DRA TIL SVERIGE: Mens euroen er blitt dyrere, får du mer for pengene hvis du legger ferien til Sverige nå. Foto: Kirsten M. Buzzi
DRA TIL SVERIGE: Mens euroen er blitt dyrere, får du mer for pengene hvis du legger ferien til Sverige nå. Foto: Kirsten M. BuzziVis mer

Her får du langt mer for pengene enn for et halvt år siden

Den svenske krona er billigere enn på lenge.

(Dagbladet):-Den norske krona har svekket seg en del i det siste, og dermed er det blitt dyrere å kjøpe de fleste utenlandske valutaer. Det er særlig det britiske pundet som er blitt dyrere siden i fjor sommer, påpeker Kjersti Haugland, seniorøkonom i DNB.

-Et britisk pund koster 10 kroner og 60 øre, 1 kroner og 40 øre mer enn det kostet for ett år siden, sier hun.

Euroen er også blitt dyrere. En euro koster nå rundt 8 kroner og 40 øre. Det er 50 øre mer enn den kostet i juli i fjor, og 30 øre mer enn den kostet for en måned siden.

Gradvis sterkere At euroen er blitt dyrere skyldes mye den noe overraskende myke rentebeskjeden fra både Norges Bank og den svenske Riksbanken i det siste, sier Erica Blomgren, sjefstrateg i SEB.

-Dette har svekket den norske krona ganske så markant mot euroen i det siste, sier hun. Blomgren tror den norske krona gradvis vil styrke seg — men det vil først skje på sikt, sier hun.

Sommeren preges av lav aktivitet og fortsatt risiko for rentesenkning, påpeker Blomgren.

-Formodentlig vil det føre til at euroen i ukene framover vil koste omtrent det samme som i dag. Fram mot høsten venter vi imidlertid at den norske krona skal styrke seg. Dermed tror vi en euro vil koste 8,15 norske kroner mot utgangen av året, sier hun, og legger til:

-Fra et valutaperspektiv kan du ikke regne med billigere ferie i Europa-området i sommer. Skal du vente på at euroen blir billigere, må du vente til nærmere høsten med å reise.

Større kjøpekraft Også amerikanske dollar er blitt dyrere. Den koster nå 6 kroner og 20 øre - 10 øre mer enn på samme tid i fjor, og 30 øre mer enn i februar i år, viser tall fra DNB.

-Det er én valuta som framstår som billigere, sett med norske øyne for tiden. En svensk krone koster 90 norske øre, omtrent det samme som den gjorde i fjor sommer. Men her har nordmenn fått større kjøpekraft de siste fem månedene. I februar, da kronen var på sitt aller svakeste, måtte man betale opptil hele 96 øre for en svensk krone, sier Kjersti Haugland i DNB.

Hun tror krona blir litt sterkere framover, selv om dette neppe vil skje før over sommeren.

-Neste sommer tror vi det vil være billigere å kjøpe blant annet euro, dollar og pund. For eksempel tror vi en euro vil koste 8 kroner og 10 øre, altså 30 øre mindre enn i dag. Unntaket er svenske kroner, mener hun.

-Her tror vi at utviklingen vil gå motsatt vei, altså at vi fremover må betale noen øre mer for å kjøpe vårt nabolands krone, sier Haugland.

Lavere rente Erica Blomgren i SEB tror at den svenske krona vil svekkes enda mer mot den norske krona de neste månedene.

-Den svenske krona har gått relativt svakt etter at Riksbanken uventet i forrige uke satte ned styringsrenta med 0,5 prosentpoeng. En konsekvens kan bli at den svenske krona svekkes ytterligere de nærmeste månedene. Likevel vil dette trolig få marginale utslag, sier hun.

Etter at svenske Riksbanken satte ned renta, er den norske valutaen blitt styrket rundt 1,5 prosent mot den svenske.

-Valutamarkedet er i stor grad preget av sentralbankene. Norges Bank åpner for rentenedgang hvis vekstutsiktene blir enda dårligere, og det begrenser det muligheten for sterkere krone på kort sikt. Nordmenn får nok glede seg mer til lavere boliglånsrente enn til billigere sommerferie, sier Blomgren.

Her får du langt mer for pengene enn for et halvt år siden