Foretrekker menn som sjefer

Bare 1 av 10 foretrekker kvinnelig sjef, viser en fersk undersøkelse. Men utviklingen vil snu, tror Elin Ørjasæter.

||| (Dagbladet): - Kvinner blir sterkt mislikt dersom de er dårligere ledere. Det er mer sløvhet i forhold til mannlige ledere - man hater dem ikke like sterkt, mener E24-kommentator og tidligere hodejeger Elin Ørjasæter.

I en fersk undersøkelse utført av YouGov for tidsskriftet Mandag Morgen sier 21 prosent at de foretrekker en mann som sjef, mens 12 prosent foretrekker en kvinne. Men flertallet, 67 prosent, mener det ikke har betydning om sjefen er kvinne eller mann.

- Det er fint at nesten 70 prosent synes det er irrelevant hvilket kjønn lederen har. Så gleder jeg meg til 70 prosent blir 100 prosent - at det etter hvert blir irrelevant for alle hvilket kjønn du har, sier likestillingsombud Sunniva Ørstavik til tidsskriftet.

I undersøkelsen kommer følgende fram:

•Mens kvinner er best på personalledelse og best til å involvere sine ansatte, er menn bedre på busjettstyring og fatte beslutninger.

•Flertallet av begge kjønn mener kjønnskvotering er feil måte å øke andelen kvinnelige ledere på. Menn er likevel langt mer skeptiske enn kvinner.

•Til tross for at det nå er over 40 prosent kvinner i styrene til norske allmennakseselskaper (ASA), er bare 1 av 15 styreledere kvinner. Det er fortsatt langt igjen til full likestilling.

Elin Ørjasæter mener man kan forvente at rundt 30 prosent av norske ledere vil være kvinner i løpet av de neste åra.

- Jeg tror vi totalt sett vil se en høyere andel kvinnelige ledere enn i dag, og jeg tror de vil få det lettere, slik at vi ikke ser like store utslag på en lignende undersøkelse om ti år, sier hun.

TROR DET VIL SNU:  Elin Ørjasæter mener man kan forvente at rundt 30 prosent av norske ledere vil være kvinner i løpet av de neste åra.  Foto: LILLEGÅRD/HENNING Dagbladet.
TROR DET VIL SNU: Elin Ørjasæter mener man kan forvente at rundt 30 prosent av norske ledere vil være kvinner i løpet av de neste åra. Foto: LILLEGÅRD/HENNING Dagbladet. Vis mer