LIKE BARN LEKER BEST: - Over tid vet vi at det å være like er en stor fordel, sier psykolog og forfatter Eva Tryti om parforhold. Foto: Colourbox.
LIKE BARN LEKER BEST: - Over tid vet vi at det å være like er en stor fordel, sier psykolog og forfatter Eva Tryti om parforhold. Foto: Colourbox.Vis mer

Katastrofepar eller superpar?

Ta personlighetstesten og sjekk forholdet deres.

(Dagbladet God torsdag):
Personlighetstester blir stadig oftere brukt for å kartlegge personlighetstrekk, også i parterapi,

Personlighetstesten BFI20 er en ny, norsk kortversjon av «Big Five Inventory», mye brukt test i psykologien. Den er utarbeidet av førsteamanuensis Harald Engvik ved Universitetet i Oslo og forsker Sten-Erik Clausen ved NOVA.

Ta testen Lenger ned i denne saken kan du ta testen og sjekke din egen skår. Be partneren gjøre det samme, og få en pekepinn på hvilke områder dere er like og ulike - og hvilke områder som kanskje byr på ekstra utfordringer i forholdet.

- Strukturert personlighetskartlegging, «testing», blir mer og mer vanlig innenfor terapi og rekruttering til jobb og utdanning, sier Engvik.

Personlighetsforskjeller Psykolog Andreas Løes Narum bruker mer omfattende personlighetstester i samme tradisjon som Big Five Inventory i rådgivning av par.

- Alle forhold er unike, men med store ulikheter i personlighet, er det deilig å vite at utfordringene handler om det, og ikke ondskap. Det er mye mer konstruktivt å snakke om personlighetsforskjeller, sier han.

Kan endre atferd - Å endre personlighet er vanskelig, men å endre atferd er mulig, sier Narum.

På alle normerte tester vil de fleste ligge «midt på treet».

- Når disse parene får problemer, er det gjerne andre ting enn personlighet som skaper uro.

  Likhet best Psykolog Eva Tryti, påpeker visse forbehold.

Veiledning: Din oppgave er å krysse av for tallet som passer best for hvordan du oppfater at du vanligvis er. Det er ingen riktige eller gale svar. Det rikitge svaret er det du mener passer best. Ikke tenk for mye på hver oppgave, men marker det du synes umiddelbart er riktig. OBS! På påstand 11 - 20 skal du gjøre motsatt av det du gjør på påstand 1 - 10. Hvis du for eksempel mener påstanden absolutt ikke beskriver deg som person, krysser du nå av for 7, og for 1 dersom du mener påstanden passer helt.  «Norsk kortversjon av Big Five Inventory (BFI-20)» er utarbeidet av førsteamanuensis i psykologi Harald Engvik ved UiO og forsker Sten-Erik Clausen ved Nosk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Testen ble først publisert i Tidsskrift for norsk psykologiforening, nr. 9, 2011. Det understrekes at det ikke er mulig på en optimal måte å måle noe så omfattende og sammensatt som personlighet med kun 20 ledd.Grafikk: Kjell Erik Berg/Dagbladet
Veiledning: Din oppgave er å krysse av for tallet som passer best for hvordan du oppfater at du vanligvis er. Det er ingen riktige eller gale svar. Det rikitge svaret er det du mener passer best. Ikke tenk for mye på hver oppgave, men marker det du synes umiddelbart er riktig. OBS! På påstand 11 - 20 skal du gjøre motsatt av det du gjør på påstand 1 - 10. Hvis du for eksempel mener påstanden absolutt ikke beskriver deg som person, krysser du nå av for 7, og for 1 dersom du mener påstanden passer helt. «Norsk kortversjon av Big Five Inventory (BFI-20)» er utarbeidet av førsteamanuensis i psykologi Harald Engvik ved UiO og forsker Sten-Erik Clausen ved Nosk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Testen ble først publisert i Tidsskrift for norsk psykologiforening, nr. 9, 2011. Det understrekes at det ikke er mulig på en optimal måte å måle noe så omfattende og sammensatt som personlighet med kun 20 ledd.Grafikk: Kjell Erik Berg/Dagbladet Vis mer

- Man kan bli litt forhekset av personlighetstester. Noe ligger fastlagt i oss, annet har endringspotensial. Selv om vi har ulik personlighet, kan vi leve i harmoni og bli inspirert av hverandre, sier hun.

