ALT PÅ STELL: Samboerparet Lars Ellingsen Abusdal og Elise Stien har datteren Emilie (2) sammen. De føler at det er trygt å ha samboerkontrakten i orden. Foto: Tor Erik H. Mathiesen
ALT PÅ STELL: Samboerparet Lars Ellingsen Abusdal og Elise Stien har datteren Emilie (2) sammen. De føler at det er trygt å ha samboerkontrakten i orden. Foto: Tor Erik H. MathiesenVis mer

Grepene som sikrer deg ved samlivsbrudd

Hver tredje nordmann aner ikke hvordan verdiene skal fordeles dersom forholdet ryker.

(Dagbladet): En fersk undersøkelse Ipsos MMI har utført for DNB, viser at mange lever i villfarelse om hvilke verdier de har krav på når forholdet går i oppløsning.

Mens under halvparten av de yngste - 18-24-åringene — har satt seg inn i hvordan verdiene deres juridisk vil bli delt ved et eventuelt samlivsbrudd, svarer én av tre i aldersgruppa 25-59 år at de ikke vet hva som skjer med verdiene sine ved samlivsbrudd.

Tallene er trolig enda høyere, mener Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

Skilles som uvenner - Mange tror nok de vet hvordan verdiene deles, men når det kommer til stykket har de tatt feil. Når samlivsbruddet er et faktum er det for sent å rydde opp. Ofte skilles man ikke som venner. Det kan derfor bli en utfordring å skulle dele verdiene dere har opparbeidet på en rettferdig måte, sier hun.

Hvert år skiller over 10 000 ektepar seg, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Det finnes ingen oversikt over hvor mange samboerskap som går i oppløsning.

Ekteskapene til dem som ble skilt i 2011 hadde i gjennomsnitt vart 13,0 år. De siste fem åra har dette snittet ligget på mellom 12,9 og 13,2 år.

For sent å angre Et samlivsbrudd er ikke bare en følelsesmessig påkjenning. Det kan også ha store økonomiske konsekvenser hvis du ikke har ting på stell, påpeker Sandmæl.

- Det for sent å angre i etterkant på at du jobbet deltid, pusset opp hans eller hennes hytte eller brukte opp arven på familieferien, sier hun.

Det er nemlig stor forskjell på om du er samboer eller gift når verdiene skal fordeles.

Som samboere anses man som to økonomiske individer. Verdiene du tar med deg inn og verdiene du skaffer i samboerskapet, kan du ta med deg ut.

- Penger du sparer og bruker er dine. Det er derfor viktig å tenke på hva pengene går til, sier Sandmæl.

Dropper avtale Men mange tar sjansen på å leve sammen uten å avtale hva som skal skje hvis forholdet tar slutt. Fire av fem samboere har ikke skrevet samboeravtale, viser tall fra DNB. Det går gjerne hardest utover kvinnene.

- Mange kvinner flytter inn til samboeren og betaler for løpende utgifter som mat, strøm og klær. Da får de sannsynligvis ikke med seg noe av verdistigningen på boligen. Selv om du har hatt en finger med i spillet når boligen ble pusset opp og møblert, kan du ende opp med ingenting - også etter mange år, sier forbrukerøkonomen i DNB.

- Vi slipper å krangle Samboerparet Lars Abusdal (26) og Elise Stien (22) synes det er tryggere å ha samboerkontrakten i orden.
- Når alt er ordnet på forhånd, slipper vi unna unødige diskusjoner og krangler om hvem som eier hva. Dersom man har alt svart på hvitt, er det ingenting å diskutere. Det nytter ikke å komme i etterkant og kreve, sier Lars.

Paret er med i årets sesong av programmet Luksusfellen på TV3, der de skriver under på samboerkontrakt på skjermen, etter oppfordring fra økonomiekspertene.

Så lenge forholdet går bra er det lett å bli enige om hvordan verdiene skal fordeles, mener 26-åringen, som har vært sammen med Elise i tre år.

- Jo tidligere man får en avtale på plass, desto bedre. Man har ingen garanti for at forholdet varer, sier han.

De fikk råd om å oppdatere samboerkontrakten årlig.

- I dag har vi jo ikke så mye verdier, men etter hvert vil vi jo skaffe oss flere ting, sier Lars Abusdal.
Mange misforstår Også gifte krangler så busta fyker når penger skal fordeles. Hvem som eier hva og hvor mye eiendelene er verdt skaper mange konflikter når ektepar skal skilles, påpeker Kristin Hegstad, advokat og partner i Brækhus Dege Advokatfirma.

Hvordan ektepar deler verdiene avhenger av om de har felleseie eller særeie. Har paret felleseie, er hovedregelen at alt deles likt uansett hvem som eier hva. Ved særeie beholder hver det de selv eier.

- Mange misforstår og tror felleseie er det samme som «sameie». Men felleseie betyr ikke at du har medeiendomsrett til ektefellens eiendeler. Eiendomsretten avhenger av hvem som har anskaffet hva, sier hun.

Skjevdelingsregelen er et viktig unntak fra likedelingsregelen. Den innebærer at hver av partene tar med seg de verdiene de hadde med inn i ekteskapet — i tillegg til verdier de eventuelt har fått i arv eller gave underveis. Dette gjør at det ofte blir en diskusjon om hvorvidt slike verdier fortsatt er i behold ved samlivsbruddet.

Mange kvinner tenker ikke over hva de gjør med verdiene de tar med seg inn i ekteskapet eller får i gave eller arv underveis, påpeker advokat Kristin Hegstad.

- Kanskje velger de å spandere ferie på hele familien, og dermed blir pengene bare borte. Menn, derimot, er gjerne bevisste på å plassere pengene sine i for eksempel fast eiendom. Når skilsmissen kommer, kan de bare si at «den eiendommen er min», sier hun.

Blir tatt på senga Men en skilsmisse kan også se skummel ut sett med mannens øyne:

—Har du en liten virksomhet når du gifter deg, og eier alle aksjene selv, skal du likevel i utgangspunktet dele verdiene med ektefellen ved samlivsbrudd — så lenge verdiskapningen har skjedd ved arbeid under ekteskapet. Reglene gjelder også selv om det bare er den ene parten som har stått for verdiskapningen, sier Hegstad.
De økonomiske konsekvensene kommer ofte overraskende på én av partene, fastslår Hegstad.

- Det hender at den som har stått for de største inntektene — som oftest mannen — ber om særeie underveis i ekteskapet. Ofte signerer kvinnen på en slik avtale uten å være klar over at verdier som ellers ville blitt likedelt, nå blir mannens særeie, sier advokaten.