Flyplassfolk i narko-rus på jobb på OSL

Narkotika, rus og tyverier. Stadig flere utro tjenere på Oslo lufthavn, Gardermoen blir anmeldt for lovbrudd i tjenesten.

DÅRLIG SAK:: Informasjonssjef Jo Kobro ved OSL bekrefter at flere flyplassansatte er politianmeldt for å ha vært ruspåvirket i tjenesten. Foto: Nina Hansen
DÅRLIG SAK:: Informasjonssjef Jo Kobro ved OSL bekrefter at flere flyplassansatte er politianmeldt for å ha vært ruspåvirket i tjenesten. Foto: Nina HansenVis mer

||| GARDERMOEN (Dagbladet): Flere av sakene gjelder personell som har vært ruset på jobb på OSL.

Hittil i år er 20 personer politianmeldt. På samme tid i fjor var 14 medarbeidere tatt for lovbrudd.

Operativt personell
Også operativt personell er blant de politianmeldte, bekrefter seksjonsleder Gunnar Habberstad ved Gardermoen politistasjon overfor Dagbladet.
-Anmeldelsene gjelder personer som er spredd over hele flyplassvirksomheten og beører mange selskaper og funksjoner, også operativt personell som tjenestegjør i forbindelse med avviklingen av flytrafikken, sier Habberstad.

-Ingen fare
Han har ingen oversikt over straffereaksjonene.
-Det er grunn til å understreke at det ikke er snakk om forhold som kan sammenliknes med for eksempel "stuer-saken" på Fornebu på 1990-tallet. Sakene gjelder mindre narkotikaforhold og vinningskriminalitet.
-Har noen av sakene satt flysikkerheten i fare?
-Det har vi ingen indikasjoner på.

Skeptisk
-Hvordan reagerer du på at så mange flyplassansatte begår lovbrudd i tjenesten?
-Rusproblematikk er generelt en bekymringsfull adferd. Den blir ikke bedre når det skjer i tilknytning til en virksomhet som en flyplass, sier Habberstad.

Dårlig sak
Informasjonssjef ved OSL, Jo Kobro, gir uttrykk for at flyplassledelsen synes det er en trist utvikling at stadig flere ansatte blir tatt for narko- og vinningssaker.

-Dette er ingen god sak for OSL. Vi jobber bevisst for å være tilstede og ha tiltak som fanger opp slike saker. Dette er kanskje årsaken til at flere er tatt i år, sier Kobro.

Tatt i tollen
Informasjonssjefen er tilbakeholden med å gi informasjon om enkeltsaker.

Såvidt Dagbladet forstår, er en stor del av lovbruddene blitt fanget opp av flyplassens ca. 600 overvåkningskameraer. Enkelte ansatte er også blitt tatt av tollerne når de har passert ankomstslusen.

Blant tyveriene er flere saker der ansatte har rappet med seg alkohol.

-På en stor flyplass er det et stort tilbud, sier informasjonssjef Kobro.

Kortet stenges
Når en ansatt blir politianmeldt, mister vedkommende også sitt spesielle adgangskort til flyplassen.

-Det følger av arbeidskontraktene at de ansatte skal forholde seg til lover og reglement. Vi har fullmakt til å stenge gyldigheten av adgangskortene. Det skjer med et tastetrykk, opplyser Kobro.

Rabatt-juks
Det hører med til saken at det også dukker opp saker der ansatte utenfor tjenesten urettmessig har benyttet sine adgangskort  til å skaffe seg ekstra rabatter ved kjøp i flyplassens forretninger.

-Vi benytter oss av flere metoder. En av dem er å ha observatører i forretningene. Vi er kort og godt på vakt og avslører stadig flere, både ansatte og reisende, bekrefter Kobro.