SETT DISSE?: Nei, det er mest sannsynlig ikke noe gale med vannet ditt- skal vi tro Forbrukerombudet. Skjermdump: TV2:NO
SETT DISSE?: Nei, det er mest sannsynlig ikke noe gale med vannet ditt- skal vi tro Forbrukerombudet. Skjermdump: TV2:NOVis mer

Har du fått besøk av disse?

Har du fått besøk av iVANN betyr det ikke nødvendigvis at det er noe galt med springvannet ditt.

iVANN er et selskap som selger vannrensefiltre. Ifølge Forbrukerombudet bruker de uriktige påstander om kvaliteten på den offentlige vannforsyningen.

Dette er i strid med markedsføringsloven og Forbrukerombudet krever nå at selskapet endrer praksis.

Forbrukerombudet konkluderte i brev til selskapet iVANN allerede 2. oktober med at det er villedende å hevde at kvaliteten på den offentlige drikkevannsforsyningen er dårlig.

Forbrukerombudet ba videre dokumentere påstandene om produktets renseevne. De ba også om at iVANN gjennomgår sine rutiner i lys av at flere forbrukere ikke har skjønt at det dreier seg om dørsalg før selger er kommet inn i huset.

Skeptisk til villedende påstander - iVANN fjerner rust, klor, parasitter, ormer, organisk forurensing, tung-metaller, giardia, uønsket lukt og smak fra drikkevannet ditt, står det på selskapets hjemmesider.

Assisterende direktør i Norsk Vann(som er vannverkenes interesseorganisasjon) stiller seg skeptisk til denne påstanden, og forklarer til Bonytt.no at de har mottatt bekymringsmeldinger om iVANN fra flere hold.

- Vi har fått klager fra både fra vannverk og fra innbyggere som er blitt oppsøkt av dørselgere fra iVANN. Sammen med vannverkene i Drammens-regionen klaget vi på bakgrunn av dette iVANN sin markedsføring inn til Forbrukerombudet.

- Klagen vår gjelder iVANN sine påstander om kranfilterets renseevne, som vi mener at ikke er tilfredsstillende dokumentert. Vi klaget også på uriktige påstander fra iVANN om at kvaliteten på den offentlige vannforsyningen er dårlig.

Test av vannet IVANN har fått utført en test av springvann i Norge, som viser at iVANN fjerner så godt som alle urenheter (kimtall) fra drikkevannet. Testen ble utført av Eurofins Norsk Miljøanalyse AS.

Det påpekes imidlertid av Forbrukerombudet at denne undersøkelsen ikke er tilstrekkelig til å dekke disse påstandene.

Forbrukerombudet er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte disse påstandene og henvising til testen som en "kvalitetsstempling" av vannrenseren. Og at markedsføringen vil meget lett bli oppfattet slik at Eurofins har utført tilstrekkelig tester som dokumenterer at iVanns vannrenser har den renseevnen som det påstås i markedsføringen av produktet.

I brevet fra Forbrukerombudet kreves det blant annet at iVann må fremlegge dokumentasjon for at vannrenseren reelt fjerner forurensingen/stoffene som de hevder.

Krever rapporter fra undersøkelser Forbrukerombudet krever at det fremlegges rapporter fra undersøkelser som er utført av nøytrale instanser med anerkjent faglig kompetanse og at dokumentasjonen må være dekkende for de påstander som fremsettes i markedsføringen.

- Vi er glad for at Forbrukerombudet har tatt fatt i denne saken på en grundig måte og til beste for forbrukerne, understreker Hofshagen.

- Vi har også registrert at iVANN nylig har sendt et svarbrev(som tilsvar på et tidligere brev fra Forbrukerombudet). Vår oppfatning av brevet er at det er skrevet av personer som har lite kunnskap om vannkvalitet og rensemetoder for vann, noe som i seg selv er skremmende med tanke på at dette firmaet driver med salg av vannrenseutstyr. Det er fortsatt ikke fremlagt noen egnet dokumentasjon på at kranfilteret fungerer slik de påstår eller som underbygger iVANNs påstander om offentlig vannforsyning.

