- Jeg tenkte helvete, bussen kan vente

Derfor fikk Martin Schanche én feil. Hvor gode er dine trafikkunnskaper? Ta testen under.

BESTO PRØVEN: Martin Schanche hadde én feil på testen. Det er nok til å bestå. FOTO: TORBJØRN BERG
BESTO PRØVEN: Martin Schanche hadde én feil på testen. Det er nok til å bestå. FOTO: TORBJØRN BERGVis mer

||| Ta testen nederst i saken. Fasit ligger under siste bilde.

- Jeg tenkte «helvete, bussen kan vente, ikke sant», ler Martin Schanche.

- Jeg tenkte helvete, bussen kan vente

Han fikk én feil på testen som Dagbladet har satt sammen i samarbeid med nettlappen.no.

- Jeg tenkte helvete, bussen kan vente

Det var femte spørsmål som ødela for topplassering. Han hadde en mistanke om svaret hans var feil, men kom fram til at han uansett mener det er det beste alternativet.

- Jeg tenkte helvete, bussen kan vente

- Her er det veldig mye å forholde seg til. Skal du legge deg i felt 1, må du først forsikre deg om at det ikke kommer motgående trafikk. Så må du se at det ikke kommer noen fotgjengere løpende. Og så må du passe på at det ikke kommer en buss bak deg, i det feltet du skal krysse. Om du derimot legger deg i felt 2, har du bare motgående trafikk å forholde deg til. Så får du heller bare plassere deg sånn i krysset at bussene bak kommer forbi, sier Schanche.

- Så slipper du farlige situasjoner, og så slipper du å skape lang kø av personbiler bak deg i felt 1.

1. HVA BETYR DETTE SKILTET?a. Påbudt kjøreretning
b. Enveiskjørt gate
c. Forbudt å passere
på høyre side
d. Rundkjøring
1. HVA BETYR DETTE SKILTET?a. Påbudt kjøreretning b. Enveiskjørt gate c. Forbudt å passere på høyre side d. Rundkjøring Vis mer

- Men ellers var det jo ikke så dårlig, vil jeg si. Jeg var litt i tvil i spørsmål 12 om vikeplikt, men jeg endte på riktig svar til slutt, sier Schance, som selv sier han har 4 millioner kilometer bak rattet.

2. HVA ER RIKTIG PÅSTAND VED BRUK
AV BLINKLYS UT AV RUNDKJØRING?
a. Du skal alltid blinke til høyre
ved utkjøring av rundkjøring.
b. Det er ikke påbudt å bruke
blinklys ved utkjøring av
rundkjøring.
c. Det er valgfritt å bruke
blinklys ved utkjøring
av rundkjøring.
2. HVA ER RIKTIG PÅSTAND VED BRUK AV BLINKLYS UT AV RUNDKJØRING? a. Du skal alltid blinke til høyre ved utkjøring av rundkjøring. b. Det er ikke påbudt å bruke blinklys ved utkjøring av rundkjøring. c. Det er valgfritt å bruke blinklys ved utkjøring av rundkjøring. Vis mer

Hva ville du valgt? Ta testen nederst i saken.

Vikeplikt vanskelig Kommende bilførere har mest problemer med å svare på spørsmål fra de kategoriene ved teoriprøven som går på konkrete situasjoner i trafikken og trafikkregler.

3. HVEM HAR PARKERT FEIL?
a. Bil B b. Bil A og B c. Bil A, B og C d. Ingen av bilene
3. HVEM HAR PARKERT FEIL? a. Bil B b. Bil A og B c. Bil A, B og C d. Ingen av bilene Vis mer

—Vår erfaring er at førerkortkandidatene oftest får feil på spørsmål fra kategoriene «regulering av trafikk» «fremkommelighet» og «vikeplikt», sier daglig leder Henning Reme i nettlappen.no.

4. HVA ER FARTSGRENSA
NÅR DU PASSERER SKILTET?
a. 30 km/t b. 50 km/t c. 60 km/t d. 80 km/t
4. HVA ER FARTSGRENSA NÅR DU PASSERER SKILTET? a. 30 km/t b. 50 km/t c. 60 km/t d. 80 km/t Vis mer

Han har satt sammen noen teorispørsmål fra områdene som ferske bilister ofte bommer på. Mye av det samme sliter erfarne bilister fremdeles med: Vikeplikt og rundkjøringer.

Rundkjøring en utfordring —Mange føler seg usikre i rundkjøringer. Antall rundkjøringer har vokst formidabelt de siste årene, så det har blitt stadig viktigere å kjenne reglene, sier adferdsanalytiker Torbjørn Tronsmoen i Statens Vegvesen, Vegdirektoratet.

