PROBLEMFRI FERIE: Den nye pakkereiseloven skal sørge for klarere ansvarsregler for dem som selger deg reisen. Men noen ønsker fortsatt å pakke reisen selv. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector.
PROBLEMFRI FERIE: Den nye pakkereiseloven skal sørge for klarere ansvarsregler for dem som selger deg reisen. Men noen ønsker fortsatt å pakke reisen selv. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector.Vis mer

Reiserettigheter:

Flyselskapene kan nå bli tvunget til å erstatte hele ferien din

Pakkereiseloven reguleres.

(DAGBLADET): Norske myndigheter er lei av uklare ansvarsforhold hvis noe går galt når folk er på reise. Derfor skal pakkereiseloven med sine forbrukerrettigheter utvides. Dette er godt nytt for deg - og ikke nødvendigvis fullt så godt nytt for mange av reiselivsaktørene.

Når den nye loven trer i kraft skal alle som selger eller formidler både reise og overnatting skal omfattes av det nye pakkereisedirektivet. Dermed er det ikke lenger bare de som tradisjonelt er sett på som charterreiseselskap som må hjelpe deg etter den nye pakkereiselovens bestemmelser.

Derfor endres reglene

Uklare rettigheter for dem som bestiller fly og hotell på egenhånd, er årsaken til at forbrukerminister Solveig Horne i juni tok til orde for en endring i pakkereiseloven.

- I dag har forbrukeren gode rettigheter når det gjelder tradisjonelle pakkereiser. Nå foreslår jeg å klargjøre at disse rettighetene også skal gjelde når du selv setter sammen din egen pakkereise på nett, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

- Nå foreslår regjeringen å tydeliggjøre at reiser som forbrukeren selv setter sammen kan anses som en pakkereise. Dette gir forbrukerne flere lovfestede rettigheter og Regjeringen har derfor laget dette høringsnotatet.

REISELYST: Nordmenn reiser mer og til fjernere reisemål enn før. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector
REISELYST: Nordmenn reiser mer og til fjernere reisemål enn før. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector Vis mer

Reiser på egenhånd

- Nordmenn reiser mye og mange setter sammen reisene sine på egenhånd. Derfor er det viktig at de har et godt forbrukervern dersom noe skulle gå galt på reisen, sier forbrukerministeren.

- I tillegg foreslår jeg tydeligere rettigheter når det kommer til avbestilling av pakkereiser. Reisearrangør skal også pålegges større plikt til å hjelpe dersom du kommer i vanskeligheter på reisen, sier statsråd Solveig Horne.

Pakkereiseloven skal også pålegge reisearrangøren å tilby deg en avbestillingsforsikring. Og du skal få opplysninger om frivillig eller lovpålagt forsikring for å dekke avbestillingskostnadene dine.

Dersom du i fremtiden kjøper både flyreise, hotellovernatting og/eller leiebil gjennom nettsidene til et flyselskap så er dette selskapet ansvarlig for å hjelpe deg frem til å få fullført ferien din.

Dersom du kjøpe flybilletten og hotellovernatting hver for seg vil du stå langt svakere stilt dersom flyet blir innstilt. Da får du kun igjen pengene for flybilletten. Og det du har betalt for både hotell og eventuelt leiebil blitt regnet som tapt.

Les mer: Vi elsker å fly, men hater disse medpassasjerene

Hele pakken - hele ferien

Pakkereiseloven skal sikre at du kan gjennomføre ferien i sin helhet dersom reise og opphold er kjøpt samlet.

Dersom flyselskapet først selger deg en flyreise og deretter tilbyr deg hotell eller leiebil kan denne i følge den nye loven bli sett på som en pakkereise. Dette skjer også hvis ditt navn, betalingsopplysninger og e-postadresse overføres fra flyselskapet og over til en hotellbookingside.

Dersom du først av avsluttet en bestilling og betaling - og deretter foretar en helt ny selvstendig bestilling og betaling vil det vanligvis ikke kalles en pakkereise.

Sørg for beskyttelse

- Det nye pakkereisedirektivet gjør at det skal bli klarere for forbrukerne å finne ut om reisen de har bestilt omfattes av pakkereiseloven. Og forbrukerne er alltid best beskyttet dersom de kjøper hotell og fly samlet, sier Sverre McSeveny-Åril, som er advokat og direktør i Virke Reise Utland.

BEDRE RETTIGHETER: Sverre McSeveny-Åril, direktør Virke Reise Utland, er positiv til det nye pakkereisedirektivet. Foto: Virke
BEDRE RETTIGHETER: Sverre McSeveny-Åril, direktør Virke Reise Utland, er positiv til det nye pakkereisedirektivet. Foto: Virke Vis mer

- Flere og flere reisende setter sammen egne reiser samtidig som færre er beskyttet av det høye beskyttelsesnivået lovgiver har ønsket å gi den reisende gjennom pakkereiseloven. Måten man kjøper reiser på har også gitt oss en rekke reiseprodukter som likner pakkereiser, men som har falt utenfor definisjonen, og dermed ikke har gitt de reisende de rettighetene man har ved kjøp av en pakkereise. Etter det nye forslaget vil flere reiser falle inn under regelverket, og det skal også bli klarere for den reisende hva slags reiseprodukt man kjøper og i hvilken grad man er beskyttet, sier Sverre McSeveny-Åril .

- Vi vil innrette oss

For flyselskap som også formidler salg av både hotell og leiebiler via sine nettsider vil den nye loven få betydning:

- Bransjen er i fellesskap i gang med prosessen og ser på hvordan vi kan implementere dette regelverket i praksis, men det er krevende.

- Vi bruker nå tiden frem til regelverket trer i kraft til å se nærmere på hvordan vi skal innrette oss etter den nye loven, sier Astrid Mannion-Gibson, talsperson for Norwegian Air Shuttle.

Det er foreløpig ikke bestemt noen dato for når det nye pakkereisedirektivet skal tre i kraft.