Ja, vi skifter etternavn

Og altfor mange bruker mellomnavn og etternavn feil.

SKIFTER ETTERNAVN: To tredjedeler av kvinnene som gifter seg, tar mannens etternavn, eller tar mannens etternavn og beholder pikenavnet som mellomnavn. Bare en tredjedel beholder sitt eget. Foto: Colourbox.com
SKIFTER ETTERNAVN: To tredjedeler av kvinnene som gifter seg, tar mannens etternavn, eller tar mannens etternavn og beholder pikenavnet som mellomnavn. Bare en tredjedel beholder sitt eget. Foto: Colourbox.comVis mer

- Fortsatt velger overvekten av nygifte par å ta mannens etternavn, men en ny trend er at mannen også tar konas familienavn som mellomnavn. Hun på sin side får da samme mellom- og etternavn som sin mann, sier språkforsker og forfatter av «Navneboka», Birger Sivertsen.

Man ender da opp med navn som Marte Thoresen Aspenes og Stian Thoresen Aspenes.

Les hva som skjer når en norsk feminist får barn med en franskmann.

Ikke tilfeldig - Skikken med at kvinnen får mannens etternavn når de gifter seg, er ikke så gammel her i landet.

Den kom først i bruk utover 1800-tallet, skriver navneforsker Ivar Utne i sin bok «Hva er et navn?».

Den samme overgangen hadde foregått i de fleste land i Europa på 1600- og 1700-tallet, og det var ikke tilfeldig at det var mannens navn som ble valgt.

- På samme måten som mannen var familiens hovedperson i økonomiske saker og i andre viktige avgjørelser, ble det etter hvert naturlig at hans etternavn ble brukt også for kona, skriver Utne.

De fleste kvinner bytter navn Ifølge Jørgen Ouren ved Statistisk Sentralbyrå bekrefter statistikken det Sivertsen sier.

- I dag ser man at en tredjedel av kvinnene som gifter seg, tar mannens etternavn. Videre er det en tredjedel som tar mannens etternavn, men samtidig beholder pikenavnet som mellomnavn, og den siste tredjedelen av nygifte kvinner velger å bare beholde sitt gamle etternavn, sier Ouren.

Eldre bruder beholder navnet At paret tar bare kvinnens etternavn er imidlertid fortsatt ganske uvanlig.

Dette skjer først og fremst når hun har et meget spesielt familienavn man ønsker å føre videre.

- Man ser for øvrig at eldre bruder i større grad beholder sitt eget etternavn enn de yngre. Religiøse bytter også navn i større grad enn andre, sier Ouren.

Mellomnavn eller etternavn? - En helt annen trend er bruken av disse navnene. Altfor mange skjelner ikke mellom etternavn og mellomnavn, og trenden er økende også i media. Et eksempel er Ola Borten Moe. Han heter ikke både Borten og Moe til etternavn, slik mange skriver, sier Sivertsen.

Han mener at det skaper forvirring - særlig blant barn - at stadig flere presenterer både mellom- og etternavn som ett etternavn.

- Brukes bindestrek, er det naturligvis ett navn, men uten det er det tullete å bruke begge, sier han.

Samme i Sverige I Sverige er det vanligst at familien tar et felles etternavn etter bryllupet, men heller ikke der er det vanlig at det nygifte paret velger kvinnens familienavn.

- Ofte tar de enten mannens etternavn, et etternavn som er blitt brukt av slekten tidligere, eller de skaper sitt eget navn, sier den svenske navneforskeren Emilia Aldrin.

Ender barnet opp med et veldig langt etternavn, kan det kanskje være greit å velge et kort og trendy fornavn?

Velger bort son-navn Hvilket etternavn paret velger, avhenger gjerne av hvor uvanlige etternavn de to har.

Stilen spiller også en viktig rolle.

- En allmenn trend er at tradisjonelle navn som ender på -son, slik som Nilsson og Anderson, velges bort. Dessverre finnes det per dags dato ingen sosiallingvistiske undersøkelser som viser hvem som velger hva slags navn etter bryllupet, sier hun.

UNGE BYTTER: Mens yngre bruder gjerne bytter etternavn, vil de eldre helst beholde sitt eget.  Foto: Colourbox
UNGE BYTTER: Mens yngre bruder gjerne bytter etternavn, vil de eldre helst beholde sitt eget. Foto: Colourbox Vis mer

Også her i landet er det mange som velger bort de mer vanlige sen-navnene til fordel for mer fjonge navn.

Dette gjelder også når nye familiemedlemmer skal få etternavn, og mor og far ikke har samme navn.

Velger det de syns er finest - Sen-navn velges ofte bort når det står mellom å gi barnet enten mors eller fars etternavn. En typisk pappa er kanskje født i 1980, og andelen sen-navn for menn i denne alderen er 20,5 prosent. For barna er andelen imidlertid nede i 18,4 prosent, og totalt i hele befolkningen har 22,4 prosent et slikt navn, sier Ouren.

Han legger til at det samme skjer ved giftemål.

- Navneendringer skjer nesten bare ved giftemål og fødsel, og min tese er at ektefeller og barn i dag velger det alternativet de oppfatter som finest, har Ouren tidligere uttalt til klikk.no.

Statistikken omfatter langt fra alle Navneforsker ved Universitetet i Bergen og forfatter av boka «Hva er et navn?», Ivar Utne, påpeker at man ikke bør se seg blind på statistikken.

- Det er viktig å merke seg at bare halvparten av alle par gifter seg. Tall som gjelder gifte, gjelder altså bare den ene halvparten av parene, for de andre skifter ikke navn. Det vil si at omtrent 60 prosent av kvinnene som lever i et parforhold beholder etternavnet sitt, og ikke 20 prosent, slik det står i statistikken for gifte, sier Utne.

Les også:
Her er de nye sossenavnene
Foreldre velger navn som gir status
Her er navnene som funker i utlandet
Disse navnene vil ingen ha

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.