Mødre dropper ammeråd

Kun to prosent av norske mødre fullammer til barnet er 6 måneder. Stikk i strid med myndighetenes anbefalinger.

AMMING: Kun 44 prosent av norske mødre ammer når barnet er 4 måneder gammel. Illustrasjonsfoto: Crestock.com
AMMING: Kun 44 prosent av norske mødre ammer når barnet er 4 måneder gammel. Illustrasjonsfoto: Crestock.comVis mer


- Folk er ivrige og vil gå fort fram, sier helsesøster Veslemøy Ruud.

Daglig tar hun imot nybakte mødre på en helsestasjon i Oslo.


Halvparten slutter etter fire måneder Ruuds erfaring er at de fleste starter med å gi mat så snart barnet har passert 4 måneder.

Dette stemmer med tall fra Folkehelseinstituttet: Ved 4 måneders alder er det bare 44 prosent av babyene som kun får morsmelk, og kun to prosent av mødrene fullammer til barnet er 6 måneder.

Samtidig føler andre mødre skam ved å amme barn over 1 år .

Fullamming og smaksprøver - Introduserer du barnet for fast føde før det er 6 måneder, erstatter du morsmelk med et dårligere alternativ, mener seniorrådgiver og ernæringsfysiolog Gry Hay i Helsedirektoratet.

Hun har spedbarnsernæring som ett av sine ekspertområder, og har blant annet vært med på å utarbeide brosjyren Mat for spedbarn.

- Fra barnet er 4 måneder, er det ikke skadelig å starte med fast føde.

Samtidig som hun oppfordrer til amming, mener hun at det er viktig å unngå moralisme. - Ikke alle kan amme, og for noen er morsmelkerstatning det riktige valget. Dette må møtes med respekt og forståelse.


Mindre syke med morsmelk - Gi barnet fast føde fra det er 4 til 6 måneder gammelt, var de offisielle rådene i Norge fram til 2001. Men norske helsemyndigheter har i senere tid endret sine anbefalinger blant annet på bakgrunn av en forskningsrapport fra WHO, forteller Hay.

Norge er ikke alene om å anbefale fullamming til barnet er et halvt år: Helsemyndighetene i 20 av 24 europeiske land og USA gir samme råd.

- Eksklusiv brysternæring beskytter mot blant annet infeksjoner, også for barn i vestlige land. Delvis brysternæring har ikke samme effekt, forteller ernæringsfysiologen.

Morsmelk beskytter mot infeksjoner i blant annet mellomøre, lunger, urinveier og tarm.

- Det er også holdepunkter for positiv effekt i forhold til cøliaki, mental utvikling, blodtrykk, kolesterol, diabetes og overvekt senere i livet. Spedbarn bør derfor få så mye morsmelk som mulig, sier Hay.

Hun legger til at fra 6 måneders alder er det behov for tilleggskost for blant annet å dekke økt energibehov og å forebygge jernmangel.

Smaksvindu ved 4 måneder - Jeg har vært skeptisk til myndighetenes råd om fullamming de første seks månedene helt siden det ble innført, sier Ragnhild Halvorsen.

Hun var tidligere overlege ved Voksentoppen, en spesialavdeling for alvorlig astma og allergi som i dag er underlagt Rikshospitalet. Halvorsen sitter i Vitenskapskomiteen for mattrygghet og i legerådet til Norges Astma- og Allergiforbund.

- Når barnet er 4 til 6 måneder, er det inne i en periode hvor det er nysgjerrig på mat og nye smaker. Ved å utsette introduksjonen av mat, kan barna lett bli kresne og sensitive for matvarer, sier Halvorsen.

Med bakgrunn i at det finnes mye dårlig mat og drikkevann rundt omkring i verden, har Halvorsen full forståelse for at WHO anbefaler fullamming i seks måneder.

FAST FØDE: Ernæringsfysiologen anbefaler at man introduserere fast føde under en paraply av morsmelk. Illustrasjonsfoto: Crestock.com
FAST FØDE: Ernæringsfysiologen anbefaler at man introduserere fast føde under en paraply av morsmelk. Illustrasjonsfoto: Crestock.com Vis mer

- Rådene om fullamming støtter seg på WHOs prinsipper og er godt ment, men det skal sies at det var uenighet i norske fagkretser når disse rådene ble innført i Norge, sier Halvorsen.

