LENGRE VENTETID: Ventetiden for pasienter som har rett til å få fastsatt en frist for behandling ved sykehusene, økte med to dager i fjor  Foto: Scanpix
LENGRE VENTETID: Ventetiden for pasienter som har rett til å få fastsatt en frist for behandling ved sykehusene, økte med to dager i fjor Foto: ScanpixVis mer

Lengre ventetid ved sykehusene

Rettighetspasienter ventet i gjennomsnitt 69 dager.

|||Ventetiden for pasienter som har rett til å få fastsatt en frist for behandling ved sykehusene, økte fra 2008 til 2009.

Rettighetspasienter ventet i gjennomsnitt 69 dager i 2009. Det er to dager mer enn året før, viser nye tall fra Norsk pasientregister.

For dem som skulle behandles innen somatiske fagområder, økte ventetiden med tre dager, mens ventetiden var stabil for voksne i det psykiske helsevernet. For rusmiddelmisbrukere økte ventetiden med sju dager.

For barn og unge med psykiske plager gikk ventetiden for behandling ned fra 74 til 70 dager.

- Vi ser alvorlig på utviklingen i ventetidene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i en kommentar.

- I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2010 er det stilt krav om at ventetidene til behandling skal reduseres. Vi vil følge opp de regionale helseforetakenes arbeid med å redusere ventetidene, sier statsråden.


(NTB)