SKAL LITE TIL: Det er hovedsakelig de velutdannede kvinnene med høy inntekt som drikker alkohol mens de er gravide, ifølge barnelege. Illustrasjonsfoto: iStockphoto
SKAL LITE TIL: Det er hovedsakelig de velutdannede kvinnene med høy inntekt som drikker alkohol mens de er gravide, ifølge barnelege. Illustrasjonsfoto: iStockphotoVis mer

- Én fyllekule de aller første ukene kan være nok

Femdobler risikoen for søvnvansker og skader hos barnet.

Norske gravide har fått med seg at alkohol er skadelig for barnet i magen, ikke minst etter flere kampanjer fra Helsedirektoratet.

Ifølge en fersk undersøkelse blant 512 gravide kvinner, utført av Synovate på oppdrag fra Helsedirektoratet, svarer 96 prosent at de er uenig i påstanden «jeg drakk alkohol selv om jeg visste at jeg var gravid».

Det står i kontrast til at halvparten av de spurte samtidig svarer at de kjenner noen som drakk litt alkohol i svangerskapet.

Utsatt for krysspress For selv om det store flertallet unngår å drikke seg fulle under svangerskapet, så er det ikke like klart for alle om man skal være totalavholdende eller om det er greit å ta et halvt glass vin innimellom.

- Gravide blir utsatt for krysspress, sa komiker Henriette Steenstrup, som selv er høygravid og som kom med sine betraktninger rundt graviditet og alkohol da Helsedirektoratet presenterte årets alkoholfritt svangerskap-kampanje.

- Mødregenerasjonen forteller gjerne at de både røykte og drakk med begge hender da selv de var gravide, og at det ikke er så farlig å ta seg et glass. Samtidig er det en utfordring å skulle delta i sosiale sammenhenger uten et glass vin i hånden de tre første månedene, når man gjerne vil holde graviditeten hemmelig.

I en studie publisert i 2007, av 1749 kvinner som var gravide i 2000 - 2001 og som kom til screening ved Ullevål sykehus, svarte 40 prosent at de ikke var totalavholdende i tredje trimester av svangerskapet.

Kan føre til søvnvansker Det er hovedsakelig de velutdannede kvinnene med høy inntekt som drikker alkohol mens de er gravide, ifølge barnelege Astrid Alvik, som ledet studien.

Dette henger sammen med at unge kvinner generelt drikker mer alkohol enn før, og alkohol har blitt mer hverdagslig.

- Det viste seg at hos de kvinnene som drakk mer enn fem alkoholenheter én gang i uka i løpet av de første seks ukene av svangerskapet, fikk barna søvnvansker fem ganger så ofte.

- Barna fikk også vanskelig temperament tre ganger så ofte, forteller barnelegen, som mener at kvinner også bør avstå fra alkohol i den perioden de forsøker å bli gravide.

Barnet er nemlig spesielt sårbart for store alkoholinntak fra graviditeten inntreffer til niende graviditetsuke, men de siste ukene av denne tiden vet de fleste at de er gravide og har endret drikkemønster.

Et stort alkoholinntak blir her definert som fem-seks glass vin.

Bare ett slikt tilfelle kan være nok til at barnet senere får økt fare for lærevansker og psykiske vansker, sier Astrid Alvik.

For dårlige til å diagnostisere Ifølge Helsedirektoratets undersøkelse erkjente 54 prosent av kvinnene at de drakk alkohol før de oppdaget at de var gravide. 20 prosent sier de drakk så mye at de ble fulle.

Selv om det er større mengder alkohol som gir barnet alvorlige misdannelser, så kan også mindre mengder alkohol føre til at barnet en mindre heldig utvikling, understreker barnelegen.

- Fosterskader er voldsomt underrapportert. Vi er altfor dårlige til å diagnostisere dette, sier Alvik.

Det anslås at 0,1 prosent av norske barn blir født med alvorlige alkoholskader, noe som innebærer fysiske og mentale skader. 1 prosent av barna, tilsvarende 600 babyer i Norge hvert år, har lettere skader.

Alvik mener det virkelige tallet er enda høyere.

- Norske spesialister, som barnepsykiatere og nevrologer, har ikke god nok kunnskap om alkoholskader, og gir barna andre diagnoser.

Underdiagnostiseringen har trolig sammenheng både med at temaet kan være sårt og vanskelig, samt at fagpersoner trenger mer kunnskap om alkoholskader.

Sårbar hjerne hos fosteret Hjernen er særlig sårbar for alkohol. Cellene i fosterhjernen skades av en mye lavere alkoholkonsentrasjon enn voksne celler.

Selv om de viktigste organene hos fosteret dannes de to første månedene, så utvikles hjernen under hele svangerskapet, forklarer barnelegen.

- Jeg tror at mange kvinner ikke helt vet hvor skadelig alkohol kan være for barnets utvikling. For så vidt gjelder nok dette også fortsatt for mange fagpersoner, sier hun.

Kurser norske spesialister Det sier Hilde Evensen Holm, informasjonsrådgiver ved Borgestadklinikken, landets største behandlingsinstitusjon for mennesker med rusproblemer, seg helt enig i.

- Det er for få utredningsmiljøer av alkoholskadde barn i Norge. Det er ikke så enkelt at man bare ved et blikk på ansiktet til en nyfødt baby kan avgjøre om han eller hun er alkoholskadet eller ikke. Skadene finnes i så mange grader, og er så ulike, at det er kompetente fagfolk som må utrede barna. Vi trenger helt klart flere spesialister, sier hun til BarniMagen.

Må få riktig hjelp Borgestadklinikken arrangerer både seminarer for fosterforeldre, barnevern og andre som tar seg av alkoholskadde barn, samt kurs sammen med eksperter, hvor norske leger, nevrologer, psykologer og andre fagfolk lærer å utrede alkoholskader.

- Så det er heldigvis ting på gang. Det bør være fagfolk på spesialistnivå i alle fylker, slik at disse barna får riktig diagnose og den hjelpen de trenger. I Norge er det i dag Haukeland sykehus, samt HABU Arendal og overlege Rolf Lindemann ved Ullevål som er best på dette, sier Evensen Holm.

Les også:
Lisa Tønne: - Jeg vil bli skremt
Slik påvirkes kroppen av alkohol
Du kan drikke alkohol mens du ammer
- Skremmer gravide til abort

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no. Les her.