Håper å kunne «skru av» migrenen

Genfeil kobles til smertene.

GENMUTASJON: Kanadiske og britiske forskere har funnet en genmutasjon hos en gruppe migrenepasienter. Det kan være første steg i retning ny behandling, mener de.
GENMUTASJON: Kanadiske og britiske forskere har funnet en genmutasjon hos en gruppe migrenepasienter. Det kan være første steg i retning ny behandling, mener de.Vis mer

||| Britiske og kanadiske forskere har oppdaget en genmutasjon som kobles til migrene. Genet KCNK18 kontrollerer TRESK-proteinet, som igjen regulerer smerteterskelen. Håpet er at medisinering rettet mot dette genet kan heve terskelen og dermed eliminere opplevelsen av smerte.

— Funn som dette gjør man bare en gang per generasjon. Det kan føre til behandlinger som kan forhindre migreneanfall, sier Zameel Cader, nevrolog ved Oxford og en av forfatterne bak studien til The Daily Telegraph.

— Kanskje kan det også gi oss ny behandling av smerte generelt, sier Cader.

Arvelig TRESK regulerer ømfintligheten i nerver i den nedre delen av hjernen, eller ganglion trigeminale. Dersom det ikke fungerer som det skal, kan terskelen for å stimulere smertesenteret bli lavere enn normalt.

Studien, publisert i Nature Medicine, tar utgangspunkt i arvestoff hos 110 migrenepasienter og familiene deres. Lars Jacob Stovner, leder for Nasjonalt kompetansesenter for hodepine i Trondheim, mener studien er interessant. Men han påpeker at koblingen mellom genmutasjonen og migrene kun er påvist hos en liten gruppe. I studier som dette, hvor familietrær studeres, er det isolert sett gjerne tilstrekkelig med et hundretalls personer. Men det er ikke dermed sagt at funnene kan overføres til å gjelde befolkningen generelt.
 
- Mutasjonen det snakkes om er først og fremst påvist i en stor familie, hos de familiemedlemmene som har migrene. Dette er utvilsomt meget interessant, men det er ikke påvist at denne mutasjonen er ansvarlig for migrene hos de fleste som har denne sykdommen, sier Stovner til Dagbladet.

- Det er mulig at det er mange ulike mutasjoner og genvarianter som kan gi samme sykdom. For en vanlig sykdom som migrene, som arter seg nokså forskjellig fra person til person, er dette nokså sannsynlig, sier han.

Ronald G. Lafreniere, Caders medforfatter og nevrolog ved Notre Dame-sykehuset i Montreal, mener funnene likevel kan være et skritt i retning ny behandling for alle migrenepasienter.

- En genmutasjon av denne typen er en sjelden årsak til migrene. Men fordi det er høy forekomst av TRESK i ganglion trigeminale-celler, og det er disse cellene som overaktiveres ved migreneanfall, tror vi TRESK kan være kjernen. Når så de fleste migrenepasienter har en overaktivitet i ganglion trigeminale-nevroner under et anfall, tror vi at vår oppdagelse kan føre til ny behandling for alle migrenepasienter. Også de som ikke har denne mutasjonen, sier Lafreniere til Dagbladet.

Mer effektiv behandling Nylig påviste ei forskningsgruppe fra blant annet Universitetet i Oslo en annen genvariant som kobles til migrene. Forskningsgruppa undersøkte 5000 europeiske migrenepasienter og fant mangler ved produksjon av glutamatregulerende stoffer. Glutamat er en viktig signalsubstans i smertemekanismer.

John Anker Zwart, professor og overlege ved Oslo universitetssykehus og medlem av forskningsgruppa, understreker at genvarianten bare er en av flere årsaker som kan føre til migreneanfall.

— Vi vet fra tidligere studier at livsstilsfaktorer, som røyking og overvekt, kan være triggerfaktorer som utløser migrene. Nå vet vi at disse triggerne, kombinert med en medfødt genvariant, kan fylle begeret og utløse anfall, sier Zwart i en pressemelding.