ØKT PENSJON: Det lønner seg å tenke framover hvis du ønsker mest mulig i pensjon når den tida kommer. Foto: Even Bast / Dagbladet
ØKT PENSJON: Det lønner seg å tenke framover hvis du ønsker mest mulig i pensjon når den tida kommer. Foto: Even Bast / DagbladetVis mer

Her er pensjonstriksene som gir deg maks lønn

Er du ansatt i privat sektor og jobber til 70 år eller lenger, kan du se fram til et lønnshopp som pensjonist.

(Dagbladet): I gjennomsnitt kan du regne med at pensjonen øker med fire til åtte prosent for hvert år du jobber lenger enn 67 år, og motsatt hvis du jobber kortere.

-Jobber du for fullt til over 70, kan mange i privat sektor faktisk regne med å få høyere pensjon enn de hadde i lønn, sier pensjonsekspert Knut Dyre Haug i Storebrand.

Han har regnet ut hva ansatte i privat sektor kan forvente å motta i pensjon — og hvor lenge de må jobbe før den årlige pensjonsutbetalingen overstiger lønna de hadde som yrkesaktive. Regnestykkene gjelder alle som jobber i privat sektor.

Ikke høytlønte En gjennomsnittsperson vil få 60 til 70 prosent av lønna i total pensjon hvis han eller hun går av ved 67 år — og starter pensjonsuttaket samtidig.

I regnestykkene kan du se når ulike personer kan forvente at pensjonen overstiger lønna. Dette skjer som regel mellom 69 og 75 år, avhengig av dagens alder, pensjonsordning, lønn og når du begynner å ta ut pensjonen.

- Høytlønte — med en lønn på over ca. 600000 kroner, med en minimumsordning, vil neppe kunne regne med å få høyere pensjon enn lønn — selv om de jobber til de er 75 år. Dette skyldes at folketrygden ikke gir pensjonsopptjening for inntekt over ca. 580000 kroner (7,1 G) — i alle fall for dem som er født etter 1962, sier Dyre Haug.

Fortsetter i jobb Du kan også ta ut pensjon fra 62 år samtidig som du fortsetter å jobbe, og dermed få en kjempeinntekt i noen år.

- I disse regneeksemplene antar vi at personen venter med å ta ut pensjonen til han pensjonerer seg. I virkeligheten kan du ta ut pensjon før du slutter å jobbe. Fra du er 62 år kan du altså både motta lønn og pensjon, og dermed få en skikkelig feit månedlig utbetaling, sier Dyre Haug.

Ferske tall fra NAV viser at arbeidstakere i aldersgruppa 62—66 år fortsetter i arbeid i større grad enn før. Særlig ansatte i private AFP-virksomheter har fått mulighet til å tjene seg opp en god slump ekstra penger før de legger karrieren på hylla.

Her er AFP endret fra en tidligpensjonsordning som forutsatte at du sluttet helt eller delvis i jobben, til en livsvarig pensjon som kan kombineres fritt med arbeidsinntekt. Mens nærmere en fjerdedel av arbeidstakerne i alderen 62—66 år sluttet i jobb i disse bedriftene tidligere, har samme andel vært 15 prosent det siste året.

- Dette viser at økonomiske insentiver virker, og at den nye AFP-ordningen i privat sektor har vært en suksess så langt, sier Ole Christian Lien, fungerende seksjonssjef i NAV.

Forskjell på folk Ny AFP i privat sektor er en gullkantet ordning, mener Birger Myhr, daglig leder i Pensjonseksperten.

-Tidligere var det slik at AFP-en ble kuttet for hvert år man jobbet utover 62 år. Jobbet du helt til 67 år, hadde du dermed ingen nytte av ordningen. Dette prinsippet gjelder fortsatt i offentlig sektor. Mange offentlig ansatte tar seg ikke råd til å gå av med AFP, fortsetter å jobbe 100 prosent — og får kanskje bare utbetalt 20 prosent mer enn de ville fått hvis de ikke hadde jobbet. Den problematikken slipper man i privat sektor, sier han.

I en privat AFP-bedrift taper du ingen pensjonsrettigheter ved å fortsette i jobb etter 62.

Verdt halvannen million For å kvalifisere til AFP i privat sektor må du ha vært ansatt i en AFP-bedrift sju av de siste ni åra før du fyller 62 år.

-Det lureste grepet du kan gjøre for å få mer pensjon, er å sørge for at du kvalifiserer til ny AFP, sier Myhr.

Størrelsen på AFP-ordningen er uavhengig av om du jobber i en AFP-bedrift i hele karrieren, eller bare de siste sju åra.

- Regner du om AFP-en til kontantverdi, er ordningen verdt mellom én og halvannen million kroner. Det er ekstremt mye penger, særlig når du tenker på at den tjenes opp i løpet av sju år, sier Birger Myhr.

- Mye penger 13 000 virksomheter og totalt 630 000 ansatte er tilsluttet den nye AFP-ordningen. Det representerer omtrent halvparten av arbeidsstokken i privat sektor.

- For å komme aller best ut av det som pensjonist, bør du finne en arbeidsgiver som både har AFP og en god tjenestepensjonsordning. Forskjellen på en god og en dårlig pensjonsordning dreier seg om mye penger, sier Birger Myhr.

Arbeidsgiver skal årlig innbetale minimum 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G (G = folketrygdene grunnbeløp, 62 892 kroner). Innskuddene kan maksimalt utgjøre 5 prosent av inntekt mellom 1 og 6 G, og maksimalt 8 prosent av inntekt mellom 6 og 12 G.

- Har du en inntekt på 500 000 kroner jobber i en bedrift med det laveste innskuddet, beløper denne summen seg til 10 000 kroner, mens den utgjør 27 000 kroner i en bedrift med en maksimumsordning, sier Myhr.

Her er pensjonstriksene som gir deg maks lønn