FOR MYE: En rapport som SOS International nettopp har laget, viser at 4 av 10 nordmenn som havner på sykehus i Thaiand overbehandles.
FOR MYE: En rapport som SOS International nettopp har laget, viser at 4 av 10 nordmenn som havner på sykehus i Thaiand overbehandles.Vis mer

Vinterferie

Fire av ti overbehandles i Thailand

Reiser til Asia er populære vinterstid. Nå advarer forsikringsbransjen mot overbehandling i Thailand.

SOS International, som blant annet representerer Gjensidige forsikring, har nettopp kommet med en rapport som tilsier at nesten halvparten av alle som legges inn for sykdom eller skader under ferien i Thailand, overbehandles av sykehusene.

- Det er sjokkerende høye tall, men dessverre ikke overraskende, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Rapporten fra SOS International, som er en alarmsentral som holder kontakt med både sykehus og pasienter i Thailand, viser at i 10-15 prosent av behandlingene er det overbehandling i betydelig grad, og i ytterligere 25-30 prosent er det overbehandling av mindre grad.

Skjer flere steder

- Denne rapporten tar for seg Thailand spesielt, som er et aktuelt feriested nå. Men vi kjenner godt til at overbehandling også skjer i andre land, sier kommunikasjonssjefen til Dagbladet.

- Dette er dessuten en ekstra belastning for pasienten som han eller hun kunne unngått, sier Rysstad til Dagbladet.

Prøver å tjene ekstra

- Ikke alle leger er like redelige. Stadig flere sykehus i Thailand prøver å tjene penger på norske turister, fastslår Rysstad.

Nordmenn har ofte god råd og kanskje en av verdens beste reiseforsikringsordninger.

- Dette kjenner leger og klinikker til, og noen velger derfor å utnytte situasjonen, sier han. En undersøkelse fra Gjensidige viser at 1 av 10 som har fått medisinsk behandling i utlandet, ble overbehandlet.

- Det vil si at mange tusen ferierende nordmenn har opplevd dette, sier han. Mange pasienter ender opp med skyhøye regninger og en overbehandling som i noen tilfeller kan gjøre en mer syk enn frisk.

Rysstad oppfordrer alle som trenger medisinsk hjelp om snarest å kontakte reiseforsikrings-selskapet sitt.

Overdrevne undersøkelser

Han har eksempelvis dette ferske eksemplet:

- En pasient snubler og faller ned en trapp og får et sår på armen som behandles. Pasienten gjennomgår deretter en undersøkelse av hjerne og hjerte under innleggelsen for å finne ut om fallet skyldtes hjerne- eller hjertesykdom. Dette var overflødig og fordyrende. Det er ikke snakk om akutte lammelser, og det er ingen akutte hjertesymptomer.

Fallet var godt forklart og observert av familien, sier Rysstad.

Viktig å få kontakt

Også hos forsikringsselskapet IF, som er store på reiseforsikring, kjenner man selvsagt også til fenomenet overbehandling.

- Men inntrykket er at problemet er blitt litt mindre etter at vi begynte å holde det veldig under oppsikt, sier informasjonsdirektør Jon Berge til Dagbladet.

- Dette med overbehandling har vært tema ei stund nå, og vi må holde tømmene hardt her fortsatt, sier han.