Her er fotoboksene som tar flest

Åtte av ti kjører konsekvent for fort.

DISSE TAR FLEST: Her er fotoboksene som tar flest fartssyndere. I årets seks første måneder har landets fotobokser samlet dratt inn over 112 millioner kroner. Grafikk: KJELL ERIK BERG
DISSE TAR FLEST: Her er fotoboksene som tar flest fartssyndere. I årets seks første måneder har landets fotobokser samlet dratt inn over 112 millioner kroner. Grafikk: KJELL ERIK BERGVis mer

• Flere bilsaker på db.no/bil.

Fersk halvårsstatistikk fra politiets ATK-senter viser at 38,34 prosent av sakene som omhandler bilister som har kjørt for fort forbi en fotoboks, blir henlagt.

Tallet er høyt, men ikke dramatisk ifølge politiinspektør Kjell Arne Hestad ved politiets ATK-senter i Farstad.

- Systemet gjør ikke forskjell på vanlige kjøretøyer og utrykningskjøretøyer. Rundt 20 000 av de henlagte sakene er knyttet til utrykningskjøretøyer på oppdrag, sier Hestad.

I tillegg kommer teknisk trøbbel, klimatiske forhold som gjør bildebevisene ubrukelige, sjåfører som gjør seg uidentifiserbare, samt ikke-skandinaviske kjøretøyer der politiet ikke kan forfølge saken.

- Vi forfølger tilfeller der det åpenbart er snakk om gjengangere som gir blaffen. Mer effektiv saksbehandling og etterforskning skal bidra til at tallet på henlagte saker skal ned, sier Hestad.

  Kontrollerer flere I fjor registrerte fotoboksene totalt 176 693 overtredelser. 98 691 bøter ble vedtatt. Etter årets seks første måneder har fotoboksene registrert 98 336 overtredelser, hvorav 50 345 forenklede forelegg er vedtatt (se tabell nederst i saken).

Fortsetter denne trenden, vil flere sjåfører bli tatt i 2013 enn i 2012. Men det skyldes ikke at vi kjører mer grisete, ifølge Hestad.

STREKNINGS-ATK: Det blir stadig flere strekninger med snittmåling av fart ved hjelp av fotobokser, som her på riksvei 7 mellom Bromma og Nesbyen i Hallingdal. Streknings-ATK-ene har vist seg langt mer effektive enn punkt-ATK-ene. Nederst i artikkelen finner du liste over strekninger som har gjennomsnittsmåling av fart. Foto: MARTIN JANSEN
STREKNINGS-ATK: Det blir stadig flere strekninger med snittmåling av fart ved hjelp av fotobokser, som her på riksvei 7 mellom Bromma og Nesbyen i Hallingdal. Streknings-ATK-ene har vist seg langt mer effektive enn punkt-ATK-ene. Nederst i artikkelen finner du liste over strekninger som har gjennomsnittsmåling av fart. Foto: MARTIN JANSEN Vis mer

- Overtredelsesprosenten faller, noe som betyr at nordmenn kjører bedre og penere enn før. Men fotoboksene er oftere aktive og kontrollerer flere enn tidligere, uttaler Hestad.

Ved utgangen av juni hadde fotoboksene kontrollert over 92 millioner passeringer, mot litt over 142 millioner passeringer i hele fjor.

Fotoboksene ligger dermed an til å dra inn flere kroner i bøter i år enn i fjor.

Reduserer ulykkesrisikoen Etter årets seks første måneder har fotoboksene samlet dratt inn over 112 millioner kroner mot 220 millioner kroner i hele fjor.

Det er imidlertid langt bak toppåret 2006 da staten håvet inn i overkant av 400 millioner på fotoboksene.

- Vi vet at mange ikke er glade i fotoboksene, men det er viktig å få fram at ulykkesrisikoen reduseres med rundt 40 prosent der det finnes fotobokser, sier Hestad.

- Fotoboksene er dermed det enkelttiltaket som har størst effekt i arbeidet med å få ned farten og reduserer risikoen for ulykker, forteller Hestad.

  Effektiv snittmåling Bruk av fotoboks for å kontrollere farten ble for første gang introdusert i Norge på E18 gjennom Telemark i juni 1988, og fram til 2009 fantes det bare såkalte punkt-ATK.

Men i 2009 ble norske bilister introdusert for gjennomsnittsmåling av fart, ved hjelp av såkalt streknings-ATK. To kameraer måler snittfarten på en gitt strekning i stedet for på ett punkt som punkt-ATK-en. Den første strekningen med gjennomsnittsmåling kom på E18 ved Bakkevann i Telemark i juni 2009.

ATK: Etter årets første seks måneder har fotoboksene samlet dratt inn over 112 millioner kroner, mot 220 millioner kroner i hele fjor. Illustrasjonsfoto: MARTIN JANSEN
ATK: Etter årets første seks måneder har fotoboksene samlet dratt inn over 112 millioner kroner, mot 220 millioner kroner i hele fjor. Illustrasjonsfoto: MARTIN JANSEN Vis mer

Streknings-ATK-ene har vist seg som et mer effektivt middel i arbeidet med å få ned farten enn sine punktvise slektninger.

Det finnes cirka 380 fotobokser i Norge.

De 15 strekningene med gjennomsnittsmåling som finnes per dags dato (se oversikten nedenfor), har alene registrert nesten 10 000 fartsovertredelser (14 398 i hele fjor) og dratt inn over seks millioner kroner i bøter i løpet av seks måneder.

Forskjellen på punkt-ATK og streknings-ATK Med punkt-ATK måles farten ved én fotoboks. Føreren blir bøtelagt hvis farten i dette punktet er for høy.

