FEIL SIDE?: Å kjøre over grensa med feil bil kan bli dyrt. FOTO: Håkon Bonafede
FEIL SIDE?: Å kjøre over grensa med feil bil kan bli dyrt. FOTO: Håkon BonafedeVis mer

- For strenge regler

Lesere, politiske partier og NAF ønsker at reglene for bruk av utenlandskregistrerte biler i Norge revideres. Regjeringen avviser ikke tanken.

2009, Drammen. En svensk kvinne med norsk ektemann stoppes i en bil med svenske skilter. Bilen tilhører hennes far.

Tollvesenet mener den brukes i strid med gjeldende norske regler, og beslaglegger bilen. Eieren får et utilsiktet møte med norske bilavgifter, og må ut med 420 000 kroner for å få sin rettmessige eiendom tilbake.

Slik kan utslaget bli når enkeltmennesker frontkolliderer med de rigide og til dels uoversiktlige reglene som gjelder for bruk av utenlandskregistrerte kjøretøy i Norge - en sak vi nylig skrev om, og som åpenbart engasjere mange.

Mange reaksjoner Her er utdrag fra noen av de mange reaksjonene vi mottok etter artikkelen, og hva som i disse tilfellene gjelder i regelverket:

Leser: «Jeg gift med en finsk kvinne. Tidligere hadde vi en norsk og en finskregistrert bil siden vi begge arbeidet, men nå er vi blitt pensjonister og klarer oss fint med en bil. Så den norskregistrerte er nå solgt. Problemet er at vi, eller mer korrekt jeg, kan kjøre vår bil i alle land unntatt Norge, der bare min kone har lov å kjøre den.»

Leser: «Jeg er norsk pensjonist bosatt i Tyskland, og kan ikke bruke min tyske bil på ferie i Norge. I så fall må den kjøres av en tysk statsborger. Jeg kan heller ikke melde meg ut av folkeregisteret.»

Pensjonister og andre som mottar pensjon eller trygd fra Norge, og som er innmeldt i norsk folkeregister, kan ikke kjøre utenlandskregistrert bil når de er i Norge. Det kreves ikke kjøretillatelse dersom du kjører sammen med en person som har rett til å bruke kjøretøyet her i landet.

VAKTE OPPSIKT: Det kom mange reaksjoner på reportasjen om kjøring på utenlandske skilt i Norge. Faksimile: Dagbladet.no
VAKTE OPPSIKT: Det kom mange reaksjoner på reportasjen om kjøring på utenlandske skilt i Norge. Faksimile: Dagbladet.no Vis mer

Leser: «Det er fullt mulig og lovlig å bruke en utenlandsk leiebil i Norge. Husk bare å registrere det på tollstasjonen når du kjører inn i Norge.»

Det stemmer. Fra 15. mars 2010 kan personer med fast oppholdssted i Norge innføre og bruke utenlandsregistrert utleiekjøretøy i Norge i inntil 42 dager i løpet av en 12-måneders periode. Før et utleiekjøretøy kan innføres, må leietaker gi melding til Tollvesenet.

Leser: «Jeg er norsk, jeg bor i Sverige og kjører svenskregistrert bil. Jeg kan godt bosette meg i Norge og fortsatt kjøre svenskregistrert bil fordi jeg har svensk kjørekort!»

- Type førerkort har ikke betydning for avgiftsfritakene i midlertidigforskriften, opplyser seniorrådgiver Eileen Monsen i Toll- og avgiftsdirektoratet. Man er altså ikke berettiget til avgiftsfritak på grunnlag av utenlandsk førerkort.

Leser: «Jeg er født og oppvokst i Norge, jobber turnus i Nordsjøen og bor i Karlstad i Sverige. Jeg kjører en svenskregistrert Audi RS6, og denne har en 4.2 liters V8 med 450hk og Biturbo. Jeg regner med denne bilens inntolling i Norge vil koste godt over 200.000, så jeg lurer på om jeg har lov å kjøre over grensa til og inn til Norge med bilen min? Jeg betaler skatt til Norge.»

Pendler du fra utlandet til arbeid eller studier i Norge, kan du bruke utenlandskregistrert kjøretøy i Norge dersom du pendler hver dag eller oppholder deg i utlandet mer enn 185 dager i året. Men for å kunne gjøre dette kan du ikke være innmeldt i norsk folkeregister. Å jobbe på kontinentalsokkelen regnes for øvrig ikke som «arbeidsmessig tilknytning til Norge».

Folkeregisteret er nøkkelen Det er i mange tilfeller avgjørende for hvilken side av gjerdet du faller ned på, om du står i folkeregisteret eller ikke. Men ifølge fungerende underdirektør Lars N. Aaby i rettsavdelingen i Skattedirektoratet er det ikke bare «å melde seg ut» av folkeregisteret.

IKKE FRITT FREM: Hvilket førerkort du har er ikke avgjørende for om du lovlig kan bruke utenlandskregistrert bil i Norge. FOTO: Egil Nordlien HM Foto
IKKE FRITT FREM: Hvilket førerkort du har er ikke avgjørende for om du lovlig kan bruke utenlandskregistrert bil i Norge. FOTO: Egil Nordlien HM Foto Vis mer

For å kunne gjøre det må visse vilkår være til stede. Blant det som vurderes er om du har arbeidsmessig tilknytning til Norge, disponerer fast bolig her, eller har barn og/eller ektefelle her.

