RIKTIG FOKUS: - Mange ser på uvesentlige belønninger og eiendeler som kilder til lykke, men disse tingene bidrar ikke til velvære og lykke i det lange løp, påpeker Paula Davis-Laack, som har mastergrad i positiv psykologi. Foto: Colourbox
RIKTIG FOKUS: - Mange ser på uvesentlige belønninger og eiendeler som kilder til lykke, men disse tingene bidrar ikke til velvære og lykke i det lange løp, påpeker Paula Davis-Laack, som har mastergrad i positiv psykologi. Foto: ColourboxVis mer

Lær av de lykkelige

Dette gjør lykkelige mennesker annerledes.

- Lykkelige mennesker er aktive, har nære relasjoner, er oppmerksomme, lærer seg nye ting og gjør gode gjerninger, summerer Lisa Vivoll Straume opp.

Hun er faglig leder i bedriften Mind, og skriver doktorgrad om positiv psykologi og lykke.

Påvirk selv Ifølge Straume kan alle øke sin egen grad av lykke.

- Du kan bruke mentale teknikker for å regulere følelser, tanker og atferd. En som har angst, er for eksempel veldig god til å visualisere at ting går galt, og skaper seg bilder i hodet. Petter Northug bruker samme teknikk, men visualiserer at han vinner et renn.

- Samme teknikk kan brukes veldig godt eller veldig dårlig. Første steg mot endring er å bevisstgjøre folk på teknikkene de bruker allerede, og kanskje snu om på måten de bruker dem på.

- Er noen født mer lykkelige enn andre?

- Genetikk spiller en rolle her som for alt annet. Men gener er ikke upåvirket av miljø. Du kan selv påvirke rundt 40 prosent. Det viktigste er å ha fokus på det du faktisk kan endre gjennom valg: Hva gjør du, hvem gjør du det med, hvilke situasjoner oppsøker du og hvordan forholder du deg til situasjonen.

Det gode liv «Flourish» og «flyt». To begreper du kan lære deg først som sist - iallfall hvis du er på jakt etter mer lykke i hverdagen.

Stipendiat: Lisa Vivoll Straume er faglig leder i bedriften Mind og skriver doktorgrad om positiv psykologi og lykke.
Stipendiat: Lisa Vivoll Straume er faglig leder i bedriften Mind og skriver doktorgrad om positiv psykologi og lykke. Vis mer

- Ordet «flourish» innen lykkeforskning har ingen god oversettelse til norsk, men det handler om å utvikle seg som menneske, ha positive opplevelser som mestring og mening, og realisere sitt potensial. Mye lykkeforskning har bare fokusert på tilfredshet og velvære, men det er ikke tilstrekkelig for å leve et godt liv, sier Straume.

- «Flourishing» favner ikke bare den gode følelsen, men også den strevsomme lykken, som er forbundet med læring og utvikling. Forskere innen positiv psykologi opererer med flere forskjellige definisjoner av flourishing, men målet for alle er å fange essensen av det gode liv, sier Straume.

- Ofte i flyt - «Flyt» er en mental tilstand du er i her og nå, og består av både tanke, følelse og motivasjon. Du blir oppslukt av en aktivitet, slik at du glemmer tid og sted. Vanligvis skiller vi mellom verden og oss selv. Men i flyt forsvinner det skillet, du blir ett med det du gjør. Du kan gå inn og ut av flyten, den kan vare noen sekunder eller flere timer. Noen ganger merker du den veldig intenst og andre ganger mindre. Vi vet at mennesker som skårer høyt på «flourishing» har en tendens til å være i flyt ofte, sier Straume.

Lær av lykkelige - For mange av de travle yrkesfolkene jeg jobber med, er stress og den hurtige rytmen i hverdagen viktige hindre for lykke og velvære, sier Paula Davis-Laack.

Hun har mastergrad i positiv psykologi fra University of Pennsylvania, og ble selv utbrent etter syv år i et stort advokatfirma.

- Lykkelige mennesker kjenner verdien av forhold til andre mennesker, de tar vare på seg selv psykisk og fysisk, har mening og retning i livene sine og jobber mot klart definerte mål. Dessuten klarer de å komme seg ovenpå igjen etter store endringer i livet, sier Davis-Laack.

