STØYKART: The National Park Service, som tar vare på USAs nasjonalparker, har utarbeidet et kart som viser hvor mye lyd du kan forvente en helt vanlig sommerdag over hele USA. De mørkeste blå områdene har laveste målte desibel, og jo gulere kartet er, desto mer lyd er det å høre. Illustrasjon: NPS NATURAL SOUNDS AND NIGHT SKIES DIVISION
STØYKART: The National Park Service, som tar vare på USAs nasjonalparker, har utarbeidet et kart som viser hvor mye lyd du kan forvente en helt vanlig sommerdag over hele USA. De mørkeste blå områdene har laveste målte desibel, og jo gulere kartet er, desto mer lyd er det å høre. Illustrasjon: NPS NATURAL SOUNDS AND NIGHT SKIES DIVISIONVis mer

Her ser du de stilleste og mest bråkete stedene i hele USA

Bruker 1,5 millioner timer med lyd for å vise en vanlig dag.

• Flere reisesaker på db.no/reise.

(Dagbladet): Er du på jakt etter den ultimate stillheten?

For å være helt sikker på at du finner den, er en mulighet å legge neste ferie til USA.

The National Park Service, som tar vare på USAs 405 nasjonalparker, har nemlig utarbeidet et kart som viser hvor mye lyd du kan forvente en helt vanlig sommerdag over hele USA.

På støykartet du kan se øverst i saken, viser de mørkeste blå områdene laveste målte desibel, og jo gulere kartet er, jo mer lyd er det å høre.

Glemt skatt Her kan du blant annet se at områder som nasjonalparkene Yellowstone og sanddynene i Colorado har et støynivå som er under 20 desibel, et lydnivå som er mest sannsynlig ikke er forandret siden før europeerne begynte koloniseringa av kontinentet, skriver Science.

I de fleste byene derimot, ligger gjennomsnittlig støy på rundt 50 til 60 desibel.

«I USAs nasjonalparker finner du mange kjære skatter, blant dem er naturlige lyder og en nattehimmel som fyller oss med ærefrykt», skriver The National Park Service på sin hjemmeside.

De mener naturlige lyder og naturlig mørke ofte blir oversett, men at disse er avgjørende for å bevare helheten i nasjonalskatten.

1,5 millioner timer The Natural Sounds and Night Skies Division, skal nå gjennom vitenskap og teknologi forsøke å forstå disse ressursene bedre.

Målingene er gjort på 546 steder over hele USA, og etter 1,5 millioner timer med akustisk overvåkning, fra øde steder som Dinosaur National Monument i Utah til mer urbane New York, har støykartet blitt til.

Ved å mate lydmålingene i algoritmen på en datamaskin, kunne forskerne lage modeller som inkluderer variabler som støy fra luft- og veitrafikk.

Ifølge Earthsky.org har forskerne også tatt høyde for påvirkningen av lengdegrad, breddegrad, tid på døgnet og året, klima og ikke minst fuktighet, fordi områder med høy fuktighet har høyere nivå av støy enn i en ørken.

The National Park Service skal blant annet bruke kartet til å se hvor menneskeskapt støy påvirker livet til blant annet ugler og flaggermus, som har ører som er mye mer lydsensitive en hos menneskene, og bruker dette aktiv når de skal jakte.

Parallelt univers Kartet viser gjennomsnittlig støynivå. Et fly i marsjhøyde vil ikke slå ut nevneverdig, mens byer og motorveier synes godt på kartet, skriver Sciencenews.

Det østlige USA har et høyere støynivå enn i vestlige deler av landet.

STØY UTEN MENNESKER: Forskerne har også spådd hvordan støyen ville vært en sommerdag i et alternativt parallelt univers, uten mennesker. Også her kan du se at det er mer rolig i vest enn det er i østlige deler av USA. En viktig årsaken er, ifølge Sciencenews, vann i elvedrag og bekker. Vann gir gode vekstvilkår for planter og trær som rasler med bladene i vinden. Planter og trær gir næring og ly for dyr som kommuniserer med lyder. Illustrasjon: NPS NATURAL SOUNDS AND NIGHT SKIES DIVISION
STØY UTEN MENNESKER: Forskerne har også spådd hvordan støyen ville vært en sommerdag i et alternativt parallelt univers, uten mennesker. Også her kan du se at det er mer rolig i vest enn det er i østlige deler av USA. En viktig årsaken er, ifølge Sciencenews, vann i elvedrag og bekker. Vann gir gode vekstvilkår for planter og trær som rasler med bladene i vinden. Planter og trær gir næring og ly for dyr som kommuniserer med lyder. Illustrasjon: NPS NATURAL SOUNDS AND NIGHT SKIES DIVISION Vis mer

Forskerne har også spådd hvordan støyen ville vært en sommerdag i et alternativt parallelt univers, uten mennesker. Også her kan du se at det er mer rolig i vest enn det er i østlige deler av USA.