5. BILEN SKAL SVINGE TIL VENSTRE.
HVILKET FELT SKAL FØREREN VELGE?
a. Felt 1 b. Felt 2 c. Felt 3
5. BILEN SKAL SVINGE TIL VENSTRE. HVILKET FELT SKAL FØREREN VELGE? a. Felt 1 b. Felt 2 c. Felt 3 Vis mer

Det er flere rundkjøringer med mer enn ett kjørefelt, og det er ulik praksis. Noen blinker inn, noen blinker ut, noen gjør begge deler mens andre ikke blinker i det hele tatt. Tronsmoen forteller at reglene ikke er endret siden 1986, men at tolkingen av reglementet har forandret seg siden mange av oss kjørte opp.

6. DU SKAL SVINGE TIL VENSTRE. HVA MÅ DU
VÆRE OPPMERKSOM PÅ I DENNE SITUASJONEN?
a. At det kan oppstå vikeplikt for bil fra venstre. b. At det kan
oppstå vikeplikt for sykkel fra venstre. c. At det kan komme
andre kjøretøy bak lastebilen. d. At lastebilen kan ha tilhenger
6. DU SKAL SVINGE TIL VENSTRE. HVA MÅ DU VÆRE OPPMERKSOM PÅ I DENNE SITUASJONEN? a. At det kan oppstå vikeplikt for bil fra venstre. b. At det kan oppstå vikeplikt for sykkel fra venstre. c. At det kan komme andre kjøretøy bak lastebilen. d. At lastebilen kan ha tilhenger Vis mer

—Praktiseringen av trafikkreglene endrer seg med årene. Det heter at tegngiving er påbudt når det trengs for å veilede andre trafikanter. Hvorvidt en situasjon krever tegngiving av hensyn til andre trafikanter kan være et tolkningsspørsmål. I rundkjøring er det viktig å blinke til høyre når du skal ut av rundkjøringen. Dersom du skal ut på første avfart kan du godt blinke til høyre også før du kjører inn i rundkjøringa. Ellers er det slik at dersom du skal til venstre, så kan det bli bedre flyt dersom du blinker til venstre allerede når du kjøre inn,  sier Tronsmoen.

7. HVILKEN FARLIG SITUASJON
KAN OPPSTÅ I DENNE SITUASJONEN?
a. Møtende trafikk ser deg ikke. b. Møtende lastebiler kan sperre
veien. c. En av de parkerte bilene kan plutselig åpne en dør.
7. HVILKEN FARLIG SITUASJON KAN OPPSTÅ I DENNE SITUASJONEN? a. Møtende trafikk ser deg ikke. b. Møtende lastebiler kan sperre veien. c. En av de parkerte bilene kan plutselig åpne en dør. Vis mer

Han peker på at det viktigste uansett er å lese situasjonene fortløpende.

8. HVORDAN KAN FØREREN AV BIL A BIDRA TIL
Å UNNGÅ EN ULYKKE I DENNE SITUASJONEN?
a. Ved å svinge til venstre ut på sideveien så fort som
mulig. b. Ved å ignorere trafikken bak. c. Ved å gi
tegn og bremse i god tid. d. Ved å vente til møtende
trafikk har passert.
8. HVORDAN KAN FØREREN AV BIL A BIDRA TIL Å UNNGÅ EN ULYKKE I DENNE SITUASJONEN? a. Ved å svinge til venstre ut på sideveien så fort som mulig. b. Ved å ignorere trafikken bak. c. Ved å gi tegn og bremse i god tid. d. Ved å vente til møtende trafikk har passert. Vis mer

- Vi må alltid samhandle med trafikanter. Om de andre ikke følger reglene, må man likevel forholde seg til dem. Men man må finne en balanse - å være fleksibel må ikke gå på bekostning av det å være forutsigbar, sier Tronsmoen. 

Lite oppmerksomme Distriktsleder Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk tror ikke det oppstår farlige situasjoner bare fordi folk mangler kunnskap.

9. HVILKET PUNKT REGNES SOM SISTE
SJANSE FOR Å AVBRYTE EN FORBIKJØRING
I DENNE SITUASJONEN?
a. Punkt 1. b. Punkt 2. c. Punkt 3.
9. HVILKET PUNKT REGNES SOM SISTE SJANSE FOR Å AVBRYTE EN FORBIKJØRING I DENNE SITUASJONEN? a. Punkt 1. b. Punkt 2. c. Punkt 3. Vis mer

—Det skorter på viljen og evnen til å følge reglene, og det er derfor folk gjør feil. Oppmerksomheten til folk er for lav, sier han.

10. HVEM HAR VIKEPLIKT?
a. Bil A. b. Bil B. c. Bil C. d. Bil A og B.
10. HVEM HAR VIKEPLIKT? a. Bil A. b. Bil B. c. Bil C. d. Bil A og B. Vis mer

Han peker på to områder der det er viktig med teorikunnskap for å kunne kjøre sikkert: Vikeplikt, og teori om fart og krefter.