Andre forhold som vurderes er om du disponerer fast bolig i landet du flytter til, og om du er mer enn sporadisk i Norge, det vil si utover vanlig ferie og tilfeldige besøk i forbindelse med familiebegivenheter og lignende.

Men er kriteriene for utflytting oppfylt, kan du bli utmeldt selv om du betaler skatt til Norge, eller mottar pensjon herfra.

Seniorrådgiver Eileen Monsen i Toll- og avgiftsdirektoratet presiserer ellers overfor oss at det er viktig at personer som er i tvil om retten til å bruke utenlandskregistrerte kjøretøy tar kontakt med tollvesenet.

- Spørsmålene lesere har kommet med i denne artikkelen har ikke nødvendigvis generelle svar, og flere ting kan ha betydning for om man er berettiget til avgiftsfritak, sier Monsen.

Her kan du ta kontakt med tollvesenet!

Nye regler? Stortingsrepresentant for Fr.p, Bård Hoksrud, mener dagens regler er for strenge.

BØR SEES PÅ: Høyres Arve Kambe mener at regelverket bør sees på. FOTO: Høyre
BØR SEES PÅ: Høyres Arve Kambe mener at regelverket bør sees på. FOTO: Høyre Vis mer

- Jeg skjønner godt at folk reagerer. Det er for eksempel uholdbart at en norsk pensjonist som er bosatt i utlandet ikke uten videre kan ta med seg sin utenlandskregistrerte bil på ferie til Norge. Jeg mener også at avgiften og boten man må betale for å ha gjort noe galt må reduseres.

Stortingsrepresentant for Høyre, Arve Kambe, har denne kommentaren:

- Høyre er villig til å se på om regelverket får uheldige utslag. I dag kommer stadig flere til Norge for å jobbe også i kortere perioder. Mange synes det er naturlig å ta med seg egen bil i denne perioden. Dette vil også gjelde tilsvarende for nordmenn i utlandet. Hvis regelverket er for strengt, og regelverket ikke er tilpasset et moderne arbeids- og fritidsmarked, er dette noe regjeringen bør vurdere.

NAF reagerer Også NAF mener at reglene er for strenge.

- På generelt grunnlag mener vi at systemet er for rigid og lite funksjonelt. Lovverket tar ikke høyde for den økte mobiliteten vi har over landegrensene. Samtidig er det viktig å ha et system som sørger for at alle betaler de avgiftene de skal. NAF er ikke tilhenger av særordninger som gjør at noen ikke betaler de avgiftene de skal, mens våre medlemmer og andre forbrukere da må dekke opp dette ved økte avgifter, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal.

Statssekretær Kjetil Lund i Finansdepartementet mener at dagens regelverk har en logikk, og dessuten gir en del fritaksmuligheter.

- Tollvesenet har anledning til å utvise skjønn, og dette blir ofte benyttet, såfremt det ikke dreier seg om gjentatte brudd fra samme person, hevder Lund. Men han innrømmer også at dagens regelverk har et forbedringspotensial.

NED MED BILAVGIFTEN: Bård Hoksrud fra Fr.p. mener at en lavere engangsavgift hadde hjulpet på situasjonen. FOTO: Geir Svardal
NED MED BILAVGIFTEN: Bård Hoksrud fra Fr.p. mener at en lavere engangsavgift hadde hjulpet på situasjonen. FOTO: Geir Svardal Vis mer

- Vi er klar over at reglene noen ganger kan være vanskelige å forstå, og at konsekvensene ved å feile kan være store. Derfor har vi bedt Toll- og avgiftsdirektoratet om å gå gjennom regelverket for å vurdere nye regler, inkludert nye reaksjonsmåter og nye muligheter for fritak.

Hvordan håndheves regelverket? Det er stort sett biler fra Sverige, Polen og andre østeuropeiske land som brukes ulovlig i Norge. Men hvordan foregår kontrollene? Er det bare ved grensen du kan bli tatt?

Tollvesenet har hjemmel til å kontrollere utenlandskregistrerte biler både ved grensepassering og når de påtreffes inne i landet. Dette kan foregå ved organiserte aksjoner, eller ved at biler med utenlandske skilter oppsøkes ad hoc.

Ved kontroll sjekkes at bruker er berettiget til å bruke motorvognen. Er det ting som tyder på at kjøretøy brukes ulovlig, innkalles eier til tollmyndighetene.

Og hvorfor er det så viktig å overholde disse bestemmelsene? Da kan vi bare igjen henvise til det som står i forskriften om bruk av utenlandskregistrerte kjøretøy i Norge:

«Dersom en utenlandskregistrert motorvogn benyttes i strid med regelverket, skal merverdiavgift og engangsavgift betales. Overtredelse av forskriften kan også føre til ileggelse av administrative tillegg eller anmeldelse.»

Og med norske avgifter kan den regningen fort bli ubehagelig høy.

Les også: Denne tabben kan koste deg 2000 kroner
Her er de beste bilene vi har testet
Stor test: Her er spylervæskene som duger i kulda

VIL SE PÅ REGLENE: Statssekretær Kjetil Lund vil ha en vurdering av nye regler for bruk av utenlandskregistrerte kjøretøy. FOTO: Finansdepartementet
VIL SE PÅ REGLENE: Statssekretær Kjetil Lund vil ha en vurdering av nye regler for bruk av utenlandskregistrerte kjøretøy. FOTO: Finansdepartementet Vis mer

Saken ble opprinnelig skrevet av Vi Menn for Klikk.no. Les her.