LEGEVEGRING:  Har du studert ved universitet eller høyskole? Da er sjansen stor for at du oppsøker legen sjeldnere enn de uten utdanning. 
Foto: Scanpix
LEGEVEGRING: Har du studert ved universitet eller høyskole? Da er sjansen stor for at du oppsøker legen sjeldnere enn de uten utdanning. Foto: ScanpixVis mer

Høyt utdannede tar sjeldnere kontakt med legen

Ikke sosialt akseptert å søke hjelp, mener forsker.

Nordmenn med høy utdannelse vegrer seg mer for å kontakte legen enn de med lav utdannelse, viser ny forskning.
En studie ved Universitetet i Tromsø viser at folk med universitetsutdanning ikke ville kontaktet lege dersom de hadde kraftig hodepine, veldig sår hals, alvorlige søvnproblemer eller sterke ryggsmerter, skriver Universitetet i Tromsø på sine hjemmesider.

- Hvorfor det er slik, vet vi ikke, sier Olaug Lian, førsteamanuensis i samfunnsmedisin ved UiT.

Vil stole på egne evner Studien er basert på intervjuer med 1.435 voksne personer over 25 år.

- Svarene vi har jobbet med viser holdninger, ikke handlinger. Vår tolkning er at det ikke er så sosialt legitimt å ha universitetsutdanning og si at du kontakter lege. Normen er at man skal klare seg selv og stole på egne evner. Dette gjenspeiler seg i resultatene våre, sier Lian til UiT.no.

Et mer realistisk syn Hun mener også at de med høyere utdannelse har et mer realistisk syn på hva legen faktisk kan hjelpe dem med.

- De med lav utdannelse kan kanskje ha større tro på at kontakt med en lege kan hjelpe dem, mens de med høy utdannelse føler seg kanskje mer trygg på at de klarer å innhente nødvendig informasjon og at de selv kan vurdere den, sier Lian til UiT.no.

Fire legebesøk i året Hege Gjessing, president i Legeforeningen, forteller at nordmenn i gjennomsnitt går nesten fire ganger til legen i løpet av et år.

- Vi vet at det er noen som bruker tjenestene mye, og andre som bruker dem lite, sier hun til Dagbladet.no.

- Kanskje enkelte nordmenn rett og slett ønsker å tenke på seg selv som friske? Men dette er bare løse tanker siden jeg ikke kjenner detaljene i studien fra Tromsø.

- Leger går sjelden til legen Gjessing vet imidlertid til at legevegringen er et problem i sin egen yrkesgruppe.
 
- Det er faktisk slik at legene har en tendens til å vente for lenge med å gå til legen. Dette er holdninger vi jobber med i Legeforeningen, sier hun.