TIDENES LAVESTE: Spedbarnsdødeligheten har falt kraftig de siste tiårene og den har aldri tidligere vært så lav som den er nå. Illustrasjonsfoto: Tore Meek/SCANPIX
TIDENES LAVESTE: Spedbarnsdødeligheten har falt kraftig de siste tiårene og den har aldri tidligere vært så lav som den er nå. Illustrasjonsfoto: Tore Meek/SCANPIXVis mer

Historisk lav spedbarnsdødelighet

I 1900 døde en av ti det første året. I dag dør tre av 1000.

|||Spedbarnsdødeligheten i Norge har falt kraftig de siste tiårene. I dag dør tre av 1000 levende fødte det første året. I 1900 døde 100 av 1000.

Medfødte sykdommer og misdannelser er den vanligste dødsårsaken i første leveår i dag. Tidligere var infeksjoner en hyppig årsak til høy spedbarnsdødelighet, går det fram av «Folkehelserapporten 2010», som ble utgitt av Folkehelseinstituttet torsdag.

Også dødeligheten i forbindelse med fødsel har falt kraftig de siste tiårene. Spedbarnsdødeligheten er noe høyere for gutter enn for jenter.

Det fødes om lag 60 000 barn i Norge per år, viser tall fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet. Gjennomsnittsalderen for fødende kvinner har lenge steget litt for hvert år. Denne trenden ser nå ut til å stoppe opp, og gjennomsnittsalderen ved første fødsel er nå 27,5 år.

Forekomsten av svangerskapsdiabetes er doblet i løpet av ti år. Tallene har steget jevnt fra slutten av 1980-tallet, men har økt urovekkende fra 2006.

Det er regionale forskjeller i forekomsten av svangerskapsdiabetes. Høyest ligger Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Innvandrerkvinner i Norge av pakistansk opprinnelse har mer enn fem ganger høyere risiko for svangerskapsdiabetes enn kvinner av norsk opprinnelse.

(NTB)