Her er skolene med minst og mest mobbing

Sjekk tallene fra Elevundersøkelsen 2012.

(Dagbladet): Analysefirmaet Conexus har på vegne av Dagbladet tatt utgangspunkt i mobbetallene fra årets Elevundersøkelse og rangert nærmere 2000 skoler på 7. og 10. trinn, samt første trinn på videregående skole.

Oversikten viser store forskjeller i Skole-Norge. Ved enkelte skoler er det over 30 prosent av elevene som rapporterer at de har blitt mobbet.

Oversikten baserer seg på årets Elevundersøkelse, der 380183 elever fra 7. og 10.trinn samt VG1 har svart på spørsmål om mobbing. Nærmere 2000 skoler er rangert.

Skolene med minst mobbing er her plassert på topp, og skolene med mest mobbing finner du i bunnen.

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av den årlige Elevundersøkelsen. Elevene har fått følgende spørsmålsformulering: Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?

Her kan du sjekke skolene i ditt nærområde nærmere, og finne ut hvor mange som har svart ja på dette spørsmålet.