- Har funnet ADHD-gener

Variasjoner i genene kan knyttes til ADHD hos barn, viser en ny britisk studie.

KAN VÆRE GENETISK: Britiske forskere mener å ha funnet beviser for at ADHD kan være genetisk. Illustrasjonsfoto: Scanpix
KAN VÆRE GENETISK: Britiske forskere mener å ha funnet beviser for at ADHD kan være genetisk. Illustrasjonsfoto: ScanpixVis mer

||| Britiske forskere mener de har gjort en gjennombrudd ved å finne den første direkte koplingen mellom gener og ADHD. Forskergruppen fra Cardiff University har funnet at barn med ADHD hadde større sannsynlighet for å ha små grupper av avvikende DNA.

Funnene gir lovende spor til å komme nærmere hva som kan gi ADHD, mener Nigel Williams, en av forfatterne bak studien, som presenteres i den kommende utgaven av det medisinske tidsskriftet Lancet.

- Barn med ADHD har en betydelig høyere forekomst av manglende eller doblede DNA-segmenter sammenlignet med andre barn, sier han.

Må gjenta forsøkene Jan Haavik, professor i biomedisin ved Universitetet i Bergen, mener funnene stemmer med bildet som finnes av ADHD så langt.

- Resultatene er viktige å få dokumentert, men jeg er ikke overrasket over funnene. Det viktige nå er å gjenta forsøkene på voksne og barn, sier Haavik, som leder en norsk forskningsgruppe som blant annet studerer genetiske årsaker til ADHD hos voksne og barn.

Den britiske studien peker også på en mulig genetisk kopling mellom ADHD og andre lidelser som autisme og schizofreni.  DNA-segmentene som knyttes til ADHD, overlapper et område med gener som fra før er satt i sammenheng med disse lidelsene.

 - Dette illustrerer at diagnosene vi setter innen psykiatrien ikke nødvendigvis er biologisk fundert, men at det kan være glidende overganger mellom ulike tilstander, sier Haavik.

Komplisert samspill Forskerne bak studien er opptatt av at den genetiske koplingen kan være med på å fjerne et stigma rundt ADHD. Knut Hallvard Bronder, rådgiver ved Norsk kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi mener det er viktig å finne ut av årsaken til ADHD for å kunne finne fram til behandlingsmetoder. 

- Det har vært flere studier som viser at det er en stor grad av arvelighet, men ofte fortsatt er det noen som mener at det er foreldrene som har skylda. Jo mer vi vet, jo bedre kan vi tilrettelegge for riktig behandling for den enkelte pasient, sier han.

Både Bronder og sjefpsykolog Peter Arnesen ved Sørlandet kompetansesenter mener det er svært interessant om studien bringer fram kunnskap om sammenhengen mellom ADHD og andre sykdommer.

Arnesen påpeker imidlertid at det kan ta lang tid før det går an å utnytte dette klinisk.

- Forskningsgruppen presiserer at de ikke snakker om enkelte genetiske markører, men mange, og at samspillet mellom disse markørene gjør bildet svært komplisert og sammensatt. Genetikere har i årevis presisert at det er kjempelangt fra det å ha kartlagt en del markører, til det å kunne bruke dette klinisk. Det å screene for slike markører og derved kunne predikere noen risiko ligger langt fram i tid, sier psykologen.