STYRER SAS: Torbjørn Wist er fersk sjef for den totale pengesekken i SAS, og leder dessuten den norske delen av selskapet. Han synes flyselskapene får lite igjen for CO2-avgiften de er pålagt. Foto: Tormod Brenna
STYRER SAS: Torbjørn Wist er fersk sjef for den totale pengesekken i SAS, og leder dessuten den norske delen av selskapet. Han synes flyselskapene får lite igjen for CO2-avgiften de er pålagt. Foto: Tormod BrennaVis mer

SAS' nye Norges-sjef:

Lover drastiske utslippskutt, men savner politisk drahjelp

SAS vil være en del av miljøløsningen, men savner drahjelp fra politikerne, sier Torbjørn Wist.

Staten har innført både flypassasjeravgift og CO2-avgift på flyreiser. Men brukes alle millionene disse skattene sluser inn i statskassa til å bygge en renere og mer miljøvennlig luftfart?

Ikke i tilstrekkelig grad, ifølge SAS.

- Det er egentlig litt ironisk at CO2-avgiften defineres som en miljøavgift, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen til Dagbladet, og får støtte av SAS' ferske finansdirektør, og sjef for den norske delen av selskapet, Torbjørn Wist.

UTSLIPPENE SKAL NED: Finansdirektør Torbjørn Wist sier at en av SAS' viktigste oppgaver framover er å senke utslippene. Hans visjon er at luftfart ikke skal være et miljøproblem, men en del av løsning enpå miljøproblene. Foto: Tormod Brenna
UTSLIPPENE SKAL NED: Finansdirektør Torbjørn Wist sier at en av SAS' viktigste oppgaver framover er å senke utslippene. Hans visjon er at luftfart ikke skal være et miljøproblem, men en del av løsning enpå miljøproblene. Foto: Tormod Brenna Vis mer

- SAS har ambisiøse mål om å erstatte dagens drivstoff med biodrivstoff. Det er en prosess som har pågått over flere år allerede. Problemet er at vi på langt nær får tak i nok biodrivstoff. Det produseres knapt, sier Wist.

Og det er her han har en kraftig oppfordring til styre og stell.

- Avgiftene luftfarten er pålagt i dag er nærmest som en skjult beskatning å regne. Vi mener staten burde bruke disse inntektene til å iverksette insentiver for å øke produksjonen av biodrivstoff.

Mer enn dobbelt så dyrt

I dag er dette drivstoffet to-tre ganger dyrere enn tradisjonelt drivstoff, og produsenter kvier seg for å starte fullskala-produksjon. Staten bør gå inn og legge til rette for bærekraftig produksjon. Det må bli lønnsomt for produsentene.

- I dag kjøper vi alt det biodrivstoffet vi kommer over. Men det er langtfra nok dessverre, sier Wist.

- I Norge er det gode forutsetninger for å lage biodrivstoff på bærekraftig vis, blant annet av alt skogsavfallet vi produserer, sier Johansen.

- Og om det skulle bli mer biodrivstoff tilgjengelig, vil SAS da virkelig bruke det?

- Det vil vi. I tillegg til at SAS faser inn de mest klimavennlige flyene som er tilgengelige i dag, så er vår ambisiøse plan å bruke avansert biodrivstoff tilsvarende hele den innenlandske produksjonen i Skandinavia innen 2030. For å få dette til har vi blant annet inngått et samarbeid med det svenske selskapet Preem, sier Torbjørn Wist.

- Fungerer mot hensikten

- De siste 4-5 årene har vi hatt en økning i skatter og avgifter på norsk luftfart på hele 2,8 milliarder norske kroner årlig. Både passasjeravgiften på 2 milliarder kroner og CO2-avgiften på en halv million er legitimert ut fra et klimamotiv fra politikernes side, uten at en krone er dedikert til miljøområdet. Sammen med en momsøkning på 300 millioner så er den totale avgiftsbelastningen så stor at den fungerer mot sin hensikt hva gjelder å få til et grønt skifte i luftfarten, sier SAS-sjefen.