- Det er særlig for dem med ekstremt høy skår det blir utfordrende. Alle personlighetstyper kan være psykisk velfungerende eller ikke. Er begge psykisk sunne, er det lettere å forsones og finne gode løsninger på ulikhetene.

Regn sammen summen av utsagnene med lik farge. Skårene varierer fra minimum (4 poeng) til maksimum (28 poeng). Omtrentelige normer tilsier at blant gjennomsnittet av befolkningen, skårer 16 prosent lavt, 68 prosent middels og 16 prosent høyt på de fem ulike kategoriene.Grafikk: Kjell Erik Berg/Dagbladet
Regn sammen summen av utsagnene med lik farge. Skårene varierer fra minimum (4 poeng) til maksimum (28 poeng). Omtrentelige normer tilsier at blant gjennomsnittet av befolkningen, skårer 16 prosent lavt, 68 prosent middels og 16 prosent høyt på de fem ulike kategoriene.Grafikk: Kjell Erik Berg/Dagbladet Vis mer

Hun minner også om at både kjønns- og kulturforskjeller kan spille like stor rolle som personlighet i atferd.

- Over tid vet vi at det å være lik er en stor fordel, selv om motsetninger gjerne tiltrekker hverandre.

Slik gjør du: Nedenfor finner du en rekke påstander, med en skala fra 1 til 7 du bruker for å markere hvor godt påstanden passer deg.

UTADVENDTHET (EKSTRAVERSJON)Dere skåret: Sprikende 
(den ene høyt, den andre lavt)

Utfordringer:

- Den som skårer høyt, vil treffe masse mennesker og ha behov for kvantitet i sosiale relasjoner, mens den som skårer lavt, vil slippe det. Det kan være en utfordring når én vil ut på byen i helgene, mens den andre vil være hjemme, sier psykolog Andreas Løes Narum.

Råd:

- Ofte vil man tenke at den andre ikke er glad i en, men det er ikke nødvendigvis sånn. Den som skårer lavt, må greie å forsikre den andre om at «jeg ser og aksepterer deg, men orker ikke like mye sosial stimuli». Motsatt må den andre forsikre om at «selv om jeg trenger sosial stimuli, betyr ikke det at jeg hopper til køys med andre», sier Narum.

Dere skåret: Lavt

Utfordringer:

- Hvis disse to i tillegg skårer høyt på stabilitet og er «selvforsynte», ender det kanskje med at de sitter i hver sin del av huset uten å snakke sammen. Er de ustabile, kan det være en fare for at de sperrer seg inne med problemene og trekker hverandre ned, sier samlivsterapeut Eva Tryti.

Råd: 

- Kom dere ut og finn på noe. Innadvendte trenger også å være sosiale, selv om de sikkert foretrekker det litt roligere, sier Tryti.Dere skåret: HøytUtfordringer:

- Disse kan skape en familiekultur hvor alt foregår utenfor huset. Plutselig oppdager de at de ikke har noe til felles lenger, noe som ikke er så rart hvis de aldri er på tomannshånd, sier Tryti.

Råd:

- Dere bør finne arenaer for å være på tomannshånd, sier Tryti.
Foto: Colourbox
UTADVENDTHET (EKSTRAVERSJON)Dere skåret: Sprikende (den ene høyt, den andre lavt) Utfordringer: - Den som skårer høyt, vil treffe masse mennesker og ha behov for kvantitet i sosiale relasjoner, mens den som skårer lavt, vil slippe det. Det kan være en utfordring når én vil ut på byen i helgene, mens den andre vil være hjemme, sier psykolog Andreas Løes Narum. Råd: - Ofte vil man tenke at den andre ikke er glad i en, men det er ikke nødvendigvis sånn. Den som skårer lavt, må greie å forsikre den andre om at «jeg ser og aksepterer deg, men orker ikke like mye sosial stimuli». Motsatt må den andre forsikre om at «selv om jeg trenger sosial stimuli, betyr ikke det at jeg hopper til køys med andre», sier Narum. Dere skåret: Lavt Utfordringer: - Hvis disse to i tillegg skårer høyt på stabilitet og er «selvforsynte», ender det kanskje med at de sitter i hver sin del av huset uten å snakke sammen. Er de ustabile, kan det være en fare for at de sperrer seg inne med problemene og trekker hverandre ned, sier samlivsterapeut Eva Tryti. Råd: - Kom dere ut og finn på noe. Innadvendte trenger også å være sosiale, selv om de sikkert foretrekker det litt roligere, sier Tryti.Dere skåret: HøytUtfordringer: - Disse kan skape en familiekultur hvor alt foregår utenfor huset. Plutselig oppdager de at de ikke har noe til felles lenger, noe som ikke er så rart hvis de aldri er på tomannshånd, sier Tryti. Råd: - Dere bør finne arenaer for å være på tomannshånd, sier Tryti. Foto: Colourbox Vis mer

