SER IKKE SKILTET: Her er det mange som må bråstoppe fordi de ikke har fått med seg vikeplikten. FOTO: Trafikkvideo.no
SER IKKE SKILTET: Her er det mange som må bråstoppe fordi de ikke har fått med seg vikeplikten. FOTO: Trafikkvideo.noVis mer

Her går mange i fella

Vet du at du har vikeplikt her?

I noen tilfeller er innkjøringen på større veier med høy fartsgrense regulert med vikeplikt og ikke fletting. Felles for denne type innkjøring er at akselerasjonsfeltet ofte er så kort at man må ha gode luker i trafikken.

Det krever at man senker farten og tar seg god tid til å skaffe oversikt før innkjøring på veien. Du må vente på en god nok luke i trafikken før du svinger inn på hovedveien.

Usikkerhet om hvem som har vikeplikt, skaper mange farlige stiasjoner. Men hvorfor er det vikeplikt og ikke sammenfletting?

Når en slik påkjøring er regulert med vikeplikt kan det skyldes at det ikke er fysisk plass til et ordentlig akselerasjonsfelt. Det kan være nærliggende bygningsmasse eller andre faktorer som gjør at akselerasjonsfeltet er kort.

Det kan også være at det går et fortau langs veien, med en fotgjengerovergang like før innkjøringen. Da er vikeplikt en god løsning for å sikre at kjørende senker farten og slipper frem eventuelle fotgjengere.

Du må planlegge Uten tilstrekkelig langt akselerasjonsfelt vil det bli vanskelig for kjørende som er på veien å få til et godt samarbeid. Nøkkelen til samarbeid ligger i å planlegge. Med et langt akselerasjonsfelt har man mulighet til å finne ut hvilken løsning man skal velge.

Når akselerasjonsfeltet er kort blir det vanskelig å samarbeide, altså; vikeplikt for den som skal inn på veien.

Legg merke til at det er forskjell på veioppmerkingen i henhold til fletting og vikeplikt.

KORT FELT: Den som skal inn på veien har det hele og fulle ansvaret for at innkjøringen skjer på en måte som ikke påvirker trafikken som allerede er på veien. FOTO: Trafikkvideo
KORT FELT: Den som skal inn på veien har det hele og fulle ansvaret for at innkjøringen skjer på en måte som ikke påvirker trafikken som allerede er på veien. FOTO: Trafikkvideo Vis mer

* Ved sammenfletting vil den hvite skillelinjen opphøre omtrent halvveis i akselerasjonsfeltet, dette er for å understreke at her skal man samarbeide.

* Ved vikeplikt vil skillelinjen fortsette til akselerasjonsfeltet slutter, dette er for å understreke at her skal vikeplikten overholdes.

Det er vesentlig for sikkerheten at kjørende som skal inn på veien overholder vikeplikten.

Har fullt ansvar - Den som skal inn på veien har det hele og fulle ansvaret for at innkjøringen skjer på en måte som ikke påvirker trafikken som allerede er på veien, sier Grim Ketil Nordhus i Trafikkvideo.no

- En vanlig feil er ikke å være oppmerksom på at innkjøringen er regulert med vikeplikt, eller at man tar for lett på begrepet vikeplikt, sier Nordhus

Innkjøringen skal skje i henhold til vikepliktsregler, og det betyr at den man har vikeplikt for ikke skal hindres eller forstyrres.

Hva som skal til for å si at noen blir forstyrret kan selvfølgelig diskuteres, men hvis kjørende er nødt til å bremse eller skifte kjørefelt på grunn av den som skal inn på veien regnes det som brudd på vikeplikten.

Konsekvensen av det er at man må kjøre sakte og ta seg god tid, både for å få oversikt og for å vise andre at man har til hensikt å overholde vikeplikten.

Risikoen ved innkjøring med vikeplikt er at den som skal inn på veien kan skape farlige situasjoner. Hvis fartsgrensen er 70 km/t eller høyere kan det bli direkte livsfarlig om man kjører inn på veien i 20-30km/t og føreren ikke har den ringeste anelse om at de som kommer bakfra verken har planlagt å bremse eller skifte kjørefelt for å lette innkjøringen.

Se video: Forskjellen på fletting og vikeplikt

En nødmanøver, plutselig oppbremsing eller dårlig planlagt feltskifte, kan i verste fall føre til kjedekollisjoner.

Husk at vikeplikt er en regulering som ikke fører til økt fremkommelighet - når du har vikeplikt skal du kjøre sakte.

Vikeplikt er en regulering som, hvis man overholder vikeplikten, fører til økt trafikksikkerhet.

Du finner mer informasjon om riktig kjøring på Trafikkvideo.no

NØDBREMS: Her kan vi se bremsespor fra en nødbrems, du skal tilpasse farten og skaffe deg oversikt slik at dette ikke skjer med deg. Risikoen for å bli påkjørt bakfra er stor hvis du plutselig stopper opp i en slik situasjon. FOTO: Trafikkvideo
NØDBREMS: Her kan vi se bremsespor fra en nødbrems, du skal tilpasse farten og skaffe deg oversikt slik at dette ikke skjer med deg. Risikoen for å bli påkjørt bakfra er stor hvis du plutselig stopper opp i en slik situasjon. FOTO: Trafikkvideo Vis mer

Dette er feil:

- Ikke å være oppmerksom på hvilken type innkjøring det er

- Fart inn mot vikepliktsituasjonen er så høy at den man har vikeplikt for blir usikker på om man kommer til å kjøre eller vente

- Plutselig å bråstoppe fordi det likevel ikke var klart, dette øker risikoen for påkjørsel bakfra

- Ikke å akselerere raskt nok etter innkjøringen

Dette er riktig:

- Følge med på trafikkreguleringen. Er det fletting eller vikeplikt?

VIKEPLIKT: Ved vikeplikt vil skillelinjen fortsette til akselerasjonsfeltet slutter, dette er for å understreke at her skal vikeplikten overholdes.
VIKEPLIKT: Ved vikeplikt vil skillelinjen fortsette til akselerasjonsfeltet slutter, dette er for å understreke at her skal vikeplikten overholdes. Vis mer

- Senke farten inn mot veien, og eventuelt stanse der vikepliktskiltet står

- Følge med i speil og unngå bråstopp for å minimere risikoen for å bli påkjørt bakfra

- Ta seg god tid til å få oversikt over trafikken som er på veien

- Ta en sikker beslutning med tanke på avstand og luke til trafikken som er på veien

- Akselerere effektivt

Les også:
Slik takler du sinker i forbikjøringsfeltet
Test deg selv: Kan du forbudsskiltene?
Slik kjøring irriterer vettet av mange
2013 - de beste sommerdekkene

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.

FLETTE: Ved sammenfletting vil den hvite skillelinjen opphøre omtrent halvveis i akselerasjonsfeltet, dette er for å understreke at her skal man samarbeide.
FLETTE: Ved sammenfletting vil den hvite skillelinjen opphøre omtrent halvveis i akselerasjonsfeltet, dette er for å understreke at her skal man samarbeide. Vis mer