Her er sykehusene med kortest ventetid

Du kan spare flere år hvis du kjenner dine rettigheter.

REKONSTRUKSJON: Velger du å rekonstruere brystet et annet sted i landet enn der du hører til, kan du spare mange uker.  Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
REKONSTRUKSJON: Velger du å rekonstruere brystet et annet sted i landet enn der du hører til, kan du spare mange uker. Illustrasjonsfoto: Colourbox.comVis mer

Brystkreft rammer ca 2700 kvinner i Norge årlig. Mange av disse må fjerne hele, eller deler av brystene i behandlingen av sykdommen.

De lange ventetidene for å få rekonstruert brystet etter brystkreft har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. I går skrev vi om kreftpasient Randi Sæter (45) som fikk rekonstruert brystet i samme operasjon som det gamle ble fjernet.

Det er ikke alle som har den muligheten, blant annet er det avhengig av hvor langt kreftsykdommen har utviklet seg, størrelsen på brystene og hvor psykisk stabil pasienten er. Mange kvinner står dermed i kø i årevis for å få rekonstruert brystet - eller brystene - de har mistet.

Fritt sykehusvalg I Norge har vi fritt sykehusvalg. Det betyr at du kan velge å bli behandlet på et annet sykehus i landet enn det du egentlig hører til. Ventetiden for en rekke operasjoner varierer fra sykehus til sykehus. Det gjelder også for rekonstruksjon av bryst etter brystkreft.

I dag er det ni sykehus som utfører disse operasjonene. Det er Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, Haukeland Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø, Sykehuset i Molde, St. Olavs Hospital i Trondheim, Stavanger universitetssykehus, Sykehuset Østfold Fredrikstad og Sykehuset Telemark Skien.

Ulike typer rekonstruksjon Det finnes ulike typer rekonstruksjoner. Dersom hele brystet er fjernet, kan ulike implantat opereres inn. Nytt bryst kan også lages ved bruk av eget vev (hud/fett/muskellag) fra ryggen, magen og seteregionen, ifølge Kreftforeningen.

Ikke alle sykehusene tilbyr rekonstruksjon med bruk av eget vev. Ifølge Kari A. Borge, rådgiver ved kontoret for Fritt Sykehusvalg, tilbys denne typen rekonstruksjon i Tromsø, Haukeland, St. Olavs Hospital, Stavanger og på Rikshospitalet.

Ifølge Foreningen for Brystkreftopererte vil det, uavhengig av metode, utføres rekonstruksjon av brystvorte og pigmentert område ca et halvt til ett år etter hovedinngrepet. Dette er et lite inngrep og kan i mange tilfeller utføres på poliklinikk eller som dagkirurgisk behandling. Mange ønsker også en justering av det friske brystet for at full symmetri skal oppnås.

Her er ventetiden kortest Tallene under er hentet fra nettstedet frittsykehusvalg.no. Tallene oppdateres jevnlig av sykehusene selv, men nettstedet understreker at ventetiden ikke er noen garanti.

«Alle henvisninger til sykehus eller behandlingssteder vurderes individuelt. Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og andre faktorer som er spesielle for den enkelte. Ventetidene for den enkelte pasient blir fastsatt individuelt. Ventetidene som presenteres her er veiledende og skal være et grunnlag for å skille mellom sykehus og er ikke en garantert ventetid for hver pasient», skriver nettstedet.

Hvilke operasjoner som gjøres med dagkirurgi, og hvilke som krever innleggelse, kan variere fra sykehus til sykehus.

Her venter du kortest på brystrekonstruksjon med dagkirurgi:

- Nordlandssykehuset Bodø: 34 uker for utredning og dagkirurgi.

- Sykehuset Østfold Fredrikstad: 36 uker for utredning og dagkirurgi.

- Haukeland Universitetssykehus: 65 uker for utredning og dagkirurgi.

Her venter du kortest på brystrekonstruksjon med innleggelse:

- Sykehuset Østfold Fredrikstad: 36 uker for utredning og innleggelse.

- Molde Sykehus: 68 uker for utredning og innleggelse.

- Haukeland Universitetssykehus: 91 uker for utredning og innleggelse.

Merknad: St. Olavs Hospital i Trondheim har ikke oppgitt ventetid for utredning. Nordlandssykehuset Bodø har ikke oppgitt ventetid for innleggelse.

Stavanger universitetssykehus, Sykehuset Telemark Skien og Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø har ikke oppgitt ventetid for dagkirurgi.

Hele oversikten over ventetider ligger nederst i saken.

Raskere enn lista tilsier Molde sykehus er et av de sykehusene som kommer godt ut sammenliknet med andre. I praksis kan pasientene få rekonstruksjon raskere enn det som står på lista, ifølge sykehuset.

- Når vi finner at det ligger medisinsk til rette for rekonstruksjon, prioriteres pasientene innenfor et halvt år på poliklinikken og innen 3-6 måneder til innleggelse. Det er vanlig å vente ett år etter at brystet er fjernet før man rekonstruerer det, sier Ingrid Vasdal, avdelingssjef for kirurgi og akuttmedisin ved Molde sykehus.

- Vi har så langt ikke hatt stor pågang fra andre helseregioner, men kan være villige til å gjøre inngrep andre steder ifra, sier Vasdal.