Print ut testen, eller marker påstandene og skriv ned tallene på et ark.

Mener du påstanden absolutt ikke beskriver deg som person, velger du 1. Hvis du mener at den passer svært godt på deg, velger du 7. Hvis du mener at du er noe midt imellom, velger det tilsvarende tallet.

VENNLIGDere skåret: Sprikende 

(den ene høyt, den andre lavt)

Utfordringer: 

- Hvis den ene er varm og vil at alle skal like seg og den andre er kjølig, saklig og kontant og ikke synes det er så viktig å følge med på hva andre føler, er risikoen at det blir ubalanse i behov for nærhet og empati. En kan føle seg tråkka på, uten at den andre er klar over det, sier Narum.

Råd:

- Første skritt er å finne ut at dere må snakke om dette hvis begge skal ha det bra. Det gjelder for alt. Den som skårer lavt her må antakelig få skrevet med store bokstaver at den andre trenger å bli sett. Hvis han ønsker å opprettholde parforholdet, vil hun kunne greie å endre oppførsel og si hyggelige ting, sier Narum.

Dere skåret: Lavt

Utfordringer:

- Dette ser jeg på som et stereotypisk krisepar. Begge har evne og vilje til å gå i konflikt. Hvis begge i tillegg har høyt temperament, vil de raskt kunne gå i konflikter som eskalerer, og har de ikke bygget mekanismer for å stoppe dem i tide, kan dette bli ille. Unntaket er parene som ser konflikter som herlige, nødvendige adrenalinkick. Det gjelder likevel sjelden begge, sier Narum.

Råd: 

- Først må dere bestemme dere for om dere vil være sammen, og i så fall må dere være villig til å jobbe med å kjenne igjen konfliktene. Når konflikt har oppstått, må dere klare å kaste ut livbøyer som kan forhindre og stoppe den til hverandre, sier Narum.

Dere skåret: Høyt

Utfordringer: 

- Her kan det være at problemene aldri blir snakket om, spesielt i par som også skårer lavt på ekstraversjon. Det som med den berømte trykkokeren, til slutt eksploderer det, sier Narum.

Råd: 

- Husk at det er mye bedre å ta opp tingene mens de fortsatt er småting. Og så må dere skravle, vise interesse for og være nysgjerrige på hverandre, sier Narum.Foto: Colourbox
VENNLIGDere skåret: Sprikende (den ene høyt, den andre lavt) Utfordringer: - Hvis den ene er varm og vil at alle skal like seg og den andre er kjølig, saklig og kontant og ikke synes det er så viktig å følge med på hva andre føler, er risikoen at det blir ubalanse i behov for nærhet og empati. En kan føle seg tråkka på, uten at den andre er klar over det, sier Narum. Råd: - Første skritt er å finne ut at dere må snakke om dette hvis begge skal ha det bra. Det gjelder for alt. Den som skårer lavt her må antakelig få skrevet med store bokstaver at den andre trenger å bli sett. Hvis han ønsker å opprettholde parforholdet, vil hun kunne greie å endre oppførsel og si hyggelige ting, sier Narum. Dere skåret: Lavt Utfordringer: - Dette ser jeg på som et stereotypisk krisepar. Begge har evne og vilje til å gå i konflikt. Hvis begge i tillegg har høyt temperament, vil de raskt kunne gå i konflikter som eskalerer, og har de ikke bygget mekanismer for å stoppe dem i tide, kan dette bli ille. Unntaket er parene som ser konflikter som herlige, nødvendige adrenalinkick. Det gjelder likevel sjelden begge, sier Narum. Råd: - Først må dere bestemme dere for om dere vil være sammen, og i så fall må dere være villig til å jobbe med å kjenne igjen konfliktene. Når konflikt har oppstått, må dere klare å kaste ut livbøyer som kan forhindre og stoppe den til hverandre, sier Narum. Dere skåret: Høyt Utfordringer: - Her kan det være at problemene aldri blir snakket om, spesielt i par som også skårer lavt på ekstraversjon. Det som med den berømte trykkokeren, til slutt eksploderer det, sier Narum. Råd: - Husk at det er mye bedre å ta opp tingene mens de fortsatt er småting. Og så må dere skravle, vise interesse for og være nysgjerrige på hverandre, sier Narum.Foto: Colourbox Vis mer

