- Ingen grunn til å ha dårlig samvittighet for å sende små barn i barnehagen

Like bra å begynne når man er ett år som når man er tre år, viser ny forskning.

BARNEHAGE FOR DE MINSTE: Det er ikke skadelig å sende barna tidlig i barnehagen, viser ny norsk undersøkelse. Foto: Shutterstock.com ©
BARNEHAGE FOR DE MINSTE: Det er ikke skadelig å sende barna tidlig i barnehagen, viser ny norsk undersøkelse. Foto: Shutterstock.com ©Vis mer

(Dagbladet): Verken sein eller tidlig start i barnehage har uheldig konsekvens for barnets psykososiale utvikling, viser ny, norsk forskning.

Et prosjekt ved NTNU Samfunnsforskning har fulgt 1000 barn fra Trondheimsregionen fra barnehagealder. Barna ble undersøkt første gang da de var fire år. De ble også studert ved skolestart og i tredje klasse.

Nå går barna i femte klasse, og forskerne er i ferd med å undersøke dem på nytt. Planen er å fortsette å følge dem opp annet hvert år framover.

I tillegg til å undersøke og teste ungene, ser forskerne på barna og foreldrene sammen. Foreldre, ansatte i barnehagen og lærere har også svart på spørreskjema. Slik kartlegges barnas mentale helse og sosiale kompetanse.

- Det er ganske omfattende. Vi har foreldre og barn her i fire timers tid for intervjuer, tester og undersøkelser, forteller prosjektleder professor ved NTNUs Psykologisk institutt Lars Wichstrøm.

Ingen uheldige konsekvenser Så langt er det publisert funn fra den første runden med undersøkelser - da barna var fire år.

Undersøkelsen viser at tidlig barnehagestart totalt sett verken har positiv eller negativ effekt på fireåringers sosiale ferdigheter og adferdsvansker.

- Er det noe i forskningsresultatet deres som tilsier at man bør vente med å la ettåringer starte i barnehagen?

KLAR FOR BARNEHAGE? Ingen ting tyder på at det er skadelig for de aller minste. Foto: Shutterstock ©
KLAR FOR BARNEHAGE? Ingen ting tyder på at det er skadelig for de aller minste. Foto: Shutterstock © Vis mer

- Hovedkonklusjonen fra vår forskning, og annen norsk forskning, er at tidlig eller sein barnehagestart ikke har noe å si for barns psykososiale utvikling. Det er derfor ikke noe i resultatene som tilsier at det er bra å starte tidlig, heller ikke at det er bra å starte seint, forteller Wichstrøm til Mammanett.no.

Senke skuldrene
Enten du velger å sende barnet ditt tidlig i barnehagen eller lar ham eller henne være hjemme lenger, kan du senke skuldrene, mener Wichstrøm.

- Kort og godt har ikke foreldre grunn til dårlig samvittighet for å la små barn starte i barnehagen. På samme måte som foreldre som velger å ha barna sine hjemme ikke har grunn til å uroe seg, sier professoren.

Familien viktigst Elisabet Solheim som har deltatt i prosjektet som doktorgradsstipendiat, sier til Forskning.no at andre faktorer enn barnehagen spiller større rolle for mange barn.

- Familien og det som skjer hjemme er en viktigere faktor enn barnehagen. Det handler også om at barna deler gener med foreldrene sine, sier Solheim i dag jobber ved RBUP Øst og Sør.

- For noen barn vil barnehagen bety mer - enten i positiv eller negativ retning. For de fleste har ikke barnehagen så stor betydning for sosial kompetanse og adferdsvansker, sier hun.

Positivt for språkutvikling  Ifølge forskning.no har flere tidligere undersøkelser sett på hvilken effekt barnehagene har på barnas språkutvikling:

• Et forskningsprosjekt utført av Folkehelseinstituttet fant redusert risiko for sein språklig utvikling hos barn som starter tidlig i barnehagen. Forskningen ble basert på data fra den store Mor-og barnundersøkelsen.
• Et prosjekt ved Atferdssenteret viser en positiv sammenheng mellom antall år i barnehage og språklig utvikling for gutter, men ingen effekt for jenter.

Ikke noe must - Jeg tror mange foreldre mener det er for tidlig å starte i barnehagen når man er ett år, sa barnehagestyrer Wenke Kleppe til Mammanetts foreldrepanel i 2012.

- Det er ikke er noe «must» for 1-åringer å starte i barnehage, men det er heller ikke noe aber, sa hun. Nå viser det seg at den nye forskningen støtter hennes synspunkter.

- Den ideelle alder for oppstart kommer an på familiesituasjonen og mor og fars behov. Det er økonomi, jobb eller andre behov som avgjør når man lar barnet begynne i barnehage. Har du valgt at din ettåring skal begynne i barnehage, er det en avgjørelse du skal legge bak deg. Ikke gå rundt med dårlig samvittighet. Tenk heller gjennom de andre valgene du har, hvor mye skal du være sammen med barnet resten av døgnet.

Lars Wichstrøm: - Ingen grunn til dårlig samvittighet! Foto: PRIVAT
Lars Wichstrøm: - Ingen grunn til dårlig samvittighet! Foto: PRIVAT Vis mer

Denne saken er tidligere blitt publisert på Mammanett.no