ENGASJERTE BESTEFORELDRE: Bruker mye tid på barnebarn, viser ny norsk undersøkelse. Foto: COLOURBOX.COM
ENGASJERTE BESTEFORELDRE: Bruker mye tid på barnebarn, viser ny norsk undersøkelse. Foto: COLOURBOX.COMVis mer

Minefeltet besteforeldre bør unngå

- Direkte innblanding og kritikk av barneoppdragelsen er noe av det verste, sier ekspert.

Engasjerte besteforeldre er en ressurs for småbarnsfamilier. Men grensen mellom engasjert og overinvolvert kan være hårfin.

Uenighet om oppdragelsen - Besteforeldrene får absolutt si sin mening, men det betyr ikke at vi følger deres råd likevel. Enkelte ganger hører ikke rådene hjemme i vårt årtusen i det hele tatt, da får de beskjed om det, forteller en tobarnsmor i Mammanetts forum.

Og hun får støtte fra flere.

- De kan komme med gode råd, men de har ingenting med barneoppdragelsen å gjøre. Det er i hvert fall min mening, skriver en mor.

- Det er stor forskjell på å gi råd og blande seg, skriver en ung mor.

- Det er sykt irriterende hvis besteforeldrene skal kommentere alt du gjør! De må gi frihet til å la oss finne ut av det på egen hånd.

- Jeg mener besteforeldre skal holde kjeft om barneoppdragelse så sant de ikke blir spurt til råds. De har vært gjennom det, nå er det barnas tur til å prøve seg på sine barn, forteller en annen bruker, som ergrer seg over svigermors stadig «velmenende råd».

Vanlige konflikter En gjennomgang av Mammanetts forum og blogg viser at dette er tema som foreldre og besteforeldre ofte er uenige i:

•  Matvaner: Uenighet om hva som er sunn og usunn mat, og hva som er gode og nødvendige matvaner.
•  Søtsaker: Uenighet om hvor mye godterier og søtsaker barnet skal få. Som regel er besteforeldrene litt mer generøse.
•  Påkledning: Besteforeldre mener foreldrene kler barnet for dårlig i forhold til vær og vind.
•  Konsekvens, belønning og straff. Den ene parten synes den andre er for streng eller autoritær i barneoppdragelsen.
•  Sikkerhet: Uenighet om nødvendige sikkerhetshensyn.
•  Røyking: Besteforeldre som utsetter barn for passiv røyking
•  Etikette, høflighet: Uenighet om hva man kan forvente av barnet. Eks: Bordskikk, takke for maten, hjelpsomhet, ikke sutre eller støye.
•  «Bortskjemte barn»: Uenighet om hva som er «passe mye» når det gjelder gaver, leker, klær og utstyr. Uenighet om hva barn bør bidra med til felleskapet.
•  Leggerutiner: Når, hvordan og hvor mye barn skal sove

Ikke-innblandingsnormen - Jeg tror nok direkte, utidig innblanding og kritikk av barneoppdragelsen er noe av det verste besteforeldre kan gjøre, sier forfatter og tidligere forsker og lærer ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Oddbjørn Evenshaug.

Men han poengterer også det motsatte: - Å være totalt uinteresserte i barnebarna er et annet særdeles negativt ytterpunkt.

På nettstedet besteforeldre.no skriver han om «ikke-innblandingsnormen»:

- Besteforeldre kan gjerne ha mye kontakt med barnebarna, de må gjerne hjelpe og støtte både barnebarna og deres foreldre, men innblanding i barneoppdragelsen vil en ha seg frabedt. Kanskje særlig er nok mor svært følsom overfor ethvert forsøk på innblanding fra svigermors side.

Besteforeldre flest ser ut til å synes at dette er greit, selv om slett ikke alle klarer å holde seg unna. Men de fleste er antakelig glad til for at de slipper å ha noe oppdragelsesansvar. Det er hyggeligere å kunne «skjemme bort» barnebarna litt, mener Evenshaug.

- Denne ikke-innblandingsnormen er et sentralt trekk ved forholdet mellom eldre foreldre og deres voksne barn i vårt samfunn. Det er en vanlig oppfatning at foreldre ikke har noen rett til å fortelle sine voksne barn hva de skal gjøre, heller ikke når det gjelder oppdragelsen av barnebarna. «Innblanding» i barneoppdragelsen og i det hele tatt i barnefamiliens liv anses som en stor «synd», og besteforeldre bør passe nøye på både hva de sier og hva de gjør.

Flertallet vil gjerne ha besteforeldres bistand - Til tross for at ikke-innblandingsnormen står sterkt også i Norge, tyder mye på at det er for enkelt å trekke den slutning at folk flest mener besteforeldre overhodet ikke skal ha noe å si i oppdragelsen av barn, i hvert fall hvis vi skal tro en norsk undersøkelse som ble gjort i 2001, sier Evenshaug.

