I disse yrkene får du ikke jobbe når du er gravid

Har du noen gang sett en høygravid flyvertinne?

GRAVID PÅ JOBB: Viste du at du kan få svangerskapspenger hvis du er frisk under graviditeten, men ikke kan fortsette i jobben fordi det kan være helsefarlig? ILLUSTRASJONSFOTO: www.colourbox.com
GRAVID PÅ JOBB: Viste du at du kan få svangerskapspenger hvis du er frisk under graviditeten, men ikke kan fortsette i jobben fordi det kan være helsefarlig? ILLUSTRASJONSFOTO: www.colourbox.comVis mer

Det er ingen selvfølge at du kan jobbe gjennom hele graviditeten selv om du er i god fysisk form.

Du har for eksempel garantert ikke sett en høygravid flyvertinne vagge nedover midtgangen, og grunnen er enkel:

- Ifølge Luftfartsloven kan flyvertinner fly fram til 26. svangerskapsuke ved et normalt svangerskap, men de fleste går på bakken mye tidligere. Da forsøker vi å omplassere dem til andre arbeidsoppgaver, dette klarer vi nå å løse på en god måte. I tilfeller der vi ikke klarer å skaffe arbeidsoppgaver på bakken, og den gravide ikke ønsker å fly fordi de er redd for skader på fosteret, kan de søke om svangerskapspenger gjennom sin lege eller jordmor, forteller Anne M. Birkeland, spesialist i arbeidsmedisin og flylege hos SAS.

Ifølge Birkeland er grunnen til at flyvertinner ikke vil jobbe gjennom hele graviditeten at de kan være redde for at kosmisk stråling vil påvirke fosteret når de flyr, eller at de opplever at arbeidsbelastningen i yrket ikke lar seg forene med å være gravid.

Stønad til friske gravide Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i jobben mens de er gravide, fordi det kan være skadelig for barnet.

I 2011 var det ifølge NAV 3918 kvinner som mottok svangerskapspenger.

GRAVID FLYVERTINNE?: Flyvertinne er et eksempel på yrker der man ikke kan jobbe når man er gravis. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
GRAVID FLYVERTINNE?: Flyvertinne er et eksempel på yrker der man ikke kan jobbe når man er gravis. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Vis mer

- For å få svangerskapspenger er det et krav at det ikke er mulig med omplassering til annet arbeid eller tilrettelegging på arbeidsplassen. Lege eller jordmor må på svangerskapskontroll fylle ut et skjema om behov for tilrettelegging som kvinnen tar med til arbeidsgiver. Hvis tilrettelegging er umulig, tar hun skjemaet med til NAV for å få svangerskapspenger, informerer Ebba Wergeland, overlege i Arbeidstilsynet.

I tillegg til flyvertinner er andre utsatte yrker blant annet: piloter, barnehageansatte, sykepleiere som jobber mye nattarbeid, malere, butikkarbeidere som ikke har mulighet til å sitte, sveisere, frisører og laboratoriearbeidere.

Kan du fortsette i jobben dersom du reduserer arbeidstiden, er det også mulig å få graderte svangerskapspenger.

Sykemelding eller svangerskapspenger? Mange gravide opplever å bli sykemeldt deler av svangerskapet, og Wergeland i Arbeidstilsynet anslår at en tredjedel av de sykemeldte gravide heller skulle mottatt svangerskapspenger.

- Når den gravide er frisk, men arbeidsmiljøet er problematisk for graviditeten, skal hun motta svangerskapspenger, ikke sykepenger. Da slipper den gravide å bruke opp sykepengerettighetene om hun skulle få bruk for dem etter fødselen, sier Wergeland til Foreldre & Barn.

Er det mange gravide som har rett på svangerskapspenger, men som ikke er klar over det selv?

- Ja det tror jeg. De forventer gjerne at legen er klar over alle rettigheter gravide har, men dessverre er det en del leger som ikke kjenner godt nok til ordningen med svangerskapspenger, sier Wergeland.

Tilrettelegging på arbeidsplassen Når en ansatt blir gravid er det arbeidsgivers plikt å sørge for at hun ikke blir utsatt for skadelig påvirkning ved å sørge for tilrettelegging eller omplassering.

Ifølge NAV står gravide for en tredjedel av alle fraværsdager blant kvinner i alderen 20 til 39 år, og bare en liten del av dette skyldes komplikasjoner i graviditeten.

Wergeland tror at mye av sykefraværet blant gravide kunne vært unngått dersom arbeidsgiver hadde vært flinkere til å tilrettelegge.

- Mange arbeidsplasser kunne nok vært flinkere på tilrettelegging. Det hjelper ikke å skyve ansvaret for å avlaste henne over på de andre ansatte. Gravide i helse- og utdanningssektoren har spesielt høyt fraværsbehov. Men vi har heldigvis flere positive eksempler på god tilrettelegging også fra kommuner og sykehus, forteller Wergeland

Les også:
Så lenge kan du fly med baby i magen
For dårlig tilrettelegging på jobb for gravide
Gravides rettigheter i arbeidslivet
En av fire gravide blir sykemeldt

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.