Hun mener at anbefalingene fører til at de som introduserer mat fra 4 måneders alder blir usikre og får dårlig samvittighet, og det er det ingen grunn til.


Sprikende råd Sprikende råd gjør mange foreldre usikre. I en artikkel i Foreldre & Barns augustnummer ble foreldrene rådet til å gi babyer smaksprøver allerede fra 4 måneders alder.

Dette fra en kilde tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for barn med spise- og ernæringsvansker ved Oslo universitetssykehus.

Begrunnelsen var at babyer lettere lærer seg å like forskjellige former for mat når de er mellom 4 og 10 måneder. Det ble imidlertid poengtert at smaksprøvene ikke må gå på bekostning av ammingen.

Dette stemmer ikke overens med myndighetenes anbefaling om at spedbarn kun bør få morsmelk de første seks levemånedene, med tillegg av vitamin D-tilskudd fra 4 ukers alder.


Unntak fra ammerådene - Dette er de gjeldende offisielle anbefalingene. Alle som gir råd til spedbarnsforeldre, bør forholde seg til anbefalingene fra Helsedirektoratet, sier Hay, men legger til at det alltid er viktig å gjøre individuelle vurderinger.

Selv om hovedregelen er at man skal vente til 6 måneder, finnes det likevel noen unntak.

Dersom babyen ikke har tilfredsstillende vektøkning, virker sulten eller urolig, eller viser tydelig interesse for annen mat er årsaker til å begynne tidligere. Barn som får morsmelkerstatning, kan gjerne starte med fast føde fra 4 måneders alder, mener Hay.

Fullamming er best, det er også professor Kai-Håkon Carlsen enig i. Carlsen er professor i barnesykdommer og spesialist i lungemedisin og allergi på Rikshospitalet.

- Om man ammer eller ikke, har ingen avgjørende rolle for om barnet utvikler astma eller allergi, sier Carlsen.

Han forteller at fullamming det første halvåret anbefales på bakgrunn av ernæringsstatus og infeksjonsfare. Ernæringen i spedbarnsalder har betydning for helsen senere i livet. Fram til barnet er 6 måneder er morsmelk best.

Råd om matstart - Hva bør man tenke på hvis man starter å gi mat fra 4 måneders alder?

- Det er de samme rådene som gjelder, forteller ernæringsfysiolog Hay.

Hun understreker fordelen med å amme når man introduserer ny mat. Dette gjør det lettere for barnet å tåle maten. Det ser også ut til å beskytte mot cøliaki dersom barnet gradvis introduseres til gluten mens det fremdeles ammes.

- Man bør amme før man gir barnet mat. Ideelt sett bør fast føde introduseres under en paraply av morsmelk, sier Hay.

Bland gjerne fast føde ut med morsmelk. Enzymene i morsmelken gjør maten mer flytende utover i måltidet, og de hjelper barnet å fordøye maten.

SMAKSVINDU: Barnet bør introduseres til ny mat ved 4-6 måneders alderen, mener Halvorsen. Illustrasjonsfoto: Crestock.com
SMAKSVINDU: Barnet bør introduseres til ny mat ved 4-6 måneders alderen, mener Halvorsen. Illustrasjonsfoto: Crestock.com Vis mer

På grunn av morsmelkens gunstige effekter, er det viktig å passe på å opprettholde morsmelkproduksjonen det første leveåret, råder Hay.

- Innfør ny mat langsomt. Innfør en og en matsort om gangen mens du ammer. Hvis du gjør det på denne måten, er det en mulighet for å forebygge matallergi hos barnet, sier Halvorsen.

Her kan du lese hva babyen kan spise de første månedene.

Les også:

De beste og verste barnesjampoene

Dette skal barnet ha på seg i vogna

Dette ullundertøyet er best i test

Saken ble opprinnelig skrevet av DinBaby for Klikk.no. Les her.