Her er de trendy oldeforeldrenavnene

Navnene til oldemor og oldefar er trendy igjen, men besteforeldrenes navn må nok ennå vente noen år.

GAMLE NAVN: Oldemors navn er gjerne mer aktuelt enn bestemors hvis babyen skal kalles opp etter tidligere generasjoner.  Illustrasjonsfoto: Colourbox
GAMLE NAVN: Oldemors navn er gjerne mer aktuelt enn bestemors hvis babyen skal kalles opp etter tidligere generasjoner. Illustrasjonsfoto: ColourboxVis mer

- Unge foreldre må gjerne gå tilbake til oldeforelderens generasjon for å finne navn de oppfatter som fine nok navn, sier Marte Ihlebæk.

Hun har mastergrad i navnegransking.

Det dreier seg da ikke nødvendigvis om oppkalling innen familien.

- Fenomenet oldemorsnavn består av at vi bruker navn som var vanlige for rundt 100 år siden. Når navn blir gamle nok, begynner vi å synes de er fine igjen, sier hun.

Eksotiske navn Hun sammenligner dette med at steder som befinner seg langt unna virker eksotiske, mens steder som er nærme og kjente ikke oppfattes som like spennende.

- Navn som ble brukt for lenge siden, som ikke er vanlige i dag, er mer eksotiske enn de navnene vi hører ofte. Så hvis man vil finne et uvanlig navn til barnet sitt, er det lettere å finne dette blant navnene fra en annen generasjon enn for eksempel fra sin egen, sier hun.

Mer vanlig med lange navn - Typisk for de navnene som er oldemors- og oldefarsnavn nå, er at de i gjennomsnitt har flere stavelser enn for eksempel de som ikke har blitt populære igjen, sier Ihlebæk.

Hun mener at det virker som om tendensen nå er dobbeltnavn eller lengre navn, og at vi er inne i en periode hvor de korte, greie, godt norske navnene ikke er så populære.

Velger ikke tantenavn Jørgen Ouren ved Statistisk Sentralbyrå er enig i at man gjerne må gå litt tilbake i tid for å finne navn som er blitt vanlige igjen blant dagens nyfødte.

En forklaring er at besteforeldre er på alder med foreldrenes tanter, og ergo vil barna møte gamle tanter med samme navn som seg selv i familieselskaper.

- Min navnelov §1 lyder som følger: Ingen kaller opp etter tanter. Derfor er det nok for de fleste mer aktuelt å velge navn som tilhører barnas oldeforeldregenerasjon, mener han.

Så snart de gamle tantene er kommet under torven er det imidlertid en annen sak. Da er navnene deres med ett interessante igjen.

- Alt gammelt blir pent, bare det blir gammelt nok, legger han til.

Noen navn går ikke av moten En liten definisjon av besteforeldre- og oldeforeldregenerasjonene kan være på sin plass.

- I utgangspunktet ser jeg for meg at besteforeldre er født i 1952 og oldeforeldre i 1922, men navnebølgene er egentlig lengre enn som så. Ser man på listen over navn som var populære i 1952, 1922 og 1902 er det flere navn som var populære både da og i 2012, men typisk nok er listen fra 1952 kortere enn de andre.

Noen av navnene har imidlertid fulgt med hele tiden, slik som Anna, Anne, Ingrid, Andreas, Bjørn og Erik, sier han.

Motepregede jentenavn Flest slike navn finner man blant guttenavnene, noe som ifølge Ouren kan skyldes at det gjennom årene har vært mer vanlig å kalle opp guttebarn enn jentebarn etter for eksempel besteforeldre.

- Jentenavn er helt klart mer motepreget enn guttenavn, sier han.

Generelt kan man si at det går 120 år mellom hver gang et navn er på topp.

Lange tradisjoner Ihlebæk legger til at Norge er et land med lange tradisjoner innen oppkalling, noe vi blant annet ser på etternavnene.

- Spesielt bønder og folk som bodde på landet fulgte et bestemt oppkallingsmønster med ganske strenge regler. For eksempel skulle den første sønnen kalles opp etter farfar, og så var det også den eldste sønnen som vanligvis overtok gården. Dermed gikk alltid to navn igjen i arverekken, sier hun.

Samtidig var det tradisjon for å lage etternavn av farens fornavn og bruken av guttenavn stagnerte derfor etter hvert.

De to navnene gikk ganske enkelt igjen i annenhver generasjon.

Stabile tradisjonsnavn - For eksempel kunne en gårdbruker heter Lars Olsen. Han fikk sønnen Ole Larsen - oppkalt etter farfar Ole Larsen. Gårdbrukeren selv var oppkalt etter sin farfar som het Lars Olsen. På nabogården kunne de heter Erik Hansen og Hans Eriksen i annenhver generasjon, sier hun.

Disse navnene, med lang norsk tradisjon og som vi finner igjen i vanlige, norske etternavn, er ikke så populære i dag.

- De er imidlertid ganske stabile og brukes ofte på tvers av motebølgene. Det er altså navn som kan sies å ha overlevd alle generasjoner i mellom, sier hun.

Alt fungerer, men ikke for alle - Siden alle har ulik smak, vil jeg ikke si noe om navn som absolutt ikke fungerer. For noen vil et navn fungere perfekt for et nyfødt barn selv om ikke andre er enige, sier Ihlebæk.

Det hun likevel kan si, er at det finnes den del navn som var populære på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet som aldri er blitt populære igjen.

Navn som Aslaug, Borghild, Gunvor, Alf og Trygve venter fortsatt på en ny vår.

- Derfor kan man spå at dette blir oldemors- og oldefarsnavn for de neste 10-20 årene. Dette er navn som mange av dagens besteforeldre og oldeforeldre har, og som sikkert for mange virker usannsynlig å gi en ny verdensborger, sier hun.

Venner seg til navnene Siden mote går i bølger og perioder, vil man likevel venne seg til disse navnene på barn om noen går foran og gir barna navn som ikke er på mote i dag.

- Det starter vanligvis med oppkalling i familien, og deretter venner bekjente og venner av familien seg til at et lite barn har fått det uvanlige navnet. Dermed blir det enten et vanlig eller populært navn som andre nybakte foreldre tar i bruk uten noen tanke om oppkalling, sier Ihlebæk.

Oldemor påvirker motene Det er ulike grunner til at vi får motenavn, og oldeforeldrenavn er en årsak.

- En annen er at navn kan bli populære etter at kjente personer bruker dem. Disse årsakene kan imidlertid også påvirke hverandre, og kjendisnavn kan gjøre at mønsteret for oldemorsnavn brytes og at det går mindre enn 100 år mellom hver gang disse navnene er på mote, sier hun.

Kjendisnavn med tradisjoner Hun nevner at for eksempel oldemorsnavnet Ingrid og oldefarsnavnet Sverre har fått en oppsving de siste årene.

- Det kan være vanskelig å si om det er fordi det nå er rundt 100 år siden sist de var motenavn eller om det er på grunn av navnene til kronprinsparets barn, Ingrid Alexandra og Sverre Magnus. Antageligvis er det en kombinasjon av disse årsakene, sier hun.

Les også:
Disse navnene kan du ha i 100 år
Velg samme navn uansett kjønn
Kjært barn har rart navn

Saken ble opprinnelig skrevet av Foreldre & Barn for Klikk.no. Les her.