GEIRANGER (Dagbladet): I de fleste land må skip 12 nautiske mil ut fra land før de får tømme kloakk og såkalt gråvann ut i sjøen. (Én nautisk mil er 1852 meter).
Men vest for Lindesnes har det vært nok å komme seg 300 meter fra land før skitten slippes rett ut i sjøen. Dermed har norske fjorder med stor cruisetrafikk svært liberale regler.

Nå skal imidlertid reglene strammes inn - for noen.

Fra nyttår skal nemlig også Norge forholde seg til internasjonale regler og innfører 12-milsgrense langs hele kysten.

Dispensasjoner

Samtidig vil dette skape problemer for ferger og hurtigbåter fordi landbaserte tømmestasjoner mange steder ennå ikke er på plass.

Sjøfartsdirektoratet har allerede innvilget dispensasjoner dersom rederiene kan synliggjøre at en løsning er under utarbeidelse.

Og dermed vil kloakken mange steder fortsatt gå rett i sjøen.

Cruisepassasjerene kommer fra cruiseskip med kloakkutslippsforbud. Men mange går over i mindre sightseeing-båter og ferger - uten forbud - som trafikkerer de samme fjordene. Dette gjør de sammen med andre turister.

Det har tidligere vært rettet sterk kritikk mot at store skip fra cruisenæringen har kunne tømme septikk- eller gråvanntanker i norske fjorder.
Og for verdensarvfjordene ble det i fjor innført strenge grenser for å unngå dette.

Forbudt

- Dagens regelverk for verdensarvfjordene gjør at det er forbud mot utslipp i fjorden, og cruiseskipene forholder seg til dette regelverket, sier assisterende havnesjef Jon Olav Stedje i Flåm.

- Men fleste lokale fartøyene har likevel søkt om dispensasjon til å slippe kloakk etter gammelt regelverk som da sier 300 meter fra land. De fleste som går i rutetrafikk har fått dette innvilget da det er manglende mottaksapparat på land, fortsetter Stedje

Når det kommer til cruise så er det ikke aktuelt med dispenasjoner.

- Cruiseskipene forholder seg til IMO (International Maritime Organization) sine regler og slipper verken kloakk eller gråvann i fjordene. De slipper gråvann tre nm fra kystlinjen og svartvatn/kloakk 12 nm fra kystlinja. Det er også verdt å nevne at det er strenge krav til utslipp til sjø fra cruiseskip, og det innebærer at kloakken må være renset før den går i sjøen, forteller Jon Olav Stedje.

POPULÆRT: Geiranger er en av landets mest populære turiststeder og har ca 1 million gjester i løpet av få sommermåneder. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector

Ikke cruiseutslipp

Mens kritikken mot luftforurensingen fra cruiseskipene i Geirangerfjorden har vært skarp, så mener havnemyndigheten at de har kontroll over utslipp i sjøen.

- Nye utslippsregler til sjø er uproblematisk for større fartøy i Geirangerfjorden. Det er heller ikke påvist utslipp fra større skip i Geirangerfjorden, sier havnesjef i Stranda kommune, Rita Berstad Maraak.

- Venter dagens skip med å slippe ut til de er ute av fjordene?

- Vi går ut i fra at skipene bruker mottaksanlegg i større havner, fortsetter Berstad Maraak.

- Vil lokalbåtene på Geirangerfjorden klare utslippskravene - eller blir det gitt dispensasjon?

- Lokale båter og ferger vil etter det vi kjenner til, ikke greie kravene. Når det gjelder dispensasjon så er det Sjøfartsdirektoratet som håndterer disse sakene.