kan være én av årsakene til at barna spiser større porsjoner.

Overvektige barn har dårligere utviklede smaksløker enn normalvektige barn. Smaken fremstår som svakere for de overvektige, og disse barna har vanskeligere for å skille de ulike smakene fra hverandre.

Dette viser en tysk studie publisert i Archives of Disease in Childhood og omtalt i Daily Mail. Her deltok 193 friske barn mellom seks og 18 år. Halvparten av barna var normalvektige og den andre halvparten var overvektige.

Lite trent
Seksjonsoverlege ved seksjon for barn og unge ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Samira Lekhal, kjenner godt til studien.

- I denne studien har de vist at det å ha mindre skjerpede smaksløker er én av faktorene hos overvektige barn. Men det er ikke vist at det er dette som gir overvekt, sier Lekhal til Dagbladet.

Hun mener heller smaksløkene kan være dårlig utviklet på grunn av manglende trening.

- Barn som er overvektige kan ha et mindre utvalg av smaker i sitt kosthold. Smaksløkene må trenes. Vi må gjerne smake noe 10 til femten ganger før vi liker det. Ingen liker jo øl første gangen de smaker det, sier Lekhal.

Flere overvektige
Andelen overvektige barn i Norge ser ut til å være på vei opp. De siste tallene, fra Barnevekststudien 2010, viser at rundt 20 prosent av barna er overvektige. Det er høyere andel overvektige barn på landsbygda enn i byene.

En mulig hypotese er altså i følge studien at de overvektige barna spiser mer fordi de ikke opplever smaken like godt.

- Det er mye vi ikke vet om smak og fedme. Denne undersøkelsen genererer flere spørsmål enn den gir svar. Hypotesen må testes ut i en større sammenheng, sier Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold til Dagbladet.