Er du for eksempel fra Oslo, hvor køene er på mange år, kan det altså være mye tid å spare på å reise til Molde for å få utført inngrepet.

- Lurt å velge utredning og operasjon samme sted Dersom du velger utredning ved et annet sted enn du gjør selve inngrepet, kan det være mange uker å spare.

I teorien er dette mulig. Men det er ikke noe seksjonsleder ved kirurgisk avdeling på St. Olavs Hospital, Kathrin Sneve, vil anbefale.

- Det er ikke en ideell situasjon verken for pasient eller lege. Det er lurt å velge utredning på samme sted som du velger operasjon, sier Sneve.

På St. Olavs vil det føre til at du kan risikere å måtte vente ekstra lenge.

- Vi må også snakke med pasienten før et inngrep. Og vi kan ikke forfordele pasienter fra andre helseregioner selv om de har vært til utredning et annet sted, sier hun.

St. Olavs Hospital har ikke oppgitt ventetid for utredning på frittsykehusvalg.no. Ifølge Sneve er ventetiden 1-2 år ved sykehuset. Det gir i så fall en av de lengste ventetidene i landet på utredning av brystrekonstruksjon.

- Bør tenke seg om Ifølge en tidligere artikkel på Klikk.no får omtrent en tredjedel av kvinner i fertil alder med hormonavhengig brystkreft tilbakefall. Sneve mener at kortest mulig ventetid ikke nødvendigvis er av det gode.

- Vi vet at en stor kirurgisk operasjon for tidlig etter kreften kan føre til tilbakefall i sykdommen. Pasienten som går gjennom en rekonstruksjon, må være i sitt livs form - fysisk og psykisk, sier Sneve.

- Vi gjør rekonstruksjon tidligst 12 måneder etter ferdig behandling, forutsatt at det ikke er spredning til lymfeknutene - da må pasienten vente ytterligere et år, sier Sneve.

Sneve mener også at folk bør tenke seg om før de bestemmer seg for operasjon på et sykehus langt hjemmefra.

- Å rekonstruere et bryst er en relativt stor operasjon. Den bør skje i trygge rammer, med pårørende rundt, anbefaler kirurgen.

Hvem bytter? Foreningen for Brystkreftopererte har ikke tall på hvor mange som velger å få rekonstruert bryst et annet sted enn der de opprinnelig hører hjemme, men de vet at det skjer.

- De jeg kjenner til som har gjort det, har vært fornøyde, sier leder for foreningen, Marit Røyneberg.

Samtidig vet hun også om folk som velger å bli stående i kø der de hører til, for å bli operert ved et av de store sykehusene framfor å velge et mindre sykehus med kortere kø.

Kan avvise pasienter Ifølge pasientrettighetsloven §2-4 har pasienten som hovedregel rett til å velge sykehus fritt ved alle planlagte undersøkelser og behandlinger, og sykehuset er som hovedregel forpliktet til å ta imot alle pasienter som velger seg til sykehuset, uavhengig av hvilken helseregion pasienten hører til i.

- Men sykehuset har mulighet til å avvise pasienter fra andre helseregioner som benytter seg av retten til fritt sykehusvalg, når det må prioritere pasienters rett til vurdering og behandling i EGEN bostedsregion. I praksis vil dette si at hvis det er veldig stor pågang av pasienter fra egen region, har sykehuset rett til å avvise pasienter som søker fra andre regioner. Dette fordi sykehusene har et regionsansvar for egne pasienter, opplyser Borge ved kontoret for Fritt Sykehusvalg.

Her er hele lista:
Behandlingssted

Sted

Utredning

Dag-/poliklinisk behandling

Innleggelse

Oppdatert

Merknad:

Haukeland Universitetssykehus

Bergen

13 uker

52 uker

78 uker

15.02.2012

Ventetiden gjelder protese. For bruk av eget vev er ventetiden inntil 4 år.

Molde sykehus

Molde

42 uker

26 uker

26 uker

16.02.2012

Nordlandssykehuset HF Bodø

Bodø

12 uker

32 uker

-

30.01.2012

For pasienter med tilleggslidelser kan ventetiden bli noe lengre.

Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

Oslo

40 uker

60 uker

250 uker

09.03.3012

Med DIEP-lapp opptil 10 år. Lat dorsi 2 år, protese 52 uker.

St. Olavs Hospital

Trondheim

-

54 uker

43 uker

16.02.2012

Stavanger Universitetssykehus

Stavanger

24 uker

-

104

23.02.2012

Protese/lat dorsi 3-12 mnd etter utredning. Eget vev 2 år.

Sykehuset Telemark HF Skien

Skien

28 uker

-

158 uker

12.03.2012

Sykehuset Østfold

Fredrikstad

20 uker

16 uker

16 uker

08.02.2012

24 uker med implantat, 52 uker for TRAM, DIEP ikke tilbud.

UNN HF Tromsø

Tromsø

36 uker

-

144 uker

28.02.2012

For nærmere detaljer, ta kontakt med det enkelte sykehus, eller rådgivertjenesten til Fritt Sykehusvalg på telefon 800 41 004.

Les også: 9 symptomer på brystkreft du oppdager selv
Aase (46) trodde baby var kreft
Så mye koster en ny kropp
Les flere artikler om brystkreft her

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.