FERIE: Du har ikke krav på å få kompensert tap av en feriedag dersom flyet kanselleres. For det første vil det ikke være å anse som et økonomisk tap, og for det andre vil det bli veldig skjønnsmessig hvor mye i kroner og øre en feriedag er verdt, forteller Dagbladets reiseekspert, Elise Marie Korsvik i Forbrukerrådet. Illustrasjonsfoto: JOHN. T. PEDERSEN.
FERIE: Du har ikke krav på å få kompensert tap av en feriedag dersom flyet kanselleres. For det første vil det ikke være å anse som et økonomisk tap, og for det andre vil det bli veldig skjønnsmessig hvor mye i kroner og øre en feriedag er verdt, forteller Dagbladets reiseekspert, Elise Marie Korsvik i Forbrukerrådet. Illustrasjonsfoto: JOHN. T. PEDERSEN.Vis mer

- Har jeg krav på kompensasjon for tapte feriedager hvis flyet blir kansellert?

Se svarene fra Dagbladets reiseekspert.

(Dagbladet): • Send inn dine spørsmål til Dagbladets reiseeksperter.

Hva har man krav på når flyet kanselleres, og kan du kreve utbetaling fra flere selskaper når du har flere reiseforsikringer?

Ble booket om Første spørsmål til Dagbladets reiseeksperter denne gang kommer fra Erik.

Han var på en USA-tur for litt siden. Da han skulle dra bort ble flyet kansellert på grunn av mekaniske problemer.

- Vi ble derfor booket om til et fly som gikk dagen etter, skriver han i en e-post til Dagbladet.

Han forteller at hotellet ikke belastet dem for den første natten, men at de likevel mistet en dag av ferien:

- Har vi krav på noe kompensasjon? Jeg sendte mail til flyselskapet, men fikk tilbakemelding om at saken var sendt videre internt siden det var en komplisert sak, forteller han.

To alternativer Dagbladets reiseekspert Elise Marie Korsvik (40) i Forbrukerrådet, forteller at man har to alternativer når en flyreise blir kansellert:

- Enten å bli booket om til neste ledige avgang, eller å heve avtalen som går ut på at du får kjøpesummen for billettene tilbake, sier hun.

REISEEKSPERT: Dagbladets reiseekspert Elise Marie Korsvik, er jurist og seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Denne gang er det hun som har svart på spørsmål fra Dagbladets lesere. Foto HANS ARNE VEDLOG
REISEEKSPERT: Dagbladets reiseekspert Elise Marie Korsvik, er jurist og seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Denne gang er det hun som har svart på spørsmål fra Dagbladets lesere. Foto HANS ARNE VEDLOG Vis mer

Dersom du velger å bli booket om til neste ledige avgang, skal flyselskapet ifølge Korsvik sørge for forpleining i ventetiden til ny avgang. Dette kan innebære mat og drikke, og eventuelt hotellinnkvartering dersom det er nødvendig.

Kompenserer ikke - Tap av feriedag, har du ikke krav på å få kompensert av flyselskapet, sier Dagbladet reiseekspert.

For det første vil det ikke være å anse som et økonomisk tap, og for det andre vil det bli veldig skjønnsmessig hvor mye i kroner og øre en feriedag er verdt, forklarer hun.

I noen tilfeller vil flyselskapet kunne bli ansvarlig for å utbetale en standardkompensasjon for den kanselleringen som fant sted, forteller Korsvik. Dette er regulert i EU-forordning 261/2004.

- Dette er en standardisert erstatning som avhenger av flyreisens lengde, sier hun.

Flyselskapet må bevise Plikten til å utbetale en slik erstatning, oppstår nå selskapet ikke kan bevise at årsaken til kanselleringen var en hendelse som skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet:

- Det er altså flyselskapet som må godtgjøre at det foreligger et slikt spesielt tilfelle. Flyselskapet må også bevise at de har truffet alle rimelige tiltak for å unngå innstillingen, utdyper hun.

Kanselleringer på grunn av dårlig vær er typiske tilfeller der flyselskapet ikke blir ansvarlig, og hvor passasjerene ikke har krav på kompensasjon.

Standardkompensasjon I Dagbladet-leser Eriks tilfelle - der kanselleringsårsaken slik Korsvik forstår det er en teknisk feil med flyet - er det flyselskapet som må bevise at dette skyldes en ekstraordinær omstendighet.

De må også bevise at det ikke var noen vei utenom kansellering av avgangen.