Undersøkelsen spurte et representativt utvalg foreldre (1544) om besteforeldre bør ha noe å si i barneoppdragelsen. Ikke overraskende mente ytterst få at besteforeldrene bør ha like mye å si i barneoppdragelsen som foreldrene. Mer overraskende var det kanskje at over 40 % mener besteforeldrene bør ha mer å si enn barnehagen og skolen, som begge vitterlig har som lovbestemt oppgave å bidra til oppdragelsen av barna, noe besteforeldrene ikke har. Ikke desto mindre mener i alt nesten to tredeler at besteforeldrene bør ha minst like mye å si i barneoppdragelsen som barnehagen og skolen.
Deilig at noen bryr seg!

Mange familier i dag er helt avhengige av de rollene og servicetjenestene mange besteforeldre påtar seg. Det kan være serviceytelser som barnevakt, henting og bringing på barnehage, skole og fritidsaktiviteter.

Mange foreldre forteller at de også har stor respekt for den erfaringen besteforeldrene kan bidra med.

- Jeg savner å få tips og råd fra barnets besteforeldre. Jeg antar jeg hadde fått mer tips og råd om mamma hadde levd ennå, men det virker som om svigers er redd for å tråkke oss på tærne. Jeg har aldri noensinne sagt dem imot, og mener de er en kjempestor ressurs, forteller en mor i Mammanetts forum.

- Ettersom mine foreldre har gjort en bra jobb, og svigers har to fine resultater også, så er jeg lutter øre om hvordan de gikk fram, skriver en annen mor.

ODDBJØRN EVENSHAUG: Utidig, kritisk innblanding og totalt fraværende interesse i barnebarn er to ytterpunkt.  Foto: Knut Falch  / Scanpix
ODDBJØRN EVENSHAUG: Utidig, kritisk innblanding og totalt fraværende interesse i barnebarn er to ytterpunkt. Foto: Knut Falch / Scanpix Vis mer

- Selvfølgelig kan de komme med tips og råd, skriver en annen kvinne.

- Jeg har aldri opplevd at besteforeldrene til våre barn har vært formanende og urimelige! Det er bare deilig å vite at de bryr seg!

Fem roller besteforeldre kan fylle: Disse fem rollene har mange besteforeldre, forteller Evenshaug.

    •  Omsorgsgiver
    •  Kamerat og venn
    •  Lærer og mentor
    •  Forbilde (rollemodell)
    •  Historieforteller

- Besteforeldre er ulike, og forutsetningene og mulighetene varierer. Noen har sviktende helse, andre har dårlig råd. Interessene varierer, og noen har mye ansvar på annet hold og makter rett og slett ikke mer. Ingen klarer alt. Men alle kan klare noe. Så får en prøve å finne sin oppgave og sin form og gjøre så godt en kan. Kjærligheten til barn og foreldre er ikke avhengig av at en er perfekt, og ingen har rett til å dømme andre. Det viktigste for barnebarna er å oppleve at det besteforeldre gjør for dem - mye eller lite - er gjort i kjærlighet, skriver Evenshaug på besteforeldre.no.

Norske besteforeldre er engasjerte Og en undersøkelse fra februar 2013 viser at norske besteforeldre bruker mye tid på barnebarn. Seks av ti norske besteforeldre passer barnebarna minst en gang i måneden. Barnehager, SFO og sykt barn-dager har ikke gjort norske besteforeldre mer overflødige, ifølge Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

- Konklusjonen er at dagens generasjonsbånd er sterke, men de kan også være sårbare. Majoriteten av besteforeldrene stiller opp og passer barnebarn. Seks av ti oppgir at de gjør dette minst én gang i måneden, noe som tyder på at de er viktige støttespillere for sine barn også når barna er voksne og selv har blitt foreldre, fortalte NOVA-forsker Katharina Herlofson da hun forsvarte sin doktorgradsavhandling om generasjonsbånd i februar i år.

Ammeråd fra oldeforeldre fungerer ikke alltid like bra... Det er ikke bare besteforeldre som ønsker å formidle gode råd. Oldeforeldre er heller ikke tapt bak en vogn, forteller to av Mammanetts brukere som har fått litt pussige råd.

- Min sønn hadde kolikk og skrek vanvittig mye de første tre månedene. Da fikk jeg et «godt» råd fra barnets oldemor, forteller en Mammanettbruker.

- Melka di er for feit, sa hun. - Slutt å amme, oppfordret hun. Jeg fulgte ikke rådet, men fikk en god historie å fortelle videre!

- Jeg har heldigvis ikke fått annet enn velmenende råd og oppriktig nysgjerrige spørsmål fra mine barns besteforeldre. Men min mormor derimot har gitt meg mange uønskede råd. Det rareste rådet var vel at jeg burde slutte med «den derre ammingen» når vesla bare var 3-4 måneder gammel, da var hun jo stor nok til å få bare flaske.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på Mammanett.no.

Les også: Navnerulletten: Dette burde du hete
Barneoppdragelse: 10 vanlige utfordringer
Barnets utvikling, år for år
Finn din foreldregruppe på Mammanett