OBS! Vær oppmerksom på at du skal gjøre motsatt på spørsmål 11- 20. Mener du påstanden passer svært godt på deg, skal du her velge tallet 1, og i motsatt fall velge tallet 7.

Etter du har tatt testen, ber du partneren gjøre det samme. Under testen finner du samlivsekspertenes råd til de ulike personlighetskombinasjonene i parforhold.

KONTROLLDere skåret: Sprikende 

(den ene høyt, den andre lavt)

Utfordringer:

- Dette er klassisk. Her er det inkassokrav og åpnede kaviartuber på vaskerommet. Det er mye å rydde opp i for den ene parten, som vil føle seg i som en «foreldre-barn»-relasjon. Mye som kjennes helt feil for den ryddige, blir ikke engang lagt merke til av den som roter, sier Narum.

Råd: 

- Dette er ganske lett å gjøre noe med. Husk at det ikke er den ene som er ond. Ofte rangerer vi i terapi nivået av frustrasjon i hver enkelt del av livet. Ofte er det verste for den ryddige at det er grisete på kjøkkenet. Den uryddige må anerkjenne at selv om han ikke er opptatt av kjøkkenbenken, er det ille for partneren. Så hvis du vil vise det minste av respekt, må du holde kjøkkenbenken ryddig. Det blir for lettvint å ignorere det eller skylde på personlighet. Bli enig om et avtalt signal som den andre kan bruke når situasjonen sklir ut igjen, sier Narum.

Dere skåret: Lavt

Utfordringer: 

- Det er deilig at forholdet er ganske avslappet og romslig. Men hvis dere verken vasker opp eller betaler regninger, kan situasjonen bli vond på grunn av praktiske utfordringer, sier Narum.

Råd:

- Først må dere anerkjenne at dere kunne hatt det bedre hvis dere gjorde noe annerledes. Det koster å endre sin naturlige atferd, men uansett hvor pyton der er, må dere ta kontroll på for eksempel regningene. Sett dere ned og del regningsbunken i to en kveld i uka, og prøv å assosiere noe litt hyggelig med det. Drikk et glass vin. Eller fyr i peisen og betal regningene nakne, sier Narum.

Dere skåret: Høyt

Utfordringer: 

- Dette er ofte fint for begge, men kan bli en utfordring for venner og familie. Mange av livets situasjoner innebærer noe uforutsigbarhet. I ekstreme tilfeller kan det hende at de svært kontrollerte ikke blir invitert med, fordi de formidler at det er krise om det ikke alt er slik de har sett for seg, sier Narum.

Råd: 

