Her er dine rettigheter om flyet er forsinket eller innstilt

Varighet og lengden på flyreisen er avgjørende.

STREIK: I fjor ble flytrafikken på Gardermoen fordi vekterne i sikkerhetskontrollen fant det for godt å streike. I slike tilfeller har ikke passasjerene rett på erstatning. Foto: KJELL ERIK BERG
STREIK: I fjor ble flytrafikken på Gardermoen fordi vekterne i sikkerhetskontrollen fant det for godt å streike. I slike tilfeller har ikke passasjerene rett på erstatning. Foto: KJELL ERIK BERGVis mer

• Flere reisesaker på db.no/reise.

(Dagbladet): Er flyet forsinket, er det ofte veldig dumt å falle for fristelsen å kansellere billetten og få pengene tilbake.

I så fall har du frasagt deg alle rettigheter. La heller flyselskapet beholde ansvaret for at du kommer deg til bestemmelsesstedet så kjapt som mulig.

Samtidig får du bevertning, erstatning og kanskje overnatting, uten å betale en øre.

Streikefast Likevel får du ingen kompensasjon hvis du blir stående askefast eller forsinkelsen skyldes en eller annen streik som rammer flytrafikken.

Hvis flyselskapet kan bevise at forsinkelsen skyldes «usedvanlige omstendigheter», utenfor flyselskapets kontroll (for eksempel ekstremvær), er du heller ikke sikret rett til standarderstatning.

OVERNATTING: Når snøkaos stopper flytrafikken, nytter det ikke å forlange at flyselskapene skal skaffe deg en hotellseng. Derimot kan du forlange hotell, hvis flyet blir forsinket av andre grunner og du ikke kan bli sendt videre med andre selskaper. Foto: TOM E. ØSTHUUS
OVERNATTING: Når snøkaos stopper flytrafikken, nytter det ikke å forlange at flyselskapene skal skaffe deg en hotellseng. Derimot kan du forlange hotell, hvis flyet blir forsinket av andre grunner og du ikke kan bli sendt videre med andre selskaper. Foto: TOM E. ØSTHUUS Vis mer

Rettighetene dine er nedfelt i EU-forordning 261/2004, som beskriver hvilke rettigheter du har ved forsinket eller innstilt flyging.

Ved forsinkelse, er varigheten av forsinkelsen og lengden på flyreisen avgjørende for hvilke krav du har.

EU-domstolen avsa i fjor høst en dom som gir passasjerene enda bedre rettsvern. Da ble det bestemt at du har samme kanselleringsrettigheter også når du ankommer endelig bestemmelsessted mer enn tre timer forsinket.

Overprøvde selskapene Dommen var i tråd med en tidligere EU-dom, den såkalte Sturgeondommen fra 2009, som siden har vært bestridt av flyselskapene.

Den nye dommen fastsetter ikke nye regler, men slår fast at dommen fra tidligere står.

Forbrukere som tidligere har blitt nektet erstatning, kan dermed ha krav på penger nå.

Detaljene Rettighetene dine slår inn når forsinkelsen er:

KAOS: Når det oppstår kaos i luftfarten, gjelder det å holde hodet kaldt. Såfremt uregelmessighetene ikke skyldes ekstremvært og andre forhold som flyselskapene ikke har herredømme over, har passasjerene krav på både forpleining og overnatting, pluss erstatning. Foto: TOM E. ØSTHUUS
KAOS: Når det oppstår kaos i luftfarten, gjelder det å holde hodet kaldt. Såfremt uregelmessighetene ikke skyldes ekstremvært og andre forhold som flyselskapene ikke har herredømme over, har passasjerene krav på både forpleining og overnatting, pluss erstatning. Foto: TOM E. ØSTHUUS Vis mer

• Mer enn to timer for flygninger på 1500 kilometer eller mindre, eller

• Mer enn tre timer innen EU- og EØS området for flygninger over 1500 kilometer, eller

• Mer enn tre timer utenfor EU- og EØS-området på under 3500 kilometer, eller

• Mer enn fire timer på alle flygninger over 3500 kilometer.

Dine rettigheter Dersom ett av disse vilkårene er oppfylt, har du, uansett årsaken til forsinkelsen, krav på:

• Skriftlig melding fra flyselskapet om dine rettigheter.

• Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden.

• To gratis telefonsamtaler eller liknende.

• Gratis hotellovernatting, dersom den nye avgangen først blir dagen etter det planlagte avgangstidspunktet.

• Gratis transport mellom flyplassen og overnattingsstedet.

Pengene tilbake Ved en forsinkelse på over fem timer, kan du kreve å få pengene tilbake for ubenyttet billett og i tillegg for benyttet billett dersom flygingen ikke lenger tjener formålet i din opprinnelige reiseplan.

I tillegg har du krav på returflyging til opprinnelig startsted.

HJELPER: Forbrukerrådets direktør for forbrukerservice, Ingeborg Flones, sier at flyselskapene plikter å sende passasjerene raskest mulig avgårde når det oppstår forsinkelser og innstillinger.
HJELPER: Forbrukerrådets direktør for forbrukerservice, Ingeborg Flones, sier at flyselskapene plikter å sende passasjerene raskest mulig avgårde når det oppstår forsinkelser og innstillinger. Vis mer

Ved en kansellering kan du istedenfor å få pengene tilbake for billett, kreve omrouting snarest mulig til det endelige reisemålet, eller på en senere dato etter ditt eget valg.

Satsene Standarderstatningen har følgende satser:

• Flyginger på høyst 1500 kilometer: 250 euro.

• Flyginger innen EU/EØS-området over 1500 kilometer, og alle andre flyginger mellom 1500 og 3500 kilometer: 400 euro.

• Alle andre flyginger: 600 euro.

Klarer flyselskapet ved omruting å få deg til bestemmelsesstedet innen visse frister, reduseres standarderstatningen med 50 %.

Når har du rettighetene? Forordningen som gir deg rettighetene gjelder for flyginger fra et land innen EU/EØS-området, og flyginger fra et tredjeland til EU/EØS-området der flyselskapet som utfører flygingen er et EU-luftfartsselskap.

Du kan i tillegg ha krav på ytterlig erstatning med hjemmel i Luftfartsloven.

Forbrukerrådet kan gi mer informasjon.