En viktig årsak er ifølge Sciencenews vann i elvedrag og bekker. Vann gir gode vekstvilkår for planter og trær som rasler med bladene i vinden. Planter og trær gir næring og ly for dyr som kommuniserer med lyder.

Norske nasjonalparker - Det eneste jeg kjenner til av systematiske støykart i Norge, er for byer og langs større veier, sier fagsjef for naturforvaltning, Kjartan Askim, i Den norske turistforening (DNT) til Dagbladet.

Men hva er egentlig Norges stilleste sted?

- Da må du nok ned i kalkgrottene i Nordland, sier Askim.

Om du vil holde deg i dagslys, er det i nasjonalparkene du lettest finner stillheten. Om du vil et sted mer eller mindre uten menneskelig påvirkning i det hele tatt, er det såkalte INON-områder, inngrepsfrie naturområder som gjelder, forteller fagsjefen.

Konkurransefortrinn Askim mener det er forskjell på støy og lyd, og at det som regnes som støy gjerne er menneskeskapt.

- Stillheten vil nok veldig mange si er det største konkurransefortrinnet for norsk reiseliv. Stillhet og fred verdsettes svært høyt, sier Askim.

Derfor er DNT blant annet kritiske når det lempes på regelverket for kjøring med snøscooter i norsk utmark.

I rapporten «Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring med snøscooter», som Vista analyse gjennomførte på vegne av DNT i fjor, refereres det til en undersøkelse fra Synovate i 2009.

Der kommer det fram at 92 prosent av den norske befolkningen over 15 år driver en eller annen form for friluftsliv, og at for 89 prosent er opplevelsen av stillhet og fred er en viktig grunn til å gå på tur.

Knapphetsgode Stillhet er et knapphetsgode som påvirkes av utviklingen av menneskeskapte aktiviteter i andre områder, står det i rapporten.

Det refereres også til en studie publisert i Lancet, som peker på at tilgangen til stille steder blir stadig mindre, og oppsummerer at støy blant annet kan gjøre oss irritable, søvnløse og trøtte.

- Det er behov for disse stille plassene. Jeg tror det er avgjørende for mange mennesker som lever i en stressa hverdag, sier Askim.

Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge, kjenner heller ikke til om det er gjort noen liknende målinger i Norge:

- Men veldig mange utenlandske turister mener det ikke finnes støy i Norge, sier han til Dagbladet.

SØKER STILLHETEN: I en undersøkelse gjennomført av Synovate i 2009, kommer det fram at 92 prosent av den norske befolkningen over 15 år driver en eller annen form for friluftsliv, og at for 89 prosent er opplevelsen av stillhet og fred er en viktig grunn til å gå på tur. Foto:  GEIR BØLSTAD
SØKER STILLHETEN: I en undersøkelse gjennomført av Synovate i 2009, kommer det fram at 92 prosent av den norske befolkningen over 15 år driver en eller annen form for friluftsliv, og at for 89 prosent er opplevelsen av stillhet og fred er en viktig grunn til å gå på tur. Foto: GEIR BØLSTAD Vis mer

Akkurat dette er en viktig drivkraft for at turistene kommer hit til landet, mener han.

Det autentiske Norge Norge har en beskjeden andel på 0,5 prosent av turistene på verdensmarkedet. Prosentandelen blir høyere jo nærmere Norge du kommer, og den største triggeren til å besøke Norge er tilnærmet uberørt norsk natur.

- For det norske turistproduktet er det alt. Utenlandske turister vil ha aktiviteter, lokal norsk mat, og se det autentiske Norge, sier Tuftin, og forteller om en gruppe asiatiske turister som var på vei i buss over en av fjellovergangene, da de ber sjåføren stoppe bussen.

«Men her skjer det jo ingenting», sier sjåføren.

«Ja, nettopp», svarer turistene.

Hyttefred Nordmenn kjenner landet sitt godt, og trenger ikke noe kart over Norge for å vite hvor det støyfritt, mener reiselivsdirektøren.

På spørsmål om hva som er det stilleste stedet i Norge, svarer Tuftin:

- De har vi mange av, så det er vanskelig å si. Du skal ikke langt inn i Nordmarka i Oslo før det er stille. Men spør du en nordmann, vil nok de fleste svare det stilleste stedet er der de har hytta.