NYE FLY: SAS har i likhet med Norwegian satset mye på nye og mer utslippsvennlige fly. SAS-ledelsen mener imidlertid dette bare er en del av løsningen for å få ned utslippene. Foto: Tormod Brenna
NYE FLY: SAS har i likhet med Norwegian satset mye på nye og mer utslippsvennlige fly. SAS-ledelsen mener imidlertid dette bare er en del av løsningen for å få ned utslippene. Foto: Tormod Brenna Vis mer

- Når SAS investerer i nye fly til en verdi av ti nye operahus, og satser stort på avansert biodrivstoff som er mye dyrere enn fossilt, så burde man forvente av våre politikere at det kom handling bak ordene som så varmt beskriver en satsning på miljø. Vi kunne ha nikket anerkjennende til avgiftene om de hadde gått til en fondsoppbygging som hadde stimulert produksjon av bærekraftig biodrivstoff, og som reelt ville ha redusert skadelige utslipp fra luftfarten, sier Torbjørn Wist.

Fly er pulsåren

- Norge befinner seg et sted i verden, og har en topografi, som gjør at flyet er en pulsåre i norsk infrastruktur og som sikrer bosetting og næringsutvikling over hele landet, og gode forbindelser globalt.

- Den skatte- og avgiftspolitikken som nå føres rammer de trafikksvake strekninger mest, og er direkte distriktsfiendtlig mot den type transport som ivaretar likt helsetilbud for hele befolkningen, samt står for en enorm verdiskapning både direkte og indirekte i alle regioner i Norge.

14 prosent ned

Flybransjen omtales gjerne som en miljøversting og står i dag for om lag to prosent av klodens samlede utslipp av karbondioksyd.

SAS hevder de tar utfordringen på rammeste alvor.

- Det er en evig jakt på utslippsreduksjoner. Vi har iverksatt mange tiltak allerede, og stadig flere kommer. Det handler om alt fra store tiltak som modernisering av flyflåten til å bygge bedre systemer for hvor mye mat vi tar med oss om bord i flyene.

- Faktum er at SAS - til tross for flere flyginger og flere passasjerer - reduserte utslippene med 14 prosent fra 2005 til 2015. Innen 2020 skal de ned ytterligere 20 prosent, sier Johansen.

- Det har SAS gjort i en periode hvor vi ser mange andre fokuserer ensidig på nye sine fly, samtidig som at de samlede utslippene øker kraftig på grunn av enorm kapasitetsvekst.

Del av løsningen

- Poenget vårt er at flytrafikken ikke behøver å være et miljøproblem, men enn del av løsningen på miljøproblemene, sier Torbjørn Wist.

Men for å nå dit, må politikerne på banen og vedta ordninger og tiltak som sikrer flyselskapene tilgang på miljøvennlig biodrivstoff.

Fullskala biodrivstoff-produksjon vil kreve store investeringer, men det vil være vel anvendte penger, mener SAS-sjefene.

- Får vi tilgang på tilstrekkelige mengder biodrivstoff skal vi innen 2050 kunne fly uten utslipp av klimagasser, har SAS' konsernsjef Rickard Gustafson uttalt.

Det er en ambisjon Norges-sjef Torbjørn Wist støtter fullt ut.

- Vi har i tillegg en målsetting om at all innenriks flytrafikk innen 2030 skal foregå på biodrivstoff.

Skal det skje, må biodrivstoff være tilgjengelig i tilstrekkelige mengder, og til konkurransedyktige priser, mener SAS-direktøren.

Og da må myndighetene på banen og legge til rette.

- Bio-drivstoff er det eneste som på kortere sikt markant kan redusere den negative miljøpåvirkningen fra luftfarten, og i Norge, Sverige og Finland har vi gode forutsetninger for bærekraftig produksjon fra skog. Men vi trenger politisk vilje for å komme i gang med kommersiell fullskala produksjon. Den viljen savner vi i dag, sier Torbjørn Wist til Dagbladet.