RISIKO: En historisk sett lav renteøkning kan gi en rekke norske husholdninger problemer. Foto: COLOURBOX.COM
RISIKO: En historisk sett lav renteøkning kan gi en rekke norske husholdninger problemer. Foto: COLOURBOX.COMVis mer

Hver femte husholdning kan få problemer

Aldri har vi hatt så mye lån.

DinSide: Onsdag la Finanstilsynet fram sin rapport Finansielt utsyn 2014, hvor de trekker fram norske husholdninger som en risikofaktor for norsk økonomi.

Årsaken er at gjelda i husholdningene vokser mer enn inntektene, som gjør husholdningene sårbare, ikke minst ved en renteoppgang.

I disse kommunene har de mest gjeld

Risiko for hver femte husholdning Det er ifølge Finanstilsynet lav ledighet, høy lønnsvekst og lave renter som har bidratt til at husholdningenes gjeld og inntekter har vokst betydelig de siste årene.

Men gjelda har økt vesentlig mer enn inntektene, og gjeldsbelastningen er på det høyeste nivået som noensinne er registrert.

Dette gjør husholdningene sårbare for renteøkninger og inntektsbortfall som følge av arbeidsledighet, skriver Finanstilsynet i sin ferske rapport.

Konsekvenser for mange
Selv en renteøkning opp til 6,3 prosent vil få konsekvenser for svært mange norske husholdninger, til tross for at dette historisk sett fortsatt er en lav rente.

En slik renteøkning vil ifølge Finanstilsynet føre til at nesten hver femte husholdning vil måtte bruke 20 prosent eller mer av sin inntekt etter skatt til å betjene renter. Avdrag kommer i tillegg.

De påpeker at det høye gjeldsnivået i husholdningssektoren utgjør en risiko for den finansielle stabiliteten her til lands.

Når vil renta gå opp? Da Norges Bank la fram siste styringsrente på rentemøtet 27. mars, forble denne uendret på 1,5 prosent.

Deres anslag er at styringsrenten skal holdes på dagens nivå fram mot sommeren 2015, og at den deretter økes gradvis. Altså vil renta etter alt å dømme gå opp på sikt.

Samtidig satte flere av bankene ned sin boliglånsrente sist uke. Dette gjaldt både storbanker som DNB og Nordea, og mindre banker som Skandiabanken og BN Bank. Sistnevnte tilbyr eksempelvis en boliglånsrente på 3,53 prosent.

Les også hvilken gjeld du bør kvitte deg med først

Saken ble opprinnelig publisert på DinSide. Les her.