- De aller fleste innbyggere i Norge får vann fra vannverk som har tilfredsstillende vannkvalitet, og det er derfor unødvendig med ekstra vannbehandlingsutstyr koblet til vannkranen, avslutter Hofshagen.

Bare en indikasjon Bjørn Tore Kildahl ved Eurofins forklarer til Bonytt.no at han kun kan kommentere disse resultatene på generelt grunnlag, og tar da utgangspunkt i Drikkevannsforskriften.

- Som akkreditert laboratorium må vi følge et konfidensialitetsprinsipp overfor våre kunder. Men siden analyserapporten ligger åpent tilgjengelig, kan jeg altså si litt generelt om analysene og resultatene.

- Kimtallsanalysen indikerer det totale antall bakterier som vil vokse ved 22°C. For vannverk som leverer drikkevann til minst 20 husstander, skal man vurdere tiltak dersom resultatet er mer enn 100 cfu/mL (cfu = kolonidannende enheter).

Kildahl forklarer at de øvrige bakterieanalysene er tarmbakterier/patogene bakterier og at i henhold til Drikkevannsforskriften skal man ikke påvise disse i det hele tatt.

- Dette betyr at med utgangspunkt i Drikkevannsforskriften, er begge prøvene i denne analyserapporten ok.

Kildahl påpeker at det er viktig å merke seg at et høyt kimtall ikke er ensbetydende med at det er helseskadelig å drikkevannet. Analysen er mer en indikasjon på at renseprosessen ikke er optimal og kanskje bør justeres, dersom høye kimtall påvises."

Daglig leder i iVann, Dan Sharoni, uttaler til Bonytt.no at de er åpne for dialog med forbrukerombudet vedrørende eventuelle endringer i vår markedføring/salg/bindingstid.

Forbrukerklager Forbrukerombudet har også mottatt flere klager fra forbrukere som føler seg lurt av salgsmetodene til iVann. En av disse er Stig M Vagle.

- Selgeren ringte på hos meg og presenterer seg fra iVann, og utdyper ikke dette noe mer, forteller han til Bonytt.no.

- Deretter sier han at de har vært i feltet tidligere og sjekket vannkvaliteten, og lurer på om de har vært hos meg før. Det sier jeg at de ikke har, og han spør så om å få bli med inn på kjøkkenet og få sjekke.

Vagle understreker at selgeren ikke nevner med et ord at han har tenkt å selge noe, og at selgeren brukte samme taktikk hos naboene hans, og at de trodde det var en person med tilknytning til IVAR(Interkommunalt Vann, Avløp og Renovasjon. Jour.anm) som skulle sjekke kvaliteten.

- De skjønte ingenting før tilbudet kom frem når han sto på kjøkkenet deres. Han avviste tilbudet, og da begynte selgeren å henvende seg til kona hans som han følte var lettere å komme innpå.

Når Vagle var sikker på at han forstod selgerens taktikk, spurte han rett ut om han skulle selge noe.

- Svaret hans da er at, ja, vi driver også med salg.

- Jeg svarer da at jeg ikke er interessert. Hvorpå han da kommer med tidenes kommentar: Så du synes det er greit å drikke kloakk? Jeg svarer at har det gått greit så langt, så går det nok fint videre også.

Vagle understreker at fremgangsmåten er det mest useriøse han noengang har vært vitne av.

- Jeg har selv jobbet med salg i 15 år, og vet at skremselspropaganda er det dårligste argumentet man kan bruke.

Svarfrist iVANN har fått frist til 6.desember for å gjennomføre påleggene fra Forbrukerombudet. iVANN har foreløpig ikke kunnet legge frem dokumentasjon for sine påstander, heller ikke om filterets renseevne.

Les også:

På jakt etter nye interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Du vasker vel ikke undertøyet på 40 grader?

Stor guide til flekkfjerning

Disse rengjøringsfeilene gjør alle

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.