ROLLEMODELL: Torgeir Wittersø Skancke har reflektert mye over hvordan vi møter sorg, etter at han selv fikk en sønn som levde 16 år med alvorlig sykdom. - Møtene har variert mellom ytterpunktene unngåelse og omfavnelse. Mest påfallende er forskjellen mellom menn og kvinner. Damene snakket, mens mannfolka stod i bakgrunnen og sparket i grusen, forteller 50-åringen. Han tar til orde for å definere tradisjonelle kjerneverdier for maskulinitet på en annen måte. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
ROLLEMODELL: Torgeir Wittersø Skancke har reflektert mye over hvordan vi møter sorg, etter at han selv fikk en sønn som levde 16 år med alvorlig sykdom. - Møtene har variert mellom ytterpunktene unngåelse og omfavnelse. Mest påfallende er forskjellen mellom menn og kvinner. Damene snakket, mens mannfolka stod i bakgrunnen og sparket i grusen, forteller 50-åringen. Han tar til orde for å definere tradisjonelle kjerneverdier for maskulinitet på en annen måte. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer
+ Du leser nå Dagbladet Pluss

Mange kompiser forsvant da sønnen til Torgeir døde

Mens Torgeir Wittersø Skancke (50) levde i sorg og ventefrykt over sin alvorlig syke, døende sønn, ble flere av kompisene borte. Hvorfor rømmer menn fra sorgen?