FIN FERIEFORM: Livet i en bobil har mange gleder å by på. Er det like enkelt den dagen noe går galt? Bobil-forhandlere gir en garanti som ikke gir deg bedre dekning enn det du har gjennom forbrukerkjøpsloven. Foto: Per Ervland
FIN FERIEFORM: Livet i en bobil har mange gleder å by på. Er det like enkelt den dagen noe går galt? Bobil-forhandlere gir en garanti som ikke gir deg bedre dekning enn det du har gjennom forbrukerkjøpsloven. Foto: Per ErvlandVis mer

Garanti eller ikke?

Forbrukerrådet inviterer bobilbransjen for å rydde opp i forvirring rundt garanti.

Dinside Norge er antagelig det landet i verden hvor forbrukernes rettigheter står aller sterkest. Forbrukerkjøpsloven forteller at en vare eller komponent som er ment å vare i fem år eller lenger, skal vare så lenge.

Dette var også utslagsgivende da bilbransjen, med VW i spissen, i 2011 innførte hele fem års nybilgaranti på personbiler som en bransjestandard. Argumentet var at reklamasjonsretten og rammene fastsatt i forbrukerkjøpsloven er så gode for forbrukeren at de like gjerne kunne gi en videreføring av nybilgarantien for hele perioden.

-Garanti er ikke noe du får, det er noe du kjøper

Neste ut er bobilene To år senere bestemte caravanbransjen seg for å gjøre noe tilsvarende, blant annet på bobiler. Forretningsmodellen varierer, men flere av importørene og forhandlerne har valgt å hente inn en tredjepart til å stille sikkerheten for de tre årene som strekker seg utover de to første med nybilgaranti — mot penger, selvfølgelig.

Norsk Bilgaranti AS er en av flere slike aktører. Importør eller forhandler av bobilene kan her kjøpe en garantipakke til nettopp din bil. De betaler da en avtalt sum for at Norsk Bilgaranti AS skal overta ansvaret for de tre årene som kommer etter at bilens to første år med fabrikkgaranti er utløpt. På den måten kjøper forhandler eller importør seg fri fra eventuelle uforutsette utgifter som kan komme i denne perioden.

Men hva betyr dette for deg som kunde?

Leie eller eie?

Norges største importør av bobiler, Kroken Caravan Import AS, importerer merker som blant annet Bürstner, Hymer, Knaus, Carado og Weinsberg. På sine nettsider har de en egen sak om nettopp fem års garanti. I denne saken nevner de ikke reklamasjonsretten med et ord, men fremhever at fem års garanti er bedre enn to år.

Spørsmålet er likevel om denne fem års garantien er bedre enn to års garanti sammen med den lovbestemte fem års reklamasjonsretten.
En garanti skal være bedre En garanti skal yte bedre enn reklamasjonsretten regulert av forbrukerkjøpsloven, enten i dekning eller i tid, eller begge deler. I tilfellet med Kroken dekker den ikke bedre i tid, dermed må den være bedre i dekningsgrad, og dette skal gjenspeiles i vilkårene. Om det ikke kommer frem hva den gjør bedre, så kan den heller ikke kalles en garanti.

Etter å ha gått gjennom Kroken Caravan sine vilkår fant vi ingen punkter som åpenbart byr på mer enn det som kan forventes dekket gjennom forbrukerkjøpsloven. Vi sendte derfor vilkårene videre til Forbrukerrådet, som også har sett på saken.

-Ut i fra det vi ser i vilkårene er det vanskelig å se at garantien tilbyr noe mer enn det du kan kreve etter loven, forteller Ingeborg Flønes, direktør for Forbrukerservice i Forbrukerrådet.

Garantivilkårene lister derimot opp punkter det ikke er anledning til å klage på gjennom garantien, men som man gjennom forbrukerkjøpsloven har full rett til å klage på, ifølge Flønes.

Du kan trygt velge annet verksted

Flere begrensninger Vilkårene Forbrukerrådet leste gjennom var publisert på Kroken.no. Flere av punktene i vilkårene er nå endret, men før de ble endret inneholdt de flere punkter som var direkte lovstridige.

•Eksempelvis sa vilkårene at garantien ikke gjelder dersom du benytter uoriginale deler. Dette har de ikke anledning til å kreve, noe også bilbransjen har forsøkt seg på.

•I tillegg stod det at det er en forutsetning for garantiens gyldighet at service og eventuelle garantireparasjoner utføres der du har kjøpt bilen, eller annet verksted denne henviser til. Dette kan de heller ikke kreve. Du skal stå fritt til å ta service akkurat der det passer deg, så lenge dette er et autorisert verksted som besitter kunnskap om den jobben de utfører. Forhandler skal ikke ha anledning til å putte sin egen hånd i din lomme gjennom slike krav.

•Vilkårene sa også at du ikke lenger skal forholde deg til forhandleren du kjøpte bilen av dersom noe må utbedres på garantien, men til Norsk Bilgaranti AS. Dette kan du gjøre dersom du ønsker det, men forhandleren kan som næringsdrivende ikke avtale seg bort fra sitt ansvar, regulert av forbrukerkjøpsloven. At forhandleren har fått en tredjepart til å stille sikkerhet for sitt ansvar er i utgangspunktet mer en sak mellom forhandler og tredjepart, enn for deg som kunde.

Da vi tok opp ovennevnte punkter med Norsk Bilgaranti AS ble vilkårene på Kroken.no oppdatert umiddelbart. Daglig leder forteller oss at disse vilkårene har vært endret for en god tid tilbake i kundenes garantibevis, men at Kroken Caravan Import AS ikke har oppdatert nettsidene sine.

