KORTERE MED LAVERE RISIKO: Disse to kvinnene har statistisk sett lavere risiko for kreft enn den 1,96 meter høye modellen som står mellom dem. Illustrasjonsfoto:  REUTERS
KORTERE MED LAVERE RISIKO: Disse to kvinnene har statistisk sett lavere risiko for kreft enn den 1,96 meter høye modellen som står mellom dem. Illustrasjonsfoto: REUTERSVis mer

Høyden din kan øke kreftrisikoen

Er du høy, har du større risiko for å få kreft, viser ny forskning.

(Dagbladet): Forskere ved Universitetet i Oxford i England har undersøkt 1,3 millioner britiske kvinner, og funnet at jo høyere kvinnene er, desto høyere var risikoen for å få kreft.

Ifølge The Lancet Oncology gjelder dette flere typer kreftformer, som kreft i livmor, eggstokker, tarm, leukemi, hudkreft og særlig brystkreft.

Den britiske forskningen viser at risikoen for å få kreft hos kvinner øker med 16 prosent for hver tiende centimeter, og forskerne sier andre undersøkelser av denne typen også viser at dette kan gjelde for menn.

- Denne risikoøkningen er så betydelig at det må være biologiske mekanismer som spiller inn, men samtidig ikke så betydelig at man skal gå å bekymre seg om man er litt høyere enn gjennomsnittet, sier avdelingsleder Steinar Tretli i Kreftregisteret.

Veksthormonet viktig
Tretli var en av de første i Norge som begynte å interessere seg for høyde og kreftrisiko, og publiserte i 1990 forskning av 600 000 norske kvinner om sammenhengen mellom høyde og brystkreft. Denne forskningen viste det samme for brystkreft som den britiske forskningen nå viser for flere krefttyper.

- Tidligere forskning på dette viser at man kan se mye av denne risikoen tidig i livet, ettersom topphøyden din er bestemt før du fyller 20 år. Hvordan dette påvirker kreftrisikoen har med vekstfaktorer og veksthormoner å gjøre. Også fødselsvekten din har betydning for risikoen for kreft seinere i livet. Jo høyere fødselsvekst, jo høyere risiko, sier Tretli.

Flere celler deler seg
Andreas Stensvold, leder i Norsk onkologisk forening og overlege ved Radiumhospitalet, synes forskningen er interessant.

- At vekstfaktorer spiller inn har vi sett i flere studier. Veksthormonet IGF har vi mye av når vi er små, og det har også tidligere vært spekulert i om dette har betydning for kreftrisikoen. Når vi har høy celledeling øker dette risikoen for utviklingen av kreft, og høy celledeling er også med på å føre til at vi blir store, høye og lange, sier Stensvold.

Dette er Tretli enig i.

- Kreft starter jo i en celle, og da er det er jo grunn til å tro at jo flere celler jo høyere risiko. Kanskje er det en mulighet for at det er årsaken til at høyde og kreftrisiko henger sammen, sier Tretli.

Ikke livsstilspåvirkning
Studien fra Universitetet i Oxford viser at kvinner som var høye hadde økt i kreftrisiko i forhold til lavere kvinner uavhengig av alder, sosial status, BMI, fysisk aktivitetsnivå, overgangsalder og første barnefødsel. Heller ikke alkoholinntak og røyking spilte inn på risikoen.

- Forskningen viser at høyde spiller inn på risikonivået i 15 av 17 krefttyper, blant annet de store kreftsykdommene, men ikke på livsstils-kreftformene som lungekreft, spiserørskreft, halskreft og blærekreft. Dette er interessant, sier Stensvold.

Han sier at når høyde er en av faktorene som øker risikoen for kreft og Vesteuropeiske kvinner generelt er høye, bør de være forsiktige med faktorer som øker kreftfaren.

- Måtehold med alkohol, ikke røyk, være bevist at p-piller øker risikoen noe for brystkreft selv om dette er en medisin som har ført veldig mye bra med seg for kvinnehelsen, sier Stensvold.

Vil ikke advare høye
Også Kreftforeningen synes dette er en interessant studie, men synes ikke høye personer skal være mer engstelige enn andre.

- Dette er en av flere studier som går på kreft og høyde, og den har tatt hensyn til flere variabler. Det som er spennende i framtida vil være å se på årsaken til dette. Denne undersøkelsen gjør ikke at vi vil gå ut å anbefale høye mennesker å være mer oppmerksomme enn andre. Alle bør være oppmerksom på endringer i kroppen, sier avdelingssjef Heidi Skaara Brorson i Kreftforeningen.