FÆRRE FRISTBRUDD: Det totale antall fristbrudd i Helse Sør-Øst var i fjor ca 54 000. Det er likevel færre enn året før. Sykehuset Østfold er ett av sykehusene som nå jobber aktivt for å få ned fristbruddene. Foto:SCANPIX
FÆRRE FRISTBRUDD: Det totale antall fristbrudd i Helse Sør-Øst var i fjor ca 54 000. Det er likevel færre enn året før. Sykehuset Østfold er ett av sykehusene som nå jobber aktivt for å få ned fristbruddene. Foto:SCANPIXVis mer

Flere får helsehjelp innen fristen

Flere pasienter som har rett til helsehjelp, får nå behandling innen fristen sykehuset gir.

||| Tallet på fristbrudd innen Helse Sør-Øst har gått markert ned. Men det er likevel langt igjen til alle pasienter får behandling innen den tidsfristen sykehuset har gitt dem.

I 2008 var det over 80.000 brudd på tidsfristen i Helse Sør-Øst. I fjor var tallet sunket til ca 54.000. Over 90 prosent av fristbruddene var innen somatikk.
Stor belastning
- Dette er enkeltpasienter som ikke har fått sin undersøkelse eller behandling innen fristen. Det er en stor belastning å vente lenger enn det som i utgangspunktet er vurdert som forsvarlig. Derfor er dette noe vi tar på største alvor, sier Bård Lilleng, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Han understreker at Helse Sør-Øst ikke er fornøyd før alle pasienter med rett til nødvendig helsehjelp får behandling innen fristen som er satt.
Frigjøre kapasitet

I dag brukes en stor del av poliklinikkenes kapasitet til faste kontroller. Helse Sør-Øst arbeider for at kontrollene i større grad skal utføres av fastleger og avtalespesialister.

I tillegg skal aktiviteten ved poliklinikkene økes, og planen er at dette tilsammen skal gi kortere ventetider generelt og færre brudd på fristene.