- Dersom ikke flyselskapet godtgjør dette, vil det være grunnlag for utbetaling av standardkompensasjon. På en flyreise fra Norge til USA, er det fastsatt i regelverket at kompensasjonen er 600 euro, sier reiseeksperten.

Dokumentere tap Hva skjer om flyet er forsinket eller kansellert når du skal hjem fra ferien, og du ikke rekker tilbake til arbeid? Det er ikke flere feriedager å ta av, så du blir trukket i lønn.

Kan man da kreve erstatning for tapt inntekt, og til hvem i så fall?

- Det avgjørende er hva som er årsak til forsinkelsen eller kanselleringen. Er det snakk om en situasjon hvor flyselskapet kan bli pliktig til å utbetale standardkompensasjon, vil den ofte dekke tapet passasjerene blir påført, sier Korsvik, og viser til svaret Dagbladet-leser Erik fikk litt lenger opp i denne saken.

Dersom tapet er større enn en utbetalt kompensasjon, vil det i noen tilfeller kunne bli snakk om erstatningsansvar for flyselskapet etter annen lovgivning.

- I slike tilfeller må du som passasjer kunne dokumentere tapet ved for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver, forteller hun.

Betaler for rådene En reise som ble kjøpt via en kunderådgiver hos et reisebyrå, viste seg å være flere hundre kroner billigere hvis man hadde kjøpt den på nettstedet til akkurat det samme reisebyrået.

Kan man da gå tilbake til reisebyrået og få mellomlegget tilbakebetalt, siden kunderådgiveren ikke opplyste at en den identiske reisen kunne bli billigere ved å kjøpe den selv på internett?

- Nei, det kan du ikke regne med. Når du benytter deg av bestilling hos en kunderådgiver vil reisebyrået kunne kreve betalt for den jobben vedkommende gjør for deg, sier Elise Marie Korsvik.

FORBRUKEREKSPERT: Elise Marie Korsvik er jurist og seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Hun sitter både i flyklagenemnda og pakkereisenemnda, og svarer på spørsmål om forbrukerrettigheter om alt som har med flyreiser og charterturer å gjøre. Korsvik kan også svarer på timeshare- og ferieklubbspørsmål, og alle andre forbrukerrelaterte spørsmål man må ha om reiser i utlandet. Foto HANS ARNE VEDLOG
FORBRUKEREKSPERT: Elise Marie Korsvik er jurist og seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Hun sitter både i flyklagenemnda og pakkereisenemnda, og svarer på spørsmål om forbrukerrettigheter om alt som har med flyreiser og charterturer å gjøre. Korsvik kan også svarer på timeshare- og ferieklubbspørsmål, og alle andre forbrukerrelaterte spørsmål man må ha om reiser i utlandet. Foto HANS ARNE VEDLOG Vis mer

Ved bestilling på internett, gjør du denne jobben selv. Det er derfor naturlig at dette vil være rimeligere, forklarer hun.

Ikke dobbelt utbetalt Hva skjer når man betaler en reise med et kredittkort slik at kredittkortets reiseforsikring gjelder for turen, og man samtidig har en annen reiseforsikring ved siden av.

Kan man da kreve å få tilbakebetalt for en eventuell skade fra begge forsikringsselskapene, dersom noe skjer?

- Du kan ikke regne med å få dobbelt utbetalt. Forsikringsselskapene har et felles register hvor utbetalte skader vil fremkomme, sier Korsvik.

Har du fått utbetalt erstatning fra et selskap, vil det andre selskapet derfor kunne se dette og avslå utbetaling for den samme skaden.

Tanken er at du ikke skal stilles bedre enn før skaden skjedde, forklarer reiseeksperten, og anbefaler at man undersøker hvor stor egenandel det er på de ulike forsikringene og hvem som dekker hva.

- Det kan jo være at forsikringene dekker ulike skader og at du ikke har dekning for samme tilfelle hos begge. I slike tilfeller kan det således  være hensiktsmessig å rette krav mot begge selskapene, råder hun.

Undersøk på forhånd Siste leser ut er Steven. Han pleier å leie bil på sine ferier i Portugal, men han har alltid takket nei til egen forsikring når han signerer leieavtalen:

- Jeg har trodd at forsikring inngår når jeg betaler leiebilen med VISA og er NAF medlem. Lever jeg på en falsk trygghet? spør han i en e-post.

- Det kan være at man har forsikring gjennom NAF eller forsikringsdelen som er inkludert i ditt VISA kort. Dette må du undersøke i forkant hos både NAF og VISA. Det er jo ikke noe poeng å betale for tilfeller hvor du allerede er forsikret gjennom selskap her hjemme, avslutter Dagbladets reiseekspert.