ALLEMANNSRETTEN: I Norge har vi stor frihet til å parkere i det fri. Det skaper store muligheter til utfoldelse. FOTO: Fred Magne Skillebæk
ALLEMANNSRETTEN: I Norge har vi stor frihet til å parkere i det fri. Det skaper store muligheter til utfoldelse. FOTO: Fred Magne Skillebæk Vis mer

Likevel står det fortsatt å lese på Kroken.no at det er en forutsetning for garantiens gyldighet at service skal utføres av selgende bedrift. Det har de altså ikke anledning til å kreve.

Ønsker dialog Som sagt skal en garanti by på noe mer enn forbrukerkjøpsloven for at den skal kunne kalles garanti, eller så kan den ikke kalles en garanti. I dette tilfellet kommer det ikke frem av vilkårene at den dekker bedre.

Med bakgrunn i at dette ønsker Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet å stille bobilbransjen det samme spørsmålet som de stilte bilbransjen da de gjennomførte en garantiundersøkelse hos dem.

-Hva gjør denne garantien bedre enn forbrukerkjøpslovens rettigheter?

På den positive siden nevner hun at det på et område kan være til kundens fordel å være linket opp mot tredjepart.

Skulle forhandler eller importør av bilen gå konkurs, eller legge ned av andre årsaker, så har man fortsatt garantien.

Hva sier utstederne? Vi har ikke lykkes å komme i kontakt med Arne Nygård, garantiansvarlig i Kroken Caravan Import AS, tross flere telefoner, beskjeder, og meldinger som vi har fått lesebekreftelse på. Vi ringte derfor til Norsk Bilgaranti AS for å få kommentarer.

De kan ikke umiddelbart vise til spesifikke punkter hvor deres garanti dekker noe mer enn reklamasjonsretten gjennom forbrukerkjøpsloven.

Når det gjelder de tidligere nevnte punktene som direkte utgjør en begrensning for kunden, så ble disse endret i vilkårene samtidig som vi snakket med Norsk Bilgaranti AS. Punktet om at du må ta service hos selgende bedrift er også fjernet fra vilkårene, men står fortsatt igjen i hovedsaken.

Norsk Bilgaranti forteller likevel at punktet skal være fjernet i de vilkårene som sendes kundene.

Produktsjefen i Norsk Bilgaranti forteller at garantien skal gjøre det enklere for kunden å få en skade dekket enn hva det vil være gjennom reklamasjonsretten.

- Hos oss melder verkstedet inn hva som er defekt, priser på arbeid og komponenter, og får svar fra våre behandlere innen 15-30 minutter.

Flere aktører i både bii- og bobilbransjen byr på slike garantiavtaler, og vilkårene i avtalen med Kroken Caravan er i følge Norsk Bilgaranti kanskje den beste i bransjen. Dersom dette er tilfelle tyder det ikke veldig bra for de øvrige.

Jurist Vigdis Svennungsen i NAF forteller at de har en økt pågang fra bobileiere, og hun kjenner til at det selges garantiløsninger fra tredjeparter. Hun er også kjent med at disse har varierende kvalitet.

Les også: Vil gi garanti på brukte deler

Advokat Randi Munkeby fra Tønsbergadvokatene har også skrevet en lengre sak om om bobiler, garanti og reklamasjonsretten for Bobilverden.no, som i grove trekk forteller det samme som vi tar for oss i denne saken.

Hvorfor denne garantien? Hvorfor finnes det egentlig slike garantier når de ikke udiskutabelt er bedre enn reklamasjonsretten?

HERLIG LIVSSTIL: Firheten ved å ha huset på hjul gir uante muligheter. FOTO: Fred Magne Skillebæk
HERLIG LIVSSTIL: Firheten ved å ha huset på hjul gir uante muligheter. FOTO: Fred Magne Skillebæk Vis mer

Svaret er selvfølgelig penger.

Både bil og caravanbransjen vet at forbrukerkjøpsloven er sterk, og at det er de selv som må dekke utgiftene ved eventuelle feil og mangler i de tre årene som følger etter at nybilgarantien har utløpt.

Det har derfor åpnet seg et marked hvor tredjeparter, som blant annet Norsk Bilgaranti AS, kommer inn og overtar ansvaret for forhandleren eller importøren mot betaling. Slike avtaler skaper økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet for forhandlerne, kanskje mer enn de er laget for å sikre forbrukerne.

I Norge er det samtidig en stor andel egenimport av bobiler, rett og slett fordi det kan være mye penger å spare på å importere selv. Bransjen har imidlertid som mål å demme opp for denne egenimporten, og metodene er mange.

Fem år garanti er et av dem, og er et gyldent verktøy i markedsføringen. Fem års garanti høres tross alt bedre ut enn to år, men for at den skal være bedre i praksis må også dekningen stå i stil.

For et år siden fortalte daglig leder i Norsk Bilgaranti AS at en slik treårig garantiavtale hadde en pris på 12.000-15.000 kroner per bil. I år vil nybilsalget av bobiler ende på nær 3.000 enheter i Norge, og årlig omsettes det slike garantier for et titalls millioner kroner.

Dersom kostnadene for disse tilkjøpte garantiene legges rett over på bilkjøper, så betaler han altså et sted opp mot 15.000 kroner for en garanti som tilsynelatende ikke gir noen bedre sikkerhet enn reklamasjonsretten.

 

LES NØYE: Gå gjennom kontrakten og still krav til garantivilkårene om du skal ut og kjøpe ny bobil. Foto: Fred Magne Skillebæk
LES NØYE: Gå gjennom kontrakten og still krav til garantivilkårene om du skal ut og kjøpe ny bobil. Foto: Fred Magne Skillebæk Vis mer