Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Tema

Mer
Min side Logg ut

Her er landets beste føde- og barselavdelinger

Sjekk om ditt sykehus er på lista.

HER KAN DU TRYGT FØDE: Dette er inngangen til en av landets beste føde- og barselavdelinger, ifølge snittskåren fra undersøkelsen. Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna HF
HER KAN DU TRYGT FØDE: Dette er inngangen til en av landets beste føde- og barselavdelinger, ifølge snittskåren fra undersøkelsen. Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna HF Vis mer

Ny undersøkelse viser stor variasjon i opplevd kvalitet på føde- og barseltilbudet. Her er sykehusene som kvinnene selv mener det er best å føde på.

Minst fornøyd med oppholdet på barselavdelingen Hovedtrekkene fra undersøkelsen er at kvinner som har født og deres partnere stort sett har positive erfaringer med omsorgen i svangerskapet og ved fødsel, men dårligere erfaringer med omsorgen etterpå. Det gjelder ikke minst de få dagene de er på barselavdelingen.

- Tilbudet på barselavdelingene kommer dårligere ut enn de andre delene av denne omsorgen, noe som tyder på at det finnes et forbedringspotensial. Dette er en viktig melding fra kvinnene til de ansvarlige for tilbudet, sier prosjektleder og seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne i Kunnskapssenteret.

Slik ble undersøkelsen gjennomført Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) utførte undersøkelsen blant 8670 kvinner og deres partnere i fjerde kvartal 2011. Av dem svarte 4904 kvinner (56,6 prosent) og 1764 partnere. Resultatet ble først publisert 6. januar 2014.

Kvinnene og partnerne ble spurt mange spørsmål om svangerskapet, fødselen, oppholdet på barselavdelingen og kontakt med helsestasjonen etter fødselen.

Stord - et usedvanlig bra sted å føde! Undersøkelsen viser også at det er en del variasjoner mellom de ulike helseforetakene og institusjonene. En del sykehus peker seg ut med dårligere eller bedre resultater enn de andre sykehusene.

- På de åtte indeksene/spørsmålsgruppene som handler om sykehusene, er det 20-30 poeng forskjell i skår mellom beste og dårligste resultat, sier Strømseng Sjetne.

Stord sjukehus er et av sykehusene med best skår, og Sjetne trekker spesielt fram deres resultat.

- Stord har gode skårer på barsel. Ikke så å forstå at Stord har beste skår på alle indekser, men resultatene tyder på at de litt over femti kvinnene som svarte etter å ha født her, har fått bedre barselomsorg enn mange andre steder, forteller Sjetne.

Undersøkelsen viser at Stord også har høyere snittscore enn landsgjennomsnittet på spørsmålene om fødeavdelingen.

Stord er en kombinert føde- og barselavdeling, og har i snitt ti fødsler i uka.

- Vi var veldig fornøyd med at det kom en undersøkelse nå, for det er lenge siden sist, sier Isabel Solvang Tofte, enhetsleder for Føde/barsel på Stord sjukehus.

FØDE/BARSELAVDELINGEN PÅ STORD SJUKEHUS: Her er sjansen stor for å få en god fødselsopplevelse. Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna HF
FØDE/BARSELAVDELINGEN PÅ STORD SJUKEHUS: Her er sjansen stor for å få en god fødselsopplevelse. Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna HF Vis mer

- At vi kommer så godt ut i testen viser at brukerne er fornøyde med kvaliteten på det arbeidet vi utfører.

Solvang Tofte forteller at de jobber kontinuerlig med kvalitetsprosjekter, oppdatering av prosedyrer og fokus på faglig dyktighet innen fødsel og barselomsorg.

- Det er flott å se at brukerundersøkelsen gir oss en bekreftelse på at det samsvarer med målene vi setter oss!

- Hos oss praktiserer vi en jordmor per aktiv fødende, og ringer flere jordmødre inn ved behov. Kvinnene får være på den samme avdelingen under hele oppholdet og får som regel tett oppfølging av den samme jordmora og barnepleier som var til stede under fødsel også på barsel. Kvinnene får en kontinuitet fra de kommer til de drar, forteller Solvang Tofte.