4 enkle øvelser for lykken
Professor Martin E. P. Seligman er en av pionerene innen forskning på lykke, velvære og positiv psykologi, og har gitt ut flere bøker om disse temaene.

I sin siste bok, «Flourish», lister han opp fem faktorer som er med på å avgjøre din lykkefølelse, eller velvære, som er begrepet Seligman foretrekker:

o Positive følelser
o Engasjement
o Positive relasjoner
o Mening
o Måloppnåelse

Skribent: Paula Davis-Laack har mastergrad i positiv psykologi.
Skribent: Paula Davis-Laack har mastergrad i positiv psykologi. Vis mer

Målet med Seligmans velværeteori er å øke graden av «flourishing» ved å få mer av alle disse fem faktorene i livet ditt.

I sin siste bok trekker han fram fire øvelser for å oppnå nettopp det:

1. Vennlighet Finn på en helt spontan, vennlig ting å gjøre i morgen. Legg merke til hva som skjer med humøret ditt.

Seligman valgte å dele ut hundrevis av frimerker til fremmede, helt gratis.

2. Hva gikk bra Vi tenker for mye på hva som går galt, og ikke nok på det som går bra i livene våre, ifølge Seligman.

For å overvinne hjernens naturlige hang til katastrofetenking, må vi jobbe med å tenke over det som går riktig vei. Sett av ti minutter før du legger deg hver kveld de neste tre ukene.

Skriv ned tre ting som gikk bra denne dagen, og hvorfor de gikk bra.

Disse tingene trenger ikke være veldig betydningsfulle. For eksempel kan du skrive: «Mannen min kjøpte favorittisen min til dessert i dag».

Etter hendelsen skriver du ned grunnen til at dette skjedde. For eksempel: «Mannen min kjøpte med is fordi han er veldig omtenksom innimellom».

Det er viktig at du tar vare på det du skriver ned, og at du fortsetter i en uke, selv om det føles rart i begynnelsen. Sannsynligvis vil du føle deg mindre deppa, lykkeligere og avhengig av denne øvelsen et halvt år fra nå.

3. Sterke sider Poenget med denne øvelsen er å oppmuntre deg til å finne nye måter å bruke dine sterke sider på, og å bruke dem oftere.

Lag deg en profil på Pennsylvania Universitys «Authentic happiness»-side, og ta sterke sider-testen. Når du er ferdig, konsentrer deg mest om dine egne sterke sider.

Finner du noe som overrasker deg? Se på de fem sterkeste sidene dine. Er disse karakteristiske sterke sider ved deg?

Gjør følgende øvelse: Se i kalenderen din, og sett av tid til å ha ekstra fokus på en eller flere av dine karakterstyrker på en ny måte minst en gang i løpet av den neste uka - enten på jobb eller på fritida. Er en av dine sterke sider kreativitet, kan du for eksempel sette av to timer en kveld til å begynne å skrive på et manuskript.

4. Takknemlighet Lukk øynene. Tenk på noen som lever ennå, og som for for flere år siden gjorde eller sa noe som gjorde ditt liv bedre, noen du aldri takket ordentlig og som du har mulighet til å møte neste uke.

Oppgaven er å skrive et takknemlig brev til denne personen - og levere det personlig. Brevet bør være konkret, og omkring 300 ord.

Professor: Martin E. P. Seligman er blant verdens fremste eksperter på positiv psykologi.
Professor: Martin E. P. Seligman er blant verdens fremste eksperter på positiv psykologi. Vis mer

Skriv også hva du gjør nå, og nevn at du ofte tenker på hva denne personen gjorde for deg.

Når du er ferdig, ringer du personen og sier at du vil komme på besøk, men ikke fortell årsaken - dette er mer gøy når det er en overraskelse.

Når dere møtes lar du ham eller henne få tid til å lese brevet. Etterpå kan dere snakke om det som står der.
Ifølge Seligman vil du være lykkeligere en måned seinere.

Denne artikkelen sto først på trykk i Dagbladets magasin God tosdag 29. november 2012.