11. HVILKE AV BILENE KJØRER
PÅ FORKJØRSVEI?
a. Bil A. b. Bil B. c. Bil A og B. d. Bil B og C.
e. Bil A og C.
11. HVILKE AV BILENE KJØRER PÅ FORKJØRSVEI? a. Bil A. b. Bil B. c. Bil A og B. d. Bil B og C. e. Bil A og C. Vis mer

—Det går på forståelse for bremselengde, og hvilken betydning farten har for skadeverk og omfang hvis man kolliderer. Det er også en del usikkerhet rundt syklister i trafikken og vikeplikt, og her er det bilførerne som kan gjøre noe for å hindre ulykker, sier Johansen.

Samme feil hos eldre og yngre Kontorsjef Klaus Ottersen ved trafikkstasjonen i Tønsberg er ansvarlig for Vegvesenets kurs for eldre på 65 pluss. Han forteller at feilene som eldre gjør, ofte går igjen hos andre bilister: Vikepliktsituasjoner, blinking i rundkjøring og at farten ikke er tilpasset situasjonen.

12. HVEM HAR VIKEPLIKT I DENNE SITUASJONEN?
a. Bil A. b. Bil B. c. Ingen. d. Begge.
12. HVEM HAR VIKEPLIKT I DENNE SITUASJONEN? a. Bil A. b. Bil B. c. Ingen. d. Begge. Vis mer

—Eldre reduserer ofte kjøringen til nærområdet, og det er en fordel. Risikoen for ulykker øker hvis du kjører på veien sjeldnere enn en gang i måneden, forklarer han.

13. I HVILKEN REKKEFØLGE SKAL
BILENE KJØRE I DENNE SITUASJONEN?
a. A,C,D og B. b. B,A,C og D. c. B,C,D og A. d. C, A, B og D.
13. I HVILKEN REKKEFØLGE SKAL BILENE KJØRE I DENNE SITUASJONEN? a. A,C,D og B. b. B,A,C og D. c. B,C,D og A. d. C, A, B og D. Vis mer

Han understreker at eldre står for den minste andelen av trafikkulykkene.

- Jeg tenkte helvete, bussen kan vente

— Eldre gjør så godt de kan, mens mange andre bilister har overdreven tro på sin egen dyktighet. Det er mange ting den jevne bilist sliter voldsomt med, og det er skremmende hvor mange ulykker som skyldes menneskelige feil, sier han, og nevner for høy fart i boligområder og farlige forbikjøringer av syklister som noen av de vanlige farene.

Feilfri bestemor Elisabeth Bugge Bredal (61), tidligere norsk og svensk mester i dragracing, hadde alt rett på testen.
- Det var ikke noe vanskelig, men så har jeg også holdt på med bil i mer enn 40 år. Mange av de unge gutta har blitt redde når de har sett meg, bestemoren, stå på startstreken. I mange tilfeller tror jeg at kvinner er bedre sjåfører enn menn. Vi har bedre reaksjonstid og kan tenke to ting på en gang. Kvinner er nok også mer forsiktige i trafikken og hisser seg ikke så lett opp over andre som gjør feil, sier Bugge Bredal.
Velger andre kjøreruter Tronsmoen peker på fletteregelen som en utfordring for mange.

— Da fletteregelen kom på 80-tallet stilte man andre krav til samhandling enn tidligere. Det å flette er faktisk en vanskelig øvelse. Man må opp i samme hastighet som de andre bilene og har kun et begrenset akselerasjonsfelt til rådighet, sier Tronsmoen.

I trafikkreglene heter det om feltskifte: «når antallet vanlige kjørefelt i samme retning reduseres, så skal farten tilpasses slik at trafikantene vekselvis kan fortsette uten unødig hinder eller forstyrrelse, og at de som kjører i akselerasjonsfelt skal tilpasse farten til trafikken i det kjørefeltet de skal inn i. Kjørende i dette feltet skal lette utkjøringen fra feltet for fartsøkning.»

Tronsmoen forenkler:
- Egentlig handler fletteregelen om at man kjører etter tur og tar hensyn til hverandre. Det er et godt prinsipp.

Tronsmoen peker ikke på spesielle situasjoner i trafikken, men på fart, bilbelte og medikamenter som de verste fareområdene.

—Ser du på ungdomssjåfører, står fartsoverskridelser for en veldig stor del av de fatale ulykkene. Og selv om ungdom stort sett bruker bilbelte, ser vi at ulykker hvor bilbelte ikke er brukt får langt mer alvorlige følger, sier Tronsmoen.