Medisiner med omega-3:

Legemiddelprodusent anker EMAs avgjørelse

Legemiddelprodusent understreker at siste ord i Omega-3-debatten ikke er sagt.

UENIG: Legemiddelprodusenten bak reseptbelagt omega-3 sier flere studier har vist at medisiner med omega-3 kan forebygge nye hjerte- og karhendelser. Foto: NTB Scanpix.
UENIG: Legemiddelprodusenten bak reseptbelagt omega-3 sier flere studier har vist at medisiner med omega-3 kan forebygge nye hjerte- og karhendelser. Foto: NTB Scanpix.Vis mer

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har trukket tilbake anbefalingen om legemidler med omega 3 for å forebygge nye hendelser etter hjerteinfarkt.

Omega 3-fettsyrer er ikke lenger ansett som effektivt for å forebygge hjertesykdom, skriver EMA på sine nettsider.

Vil fjerne anbefaling

EMA konkluderer med at medisiner med omega-3-fettsyre ikke er effektive for å hindre ytterligere hjerte- og blodkarproblemer hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt. De vil nå fjerne den ene indikasjonen til reseptbelagt omega-3, slik at pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt ikke skal få denne omega-3 medisiner for denne indikasjonen.

I Norge selges reseptbelagt omega 3 under merkenavnet Omacor. I 2017 fikk 4 722 nordmenn denne medisinen på resept.

Produsenten bak medisinen, BASF AS, har anket avgjørelsen om at medisinen ikke lenger skal gjelde pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt.

Venter ny gjennomgang

- Siste ord om hjerteinfarkt er ikke sagt. Det er i løpet av de siste månedene kommet et par studier som viser at reseptbelagt omega-3 faktisk forebygger hjerte- og karhendelser. Dette gjelder ikke kosttilskudd, men reseptbelagte omega-3 legemidler, sier Alexis Garras, Head of Sales Pharma Omega-3 Global i BASF AS.

Han understreker at EMAs avgjørelse ikke er rettskraftig, da anken nå skal behandles. Legemiddelprodusenten har bedt om det som på fagspråket heter re-eksaminasjon.

- Helt til saken er avgjort og godkjent av EU-kommisjonen, er behandling av pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt med reseptbelagt omega-3 fremdeles gjeldende, sier Garras.

EMA bekrefter i en e-post til Dagbladet at den nye anbefalingen er klaget inn. Dette vil bli tatt opp på neste møtet i Komiteen for medisinske produkter for mennesker (CHMP) i EMA. En avgjørelse om det skal foretas en ny gjennomgang er ventet publisert 1. februar.

- Vi kan bekrefte at markedsbestemmelsene for et produkt ikke vil endres før EU-kommisjonens avgjørelse er klar. Dette kan ta opptil 67 dager, skriver pressetalsmann Alessandro Faia i EMA til Dagbladet.