- Hvis noen rundt er modige nok til å si fra, skal dere være glade for det. Skal venneflokken på ferietur: Hva med å tenke at «nå skal vi være så slumsete vi bare kan, og overraske dem». Eller i det minste ikke påpeke alle feil og frustrasjoner, sier Narum.Foto: Colourbox
KONTROLLDere skåret: Sprikende (den ene høyt, den andre lavt) Utfordringer: - Dette er klassisk. Her er det inkassokrav og åpnede kaviartuber på vaskerommet. Det er mye å rydde opp i for den ene parten, som vil føle seg i som en «foreldre-barn»-relasjon. Mye som kjennes helt feil for den ryddige, blir ikke engang lagt merke til av den som roter, sier Narum. Råd: - Dette er ganske lett å gjøre noe med. Husk at det ikke er den ene som er ond. Ofte rangerer vi i terapi nivået av frustrasjon i hver enkelt del av livet. Ofte er det verste for den ryddige at det er grisete på kjøkkenet. Den uryddige må anerkjenne at selv om han ikke er opptatt av kjøkkenbenken, er det ille for partneren. Så hvis du vil vise det minste av respekt, må du holde kjøkkenbenken ryddig. Det blir for lettvint å ignorere det eller skylde på personlighet. Bli enig om et avtalt signal som den andre kan bruke når situasjonen sklir ut igjen, sier Narum. Dere skåret: Lavt Utfordringer: - Det er deilig at forholdet er ganske avslappet og romslig. Men hvis dere verken vasker opp eller betaler regninger, kan situasjonen bli vond på grunn av praktiske utfordringer, sier Narum. Råd: - Først må dere anerkjenne at dere kunne hatt det bedre hvis dere gjorde noe annerledes. Det koster å endre sin naturlige atferd, men uansett hvor pyton der er, må dere ta kontroll på for eksempel regningene. Sett dere ned og del regningsbunken i to en kveld i uka, og prøv å assosiere noe litt hyggelig med det. Drikk et glass vin. Eller fyr i peisen og betal regningene nakne, sier Narum. Dere skåret: Høyt Utfordringer: - Dette er ofte fint for begge, men kan bli en utfordring for venner og familie. Mange av livets situasjoner innebærer noe uforutsigbarhet. I ekstreme tilfeller kan det hende at de svært kontrollerte ikke blir invitert med, fordi de formidler at det er krise om det ikke alt er slik de har sett for seg, sier Narum. Råd: - Hvis noen rundt er modige nok til å si fra, skal dere være glade for det. Skal venneflokken på ferietur: Hva med å tenke at «nå skal vi være så slumsete vi bare kan, og overraske dem». Eller i det minste ikke påpeke alle feil og frustrasjoner, sier Narum.Foto: Colourbox Vis mer
EMOSJONELL STABILITETDere skåret: Sprikende 

(den ene høyt, den andre lavt)

Utfordringer:

- En varm og trygg person vil ofte være en superpartner for den som skårer lavt. Men sistnevnte vil gjerne bekymre seg mye og tolke partnerens handlinger som om hun er på vei bort. Den som skårer lavt har ofte ganske reagerende temperament. For å illustrere, snakker vi her om en temperamentsfull italiener sammen med en sindig odøling. Italieneren krever svar med en gang, odølingen vil humre og kanskje svare om to uker. Men de to ukene kan være fylt av bekymring og usikkerhet, sier Narum.

Råd: 
- For den som er deppa, bekymret, nervøs og ikke takler stress så godt, vil det være veldig godt å få mye bekreftelse på at «det går bra» og «jeg ser deg» fra den andre. Men vær obs på at den som skårer høyt her, kan bli lei. Da må man igjen prøve å anerkjenne at den ene er på en måte, og den andre på en annen, bli enig om at det er en uheldig situasjon, og snakke om den. Ha fokus på at det er situasjonen som er uheldig. Det er mye bedre enn å fordele skyld og gå i historiefella: Hvem sa og gjorde hva når, sier Narum.

Dere skåret: Lavt

Utfordringer: 

- Hvis begge skårer lavt her, og samtidig lavt på vennlig-skalaen, kan det bli skrekkelig slitsomt. Da snakker vi innimellom om katastrofepar. Begge er lett antennelige, barker lett sammen, og om de i tillegg er utadvendte og utfordrende, bruker de masse ord. Det føles truende, og begge er redde og blir sinte. Dette er nok paret det er vanskeligst å jobbe med, sier Narum.

Råd:

- Vær føre var og begynn å jobbe med dette med en gang. Dere burde koste på dere noen timer terapi, heller før enn seinere, sier Narum.

Dere skåret: Høyt

Utfordringer: 

- Dette kan jo bli kjedelig og lite følelsesorientert, med lite farge. Når det føles som om forholdet er tomt og man driver AS Familien, hender det en ustabil, utadvendt person danser inn og en av to rammes av lynet, sier parterapeut Tryti.