Sykehusene som får best skår: Kunnskapssenteret har ikke lagt fram noen samlet oversikt med totalskår for sykehusene, men har i stedet laget en rapport til hver institusjon.

Her er noen av resultatene som Kunnskapssenteret trekker fram som bedre enn landssnitt. Bare statistisk signifikante forskjeller er omtalt.

• Helse Sør-Øst: Fikk samlet gjennomsnittlig best skår av alle helseregioner.

Gjøvik sykehus: Skårer høyere enn gjennomsnittet på alle punkt som handler om oppholdet på fødeavdelingen, barselavdelingen og hvordan partneren ble ivaretatt
Lillehammer sykehus: Skårer høyere enn gjennomsnittet på alle punkt som handler om oppholdet på fødeavdelingen, barselavdelingen og hvordan partneren ble ivaretatt
Kongsberg sykehus: Skårer høyere enn gjennomsnittet for institusjoner når det gjelder informasjon om barnet på barsel.
Stord sjukehus: Skårer høyere enn landsgjennomsnittet på fire av de fem spørsmålsgrupper som handler om barseloppholdet: informasjon om kvinnens helse, informasjon om barnet, rammer og organisering og hvordan partneren ble ivaretatt under oppholdet.    
Sykehuset Kongsvinger: Skårer bedre enn landsgjennomsnittet for institusjonene på hvordan partneren ble ivaretatt ved henholdsvis føde- og barselavdelingen.
• Fødestuene på Tynset og i Valdres: Sammenslått skårer disse bedre enn landsgjennomsnittet for institusjoner på fire av de åtte spørsmålsgruppene. Dette overrasker ikke forskerne, ettersom fødestuetilbudet er åpent bare for kvinner som forventes å ha et komplikasjonsfritt forløp. Det er få svarere på disse institusjonene.
• St. Olavs Hospital HF: Under barseloppholdet har kvinnene her bedre erfaringer enn landsgjennomsnittet når det gjelder forholdet til personellet, rammer og organisering, og hvordan partneren ble ivaretatt.
• Orkdal sykehus: Skårer høyere enn gjennomsnittet for institusjoner når det gjelder rammer og organisering og hvordan partneren ble ivaretatt under barseloppholdet.
• Fødestua i Alta: Skårer høyere enn landsgjennomsnittet for institusjoner på fem av de åtte spørsmålsgruppene. Ifølge forskerne er dette ikke overraskende, ettersom fødestuetilbudet er åpent bare for kvinner som forventes å ha et komplikasjonsfritt forløp. Det er få svarere på denne institusjonen.

Det kan se ut som om det er de små eller mellomstore avdelingene som får best resultat. Samtidig finner vi også flere små og mellomstore fødeavdelinger på lista over dem som får dårlig skår.

Sykehusene som får dårlig skår: Kunnskapssenteret har ikke lagt fram noen samlet oversikt med totalskår for sykehusene, men har i stedet laget en rapport til hver institusjon.

Her er noen av resultatene som Kunnskapssenteret selv trekker fram som dårligere enn landssnitt. Bare statistisk signifikante forskjeller er omtalt.