Med streknings-ATK måles gjennomsnittsfarten mellom to fotobokser på en strekning. Føreren blir bøtelagt hvis gjennomsnittsfarten mellom de to punktene er for høy. Ellers blir føreren ikke bøtelagt, uansett hvor høy farten er ved fotoboksene.

Oppgaven med å sammenlikne skiltnumrene og regne ut farten er over i løpet av noen sekunder. Det benyttes en nyutviklet teknikk med infrarød blits for å ta bildene.

Har du kjørt for fort, lyser et gult lys som står plassert litt etter den siste boksen. Det gule lyset har ingen funksjon ut over å varsle at du er tatt.

De aller fleste fotoboksene er nå utstyrt med digitale kameraer som i teorien kan stå på 24 timer i døgnet.
  Åtte av ti kjører konsekvent for fort Undersøkelser som Statens vegvesen har gjennomført, viser at mange har et avslappet forhold til fartsgrenser.

Over 8 av 10 sier at de av og til eller ofte kjører 5 - 10 km/t for fort i 80-sone, mens 40 prosent av alle bilister oppgir at de av og til kjører 15 km/t over fartsgrensen.

- Folk ser på seg selv som ansvarlige bilister som kjører forsvarlig, men bryter likevel fartsgrensen med vitende og vilje, og øker da risikoen for både seg selv og andre. Fartsgrensen har bare to sider - enten følger du den eller du bryter den, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

For høy fart tar liv For høy fart er en medvirkende årsak i 28 prosent av alle dødsulykker på norske veier, ifølge Statens vegvesen.

- Det er ikke bare svært høy fart som tar liv. Selv moderate fartsoverskridelser kan få alvorlige konsekvenser, sier Moe Gustavsen.

Økes farten fra 80 til 93 km/t når fartsgrensen er 80, dobles risikoen for å bli drept i en ulykke, ifølge Vegvesenet.

- Hver fjerde som dør i trafikken, kunne ha berget livet dersom alle hadde holdt fartsgrensene, hevder Moe Gustavsen.

Rælingstunnelen tar flest Rælingstunnelen topper 2012-lista over antall fartsovertredelser, men tallet er nær halvert sammenliknet med 2011. For mens hele 8071 ble tatt for å kjøre for fort i Rælingstunnelen i 2011, ble 4518 bilister knepet i 2012.

En medvirkende årsak er at kameraet har vært mindre aktivt. Mens kameraet kontrollerte nesten 2,2 millioner passeringer i 2011, kontrollerte det litt over 1,4 millioner passeringer i 2012.

Ser du på oversikten (grafikken øverst i denne saken) over hvilke fotobokser som knipset flest fartssyndere i 2012, er det kanskje noen du savner. Forklaringen er at de enten er fjernet, som de fire fotoboksene på Natvall og Klinestad på E18 i Sandefjord kommune.

En annen forklaring er at flere «kjente» fotobokser var langt mindre aktive i fjor enn fotoboksene på lista.

Det gjelder strekninger som Vålerengatunnelen, Oslofjordtunnelen og Granfoss - retning Fornebu og Operatunnelen.

Her er det gjennomsnittsmåling av fart
Fylke Vei Strekning Antall km Fartsgrense Retning Antall kameraer Akershus Rv. 23  Oslofjordtunnelen  7,3 km 70 Begge retninger 4 Hedmark Rv. 3 Barkald - Alvdal 9,5 km 80 Begge retninger 4 Hedmark Rv. 25 Elverum - Trysil 10,5 km 80 Begge retninger 4 Oppland E6 Otta - Dombås 5,0 km 80 Begge retninger 4 Oppland Rv. 4 Harestua N - Grua S 3,9 km 80 Begge retninger 4 Østfold Fv. 108 Hvalertunnelen 4,0 km 80 Begge retninger 5 Østfold Fv. 120 Nore - Rødsund 2,6 km 80 Begge retninger 4 Telemark E18 Bråtevassdalen 8,2 km 80 Retning øst 2 Buskerud Rv. 7 Bromma - Nesbyen 7,7 km 80 Begge retninger 4 Buskerud E16 Hallingby - Ringmoen 10,5 km 80 Begge retninger 4 Vest-Agder Rv. 457 Flekkerøytunnelen 2 km 70 Begge retninger 4 Rogaland E39 Byfjordtunnelen 2,6 km 80 Retning nord 2 Sør- og Nord-Trøndelag E6 Helltunnelen 4,2 km 80 Fra Trondheim mot Stjørdal 2 Møre og Romsdal Fv. 653 Eiksundtunnelen 7,8 km 80 Begge retninger 5 Troms E8 Tromsøysundtunnelen 2 km 80 Begge retninger 4
Så mange blir tatt
  Anmel-delser Totalt antall over-
tredelser
Vedtatte forenklede forelegg Fører-
kort-
beslag
Bot Antall kontrollerte Hen-
lagte saker
i %
Over-
tredel-
ses-

prosent 2006 8870 267 532 160 638 1839 401 374 300 115 362 105 30 0 2009 5842 224 023 125 861 954 286 873 000 139 612 887 36 0 2010 5353 219 140 124 269 906 285 161 900 154 826 397 35 0 2011 4756 191 902 108 415 788 233 747 600 129 962 738 33 0 2012 4551 176 693 98 691 807 219 112 500 142 501 114 33 0 Halve 2013 1238 98 336 50 345 442 112 719 100 92 497 778 38 0

TAR FLEST: Fotoboksen i Rælingstunnelen er fortsatt den som tar flest råkjørere. Foto: MARTIN JANSEN
TAR FLEST: Fotoboksen i Rælingstunnelen er fortsatt den som tar flest råkjørere. Foto: MARTIN JANSEN Vis mer