PRODUKTIVE: Noe som kjennetegner de nordiske landene, er en politikk som gjør det mulig å kombinere det å ha barn og jobbe, sier Marit Rønsen i SSB.  Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
PRODUKTIVE: Noe som kjennetegner de nordiske landene, er en politikk som gjør det mulig å kombinere det å ha barn og jobbe, sier Marit Rønsen i SSB. Illustrasjonsfoto: Colourbox.comVis mer

Her fødes det flest barn i Norge

Nordmenn får mange barn - sjekk fylkene som lager flest.

I 2010 var samlet fruktbarhetstall i Norge 1,95 barn per kvinne. Det gjør Norge til et av de landene i Europa der det fødes flest barn i forhold til folketall.

Samlet fruktbarhetstall er et uttrykk for det gjennomsnittlige antall levendefødte barn som vil bli født av en kvinne som overlever hele den fruktbare perioden.

Flere barn langs kysten Fruktbarheten er ikke likt fordelt i landet. De samlede fruktbarhetstallene er, og har vært, høyere langs kysten enn på Østlandet.

- Det er enkelt å tenke seg kulturelle forklaringer som årsak. Kanskje er de mer familieorienterte her. Holdningene kan også skille seg ut, ved at det vanligere å få flere barn. Religion kan sikkert også ha noe å si, sier Marit Rønsen, forsker i Statistisk Sentralbyrås gruppe for demografi og levekår.

I 2010 var det Rogaland som hadde de mest produktive damene. Der føder hver kvinne i fruktbar alder i snitt 2,2 barn.

Sogn og Fjordane følger hakk i hæl med 2,12 barn per kvinne. I Nord-Trøndelag får kvinnene 2,09 barn, mens Aust- og Vest-Agder ikke ligger mye under, med en fødselsrate på henholdsvis 2,04 og 2,06 barn per kvinne.

Mulig å kombinere barn og jobb Norge er spesielt i europeisk sammenheng fordi vi i tillegg til å ha en høy andel yrkesaktive kvinner, også har en av Europas høyeste fødselsrater.

- Noe som kjennetegner de nordiske landene er en politikk som gjør det mulig å kombinere det å ha barn og jobbe. Det må på plass om kvinner skal være villige til å få barn, og spesielt flere barn, sier Marit Rønsen.

Rønsen er med i et prosjekt i SSB som har som mål å studere fruktbarhetsutviklingen i Norge og andre vestlige land, med fokus på nye familiemønstre, endrede kjønnsroller og betydningen av familiepolitikk.

- Her i landet er ikke jobb noe hinder for å få barn. Dessuten har vi et fleksibelt arbeidsmarked hvor det er enkelt å få deltidsjobb. Italia, som er et av landene med lavest fødselsrate i Europa, har påpekt at mangel på deltidsjobber gjør det vanskelig for kvinner å få barn, sier Rønsen.

Island på topp Rønsen framhever også norsk økonomi som en mulig årsak til den høye fruktbarheten.

- Norge har gått bra rent økonomisk, med jobber til dem som vil. Foreldre får bedre og bedre råd, og folk har generelt råd til å ha barn. Dessuten er det lav arbeidsledighet, noe som gir tillit til framtida. Det å føle trygghet for framtida er viktig for å få barn, sier hun.

Norge og Sverige veksler mellom å ligge som nummer to i Norden, mens Finland og Danmark ligger litt bak sine naboer. Island får flest barn per kvinne, ikke bare i Norden, men faktisk i hele Europa. I 2009 var samlet fruktbarhetstall for landet 2,23, ifølge Eurostat.

- De har lenge ligget på topp, og har generelt hatt et veldig høyt fruktbarhetsnivå, sier Rønsen.

Frankrike og Irland kommer på annen- og tredjeplass etter Island. Landene med lavest fruktbarhetstall i Europa er Latvia, Portugal, Ungarn og Tyskland. Her er fødselsraten på 1,31-1,36 per kvinne. Andre land med lave fruktbarhetstall er Romania, Italia, Østerrike, Slovakia, Spania, Malta og Polen (tall fra 2009).

Innvandring gir befolkningsvekst I går, 14. desember, var vi nøyaktig 4 989 354 mennesker i landet, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Helge Brunborg, forsker i SSB, har estimert at Norges folketall vil passere 5 millioner rundt midten av 2012.

- For at et land skal opprettholde sin befolkning, må hver kvinne føde i snitt 2,06-2,07 barn i løpet av sin fruktbare alder. Årsaken til tallet er at kvinner må få barn også for mannen, altså 2, men i tillegg er det noen kvinner som dør før de er ferdige med sin fruktbare alder. Dessuten fødes det noen flere gutter enn jenter, sier Tove Slaastad i seksjonen for befolkningsstatistikk i Statistisk Sentralbyrå.

Men selv om vi ikke når det magiske tallet 2,1, vokser likevel Norge raskest i Norden, og i fjor ble vi hele 62 000 flere nordmenn. Den veksten er blant de høyeste i norsk historie.

- Det skyldes i hovedsak høy innvandring, mens utvandringen er betydelig lavere, skriver Helge Brunborg i SSB.

Ifølge en artikkel på SSB er polske statsborgere den største innvandringsgruppen, med svenskene som en god nummer to. Den tredje største gruppen innvandrere er tyskere.

Les også:

De høyeste i Norge bor i Agder
Her er høstens mest populære navn
Regn ut hvor høyt barnet ditt vil bli
Maten i mammas mage avgjør barnets smak

Saken ble opprinnelig skrevet av BarniMagen for Klikk.no. Les her.