Råd: 

- Bestem dere for å være med på aktiviteter som stimulerer nye sider av dere. Gå i teater eller meld dere på kurs som er fremmede, sier Tryti.Foto: Colourbox
EMOSJONELL STABILITETDere skåret: Sprikende (den ene høyt, den andre lavt) Utfordringer: - En varm og trygg person vil ofte være en superpartner for den som skårer lavt. Men sistnevnte vil gjerne bekymre seg mye og tolke partnerens handlinger som om hun er på vei bort. Den som skårer lavt har ofte ganske reagerende temperament. For å illustrere, snakker vi her om en temperamentsfull italiener sammen med en sindig odøling. Italieneren krever svar med en gang, odølingen vil humre og kanskje svare om to uker. Men de to ukene kan være fylt av bekymring og usikkerhet, sier Narum. Råd: - For den som er deppa, bekymret, nervøs og ikke takler stress så godt, vil det være veldig godt å få mye bekreftelse på at «det går bra» og «jeg ser deg» fra den andre. Men vær obs på at den som skårer høyt her, kan bli lei. Da må man igjen prøve å anerkjenne at den ene er på en måte, og den andre på en annen, bli enig om at det er en uheldig situasjon, og snakke om den. Ha fokus på at det er situasjonen som er uheldig. Det er mye bedre enn å fordele skyld og gå i historiefella: Hvem sa og gjorde hva når, sier Narum. Dere skåret: Lavt Utfordringer: - Hvis begge skårer lavt her, og samtidig lavt på vennlig-skalaen, kan det bli skrekkelig slitsomt. Da snakker vi innimellom om katastrofepar. Begge er lett antennelige, barker lett sammen, og om de i tillegg er utadvendte og utfordrende, bruker de masse ord. Det føles truende, og begge er redde og blir sinte. Dette er nok paret det er vanskeligst å jobbe med, sier Narum. Råd: - Vær føre var og begynn å jobbe med dette med en gang. Dere burde koste på dere noen timer terapi, heller før enn seinere, sier Narum. Dere skåret: Høyt Utfordringer: - Dette kan jo bli kjedelig og lite følelsesorientert, med lite farge. Når det føles som om forholdet er tomt og man driver AS Familien, hender det en ustabil, utadvendt person danser inn og en av to rammes av lynet, sier parterapeut Tryti. Råd: - Bestem dere for å være med på aktiviteter som stimulerer nye sider av dere. Gå i teater eller meld dere på kurs som er fremmede, sier Tryti.Foto: Colourbox Vis mer
FANTASIDere skåret: Sprikende 

(den ene høyt, den andre lavt)

Utfordringer: 

- Én vil søke nye og morsomme ting og være nysgjerrig og utforskende, mens den andre synes det er greit med rutine. For den som skårer høyt, kan rutinen kjennes som et fengsel, sier Narum.

Råd: 

- Ta en prat om hvor skoen trykker mest for hver av dere? Begge må gi og ta. La to helger i måneden være standardhelger med TV og tur, mens de to andre er noe nytt og spennende, sier Narum.

Dere skåret: Lavt

- Disse vil gjerne fordype seg i én ting, og om begge skårer lavt her, kjennes det sannsynligvis trygt og fint, sier Narum.

Dere skåret: Høyt

- Disse har det nok også veldig fint sammen, og det er stor sjans for at de oppsøker stimulerende situasjoner både sammen og hver for seg, sier Narum.Foto: Colourbox
FANTASIDere skåret: Sprikende (den ene høyt, den andre lavt) Utfordringer: - Én vil søke nye og morsomme ting og være nysgjerrig og utforskende, mens den andre synes det er greit med rutine. For den som skårer høyt, kan rutinen kjennes som et fengsel, sier Narum. Råd: - Ta en prat om hvor skoen trykker mest for hver av dere? Begge må gi og ta. La to helger i måneden være standardhelger med TV og tur, mens de to andre er noe nytt og spennende, sier Narum. Dere skåret: Lavt - Disse vil gjerne fordype seg i én ting, og om begge skårer lavt her, kjennes det sannsynligvis trygt og fint, sier Narum. Dere skåret: Høyt - Disse har det nok også veldig fint sammen, og det er stor sjans for at de oppsøker stimulerende situasjoner både sammen og hver for seg, sier Narum.Foto: Colourbox Vis mer