Ullevål sykehus: Skårer lavere enn snittet for institusjoner når det gjelder erfaringer med personellet, informasjon om barnet og rammer og organisering under barseloppholdet.     
• Rikshospitalet: Skårer lavere enn snittet for institusjoner når det gjelder erfaringer med hvordan partneren ble ivaretatt og rammer og organisering under barseloppholdet.      
• Arendal sykehus: Skårer lavere enn gjennomsnittet for institusjoner når det gjelder forholdet til personellet ved barselavdelingen.    
• Drammen sykehus: Skårer lavere enn gjennomsnittet for institusjoner når det gjelder informasjon om barnet på barsel.     
• Sykehuset Vestfold HF: Skårer lavere enn gjennomsnittet for institusjoner på tre spørsmålsgrupper om barseloppholdet: forholdet til personellet, rammer og organisering og hvordan partneren ble ivaretatt.      
• Førde sentralsjukehus: Skårer lavere enn landsgjennomsnittet for institusjoner når det gjelder rammer og organisering på barselavdelingen og hvordan partneren blir ivaretatt der.     
• Haugesund sjukehus: Skårer lavere enn landsgjennomsnittet for institusjoner når det gjelder rammer og organisering på både føde- og barselavdelingen, hvordan partneren ble ivaretatt under fødselen og forholdet til de ansatte på barselavdelingene.     
• Haukeland universitetssjukehus: Skårer lavere enn landsgjennomsnittet for institusjoner på alle de åtte spørsmålsgruppene.     
• Stavanger universitetssjukehus: Skårer lavere enn landsgjennomsnittet for institusjoner når det gjelder forholdet til personellet og rammer og organisering under barseloppholdet.     
• Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø: Skårer lavere enn gjennomsnittet for institusjoner på fem av åtte spørsmålsgrupper, alle de tre som handler om fødeavdelingen, samt disse på barselavdelingen: rammer og organisering og hvordan partneren ble ivaretatt.  
• Nordlandssykehuset, Bodø: Skårer lavere enn gjennomsnittet for institusjoner på to spørsmålsgrupper om barseloppholdet, henholdsvis rammer og organisering og ivaretakelse av partneren.     
 
Var ikke «ditt» sykehus på lista? Vi har bare tatt med de sykehusene som i betydelig grad skiller seg ut fra landsgjennomsnittet.

ISABELL SOLVANG TOFTE: Enhetsleder for føde/barsel i Stord ser at kvalitetsprosjektene gir resultater. Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna HF
ISABELL SOLVANG TOFTE: Enhetsleder for føde/barsel i Stord ser at kvalitetsprosjektene gir resultater. Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna HF Vis mer

I Kunnskapssenterets presentasjon av hovedfunnene i undersøkelsen kan du lese resultatet av undersøkelsen for alle sykehus.

Du finner ditt sykehus i høyre marg.

Håper institusjonene kan lære av hverandre - Hva skal resultatet av undersøkelsen brukes til?

- Ettersom undersøkelsen er gjennomført på samme måte over hele landet, har man grunnlag for å gjøre gyldige sammenlikninger. De ansvarlige på den enkelte institusjonen kan anta at de gjør det bra, dårlig, midt på treet når det gjelder brukererfaringer, og i denne undersøkelsen kan de få bekreftet eller korrigert den antakelsen når det gjelder de områdene som blir målt. Sammenlikning (benchmarking) gir mulighet til at institusjoner med lavere skår finner noen å lære av, avslutter Ingeborg Strømseng Sjetne i Kunnskapssenteret.

Husk: Fritt sykehusvalg! Gravide har rett til fritt sykehusvalg, men den er ikke ubegrenset. Et fødested kan for eksempel avslå en søknad om fødeplass av kapasitetshensyn.

Da vil du kunne bli tildelt fødeplass på et annet sykehus enn det som kanskje var ditt førstevalg, ifølge Helsedirektoratet. Hvis det er komplikasjoner i svangerskapet, må du føde på et sykehus som har tilstrekkelig kompetanse, for eksempel en nyfødtavdeling.

Du kan få en oversikt over fødesteder i Norge og i din bostedsregion ved å se på nettsiden Fritt sykehusvalg.

Jordmor eller lege har oversikt over tilbudet der du bor. De har også ansvar for å informere deg om hvilke valgmuligheter du har.

DISKUTER: Din erfaring fra føde- og barselavdelingen? 

Denne saken har tidligere blitt publisert hos Mammanett.no.

LES OGSÅ:  Gravid uke for uke
Hvem skal klippe navlesnoren?

Vannet går - hva nå?
Keisersnitt

FORSKER INGEBORG STRØMSENG SJETNE:  - Sammenlikning (benchmarking) gir mulighet til at institusjoner med lavere skår finner noen å lære av. Foto: PRIVAT
FORSKER INGEBORG STRØMSENG SJETNE: - Sammenlikning (benchmarking) gir mulighet til at institusjoner med lavere skår finner noen å lære av. Foto: PRIVAT Vis mer
Utforsk andre nettsteder fra Aller Media