- Jeg har blitt presset av veien, sneiet, truet og skjelt ut

Konflikten mellom bilistene og syklistene på veien fortsetter.

SYKKEL PÅ LANDEVEIEN: - Landeveissyklister oppleves nok av en del bilister som et fremmedelement, mener Henrik Alpers, redaktør i bladet Landevei. - Vi plikter alle å være varsomme og vise hensyn. Det er et samspill. Dersom syklister i bredden skaper kø, er det deres plikt å legge seg på rekke. Foto: IVAN TOSTRUP
SYKKEL PÅ LANDEVEIEN: - Landeveissyklister oppleves nok av en del bilister som et fremmedelement, mener Henrik Alpers, redaktør i bladet Landevei. - Vi plikter alle å være varsomme og vise hensyn. Det er et samspill. Dersom syklister i bredden skaper kø, er det deres plikt å legge seg på rekke. Foto: IVAN TOSTRUPVis mer

Det er et sikkert vårtegn når syklister skjelles ut av bilister som mener tohjulingene sinker trafikken.

STORE BILER: Det er fort gjort å bli «blåst av veien» av lufttrykket etter store biler som passerer for nær. Foto: IVAN TOSTRUP
STORE BILER: Det er fort gjort å bli «blåst av veien» av lufttrykket etter store biler som passerer for nær. Foto: IVAN TOSTRUP Vis mer

Syklister opplever både å bli presset av veien og sneiet av illsinte bilister.

Sykkelfora på nett avslører at å få en dose spylevæske i fleisen eller innholdet i et askebeger kastet etter seg, ikke er uvanlige hendelser.
  Vesensforskjell Øyvind Jakobsen er journalist i Vi Menn Bil Top Gear.

Som ivrig syklist opplever han konflikten fra begge sider.

- Som syklist opplever jeg jevnlig bilister som både er hensynsløse og trassige. Det hender imidlertid at jeg møter meg selv i døra når jeg setter meg bak rattet. Syklister som virrer hodeløst rundt i trafikken, eller som sykler mange i bredden, oppleves som irriterende, sier Jakobsen.

- Men det er en viktig vesensforskjell: En ulykke mellom sykkel og bil vil nær sagt utelukkende ramme syklisten, sier Jakobsen.

Ti personer omkom på sykkel i 2011, 526 ble skadd, hvorav 52 hardt skadd. Politiet regner imidlertid med store mørketall.

Presset av veien og truet - Jeg har både blitt presset av veien, sneiet, truet og skjelt ut, sier Øyvind Aas, redaktør i Terrengsykkel.

Han bruker både terrengsykkel og landeveissykkel, og har i flere år jobbet som sykkelbud.

Aas mener konfliktene som oftest oppstår når bilistene opplever at de blir sinket av syklistene.

- Snakk om sekunder - Da oppstår det en følelse av å bli forhindret som også jeg kan føle på bak bilrattet. Men er viktig å huske på at det i det store og hele er snakk om minimale forsinkelser. Vi snakker om sekunder, sier Aas.

Selv opplever han at konfliktnivået mellom bilistene og syklistene er høyest på landeveien.

Det stemmer overens med tilbakemeldingene NAF får fra sine medlemmer.

- Syklister som trener mange i bredden på landeveien, irriterer. De er ofte svært vanskelige å komme forbi på en forsvarlig måte, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Heller ikke UP-sjefen er begeistret for syklister i bredden på trafikkerte veier.

- Må tåle syklister - Bilistene må tåle syklister i veien, men dersom syklistene opptrer mange i bredden, slik at de hindrer trafikken, så er det etter min oppfatning i strid med trafikkreglene, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Men ifølge Trygg Trafikk er sykkel som kjøretøy å regne, og har dermed samme rett til å bruke veibanen for å komme seg fram.

  - For å komme trygt fram i trafikken må både syklister og bilister ta hensyn og være aktsomme overfor hverandre, og dermed bidra til et godt samspill, sier Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg.

- Heller veien enn gangstien Syklister som bruker veibanen der det finnes gang- og sykkelsti, er også en kilde til bilistirritasjon.

Redaktøren i Terrengsykkel mener imidlertid at det ofte er hensiktsmessig at syklistene bruker veien istedenfor sykkelstien.

- Det er ikke uvanlig at man sykler i 35-40 km/t med en landeveissykkel. Da er det direkte uforsvarlig å sykle på gang- og sykkelsti med fotgjengere. Dessuten er gang- og sykkelstier i Norge lagt opp slik at de ofte krysser veier og innkjørsler, noe som heller ikke er gunstig eller trygt. Da er det mye bedre at syklistene bruker veien, mener Øyvind Aas, redaktør i i Terrengsykkel.

Bygger sykkelekspressveier Transportøkonomisk institutt har laget en rapport om sykkelekspressveier i Norge og andre land.

Det er en høystandard og sammenhengende sykkelvei forbeholdt syklister.

Gjennomgang av planlagte og gjennomførte prosjekter fra 15 land viser at tiltaket har en positiv effekt og kan bidra til at flere velger sykkel framfor bil på avstander på 5-20 km.

Den første norske sykkelekspressveien planlegges i Stavanger.

Arbeidet forventes påbegynt i 2014.

Det dreier seg om en cirka 13 km lang strekning mellom Stavanger og Sandnes.

- Nye trafikkregler Syklistenes Landsforening (SLF) krever at trafikkreglene endres for å bedre syklistenes sikkerhet langs veien.

- Etter mal fra andre europeiske land bør minimumskravet på 1,5 meter til trygg forbikjøring av syklister inn i trafikkreglene, sier Rune Gjøs, generalsekretær i SLF.