Mener aspartam fortsatt er trygt

EFSA holder fast på at søtstoffet aspartam er trygt å bruke.

||| Europeiske eksperter på aspartam har nå gått gjennom all tilgjengelig informasjon om mulige effekter av dette søtstoffet.

 Også eventuelle sammenhenger mellom inntak av aspartam og rapporterte helseeffekter hos mennesker er forsøkt forklart i rapporten som nå foreligger.
Ingen ny viten
Ekspertene konkluderer med at det ikke er kommet fram noen ny viten som gjør at EFSA, EUs organ for mattrygghet, må endre på sine vurderinger av aspartam. EFSA har tidligere fastslått at aspartam er trygt å bruke
.

I BRUS: Aspartam som blant annet finnes i lettbrus, søter ca 200 ganger mer enn sukker. Foto: SCANPIX
I BRUS: Aspartam som blant annet finnes i lettbrus, søter ca 200 ganger mer enn sukker. Foto: SCANPIX Vis mer

Det var på bakgrunn av at mange forbrukere er bekymret for bruken av aspartam i mat og drikke tross tidligere studier og anbefalinger, at EFSA tok initiativ til å gjennomgå alt tilgjengelig vitenskapelig materiale som finnes om aspartam. 
Under grensa
Inntaket av aspartam i den norske befolkningen ble sist vurdert av Vitenskapskomiteen for mattrygghet i 2007.

Konklusjonen var at det vi får i oss av aspartam gjennom brus, saft og nektar, ligger langt under den aksepterte mengden på 40 mg per kilo kroppsvekt daglig.