Reise og Brexit:

Londontur i høst? Pass på dette

Dette må du vite før du reiser til Storbritannia.

På ett kort: Helsetrygdkortet bør være med på alle reiser i Europa. Men det blir lite verd dersom Storbritannia velger Brexit uten avtale. Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector
På ett kort: Helsetrygdkortet bør være med på alle reiser i Europa. Men det blir lite verd dersom Storbritannia velger Brexit uten avtale. Foto: Odd Roar Lange/The Travel InspectorVis mer

(Dagbladet): To millioner nordmenn har skaffet seg det europeiske helsetrygdkortet. Men et brexit uten avtale med EU kan bli kostbart for norske turister i Storbritannia. For da blir det helsetrygdkortet ditt uten verdi på de britiske øyer.

Nå advarer Helsedirektoratet mot å droppe ekstra reiseforsikring.

Hvert år får tusenvis av norske turister bruk for Europeisk helsetrygdkort når de er på ferie i et EØS-land eller i Sveits og slipper unna regninger på nærmere 150 millioner kroner.

Heidi Kvaal Djupvik, avdelingsdirektør ved Helfo servicetjenester
Heidi Kvaal Djupvik, avdelingsdirektør ved Helfo servicetjenester Vis mer

– Hvis du må oppsøke offentlig lege eller offentlig sykehus når du er på reise i EØS-området eller Sveits, sikrer helsetrygdkortet deg helsehjelpen du trenger for å kunne fortsette ferien. Ved å vise kortet, betaler du egenandel på linje med innbyggerne i det landet du besøker, sier avdelingsdirektør Heidi Kvaal Djupvik ved Helfo servicetjenester.

Mange nordmenn tror de kan droppe den private reiseforsikringen fordi de har skaffet seg et gratis europeisk helsekort. Men - dét kan bli svært dyrt for den reisende.

- For helsetrygdkortet dekker ikke behandling på privat sykehus eller hos privat lege. Kortet dekker heller ikke hjemtransport, understreker Kvaal Djupvik.

Regjeringen tar sikte på å etablere ordninger slik at medlemmer i folketrygden som har påbegynt medisinsk behandling i Storbritannia før landet forlater EU, skal få dekket utgifter etter dagens regler frem til den aktuelle behandlingen er avsluttet. Men eventuelle egenandeler må du fortsatt dekke selv.

Millionutbetaling

- Utbetalingen fra Norge - som følge av landoppgjøret i 2018 - var på om lag 313 millioner kroner. Et anslag er at omkring 45 prosent av dette tallet, rundt 143 millioner kroner, kan gjelde medisinsk behandling av personer med europeisk helsetrygdkort, sier Karin Jarnæs.

- Utbetaling for behandling i annet EØS/EU-land for personer som har benyttet gyldig Europeisk helsetrygdkort, er en del av det årlige «landoppgjøret» for utførte helsetjenester mellom EØS/EU-land. I det totale oppgjøret inngår imidlertid mange helserettighetsområder i tillegg til helsetrygdkortet.

Husk reiseforsikring

- Helsedirektoratet anbefaler at man har en privat reiseforsikring med tilstrekkelig helsedekning ved reise til Storbritannia i tidsrommet rundt brexit, forteller Kristin Svendsen i Helfo.
- Storbritannias uttreden av EU innebærer nemlig at landet ikke lenger er bundet av EU-relevante bestemmelser, og de vil derfor også tre ut av EØS- samarbeidet. Dette medfører store endringer både for samarbeidende stater og for enkeltpersoner, opplyser Helsedirektoratet.

To millioner kort

Londontur i høst: Rettighetene dine kan bli veldig endret hvis Storbritannia forlater EU/EØS-avtalen.Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector
Londontur i høst: Rettighetene dine kan bli veldig endret hvis Storbritannia forlater EU/EØS-avtalen.
Foto: Odd Roar Lange/The Travel Inspector Vis mer

- Det er i dag omkring to millioner norske europeiske helsetrygdkort ute blant folket. Kortet har en varighet på tre år og hvert år bestilles det omkring 600 000 – 800 000 kort av innbyggerne i Norge.

I 2017 ble det bestilt 795 000 kort og i 2018 var tallet 897 000. Omkring 90 prosent av bestillingene gjør innbyggerne på nettsiden helsenorge.no, sier Karin Jarnæs.

Uten avtale

Norske borgere og deres familiemedlemmer som oppholder seg midlertidig i Storbritannia på tidspunktet Storbritannia trer ut av EU vil kunne bruke det europeiske helsetrygdkortet (EHIC) fram til oppholdet avsluttes. Men ved reiser som starter etter dette tidspunktet kan du ikke bruker helsetrygdkortet.
Tilsvarende gjelder for britiske borgere og deres familiemedlemmer som har benyttet seg av retten til fri bevegelighet i Norge før Storbritannias uttreden.

Dyrere å ringe

Og det er ikke bare reglene om bruk av helsetrygdkortet som endres etter Brexit.

EU-regelen om at det ikke skal koste mer å bruke mobiltelefon og annet mobilt brukerutstyr (f. eks. nettbrett og bærbar pc) på reise i Europa enn hva det koster hjemme (såkalt «roam like home)», vil ikke lenger gjelde når du er på reise i Storbritannia dersom det ikke blir noen ny avtale.

Det samme gjelder muligheter til å bruke felles europeiske klageorgan hvis noe går galt under hotelloppholdet.

Men vær klar over at at norsk reisegaranti på pakkereiser er uavhengig av hvilket